Ubezpieczenie AC – kiedy nie ma podstaw do wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie AC – kiedy nie ma podstaw do wypłaty odszkodowania?

Kierowcy, którzy decydują się na ubezpieczenie AC, liczą na odszkodowanie w razie uszkodzenia pojazdu. W praktyce okazuje się, że świadczenie nie zawsze zostanie wypłacone. W jakich sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie AC (autocasco) to nieobowiązkowa polisa, dzięki której zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć na swoje auto. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia samochodu z własnej winy, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. gradu, burzy, powodzi), kradzieży pojazdu czy jego zniszczenia na skutek aktów wandalizmu czy zderzenia z dzikimi zwierzętami. Warto jednak poznać przypadki, które mogą stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Szkoda spowodowana przez kierowcę pod wpływem alkoholu

Chociaż kierowanie samochodem po spożyciu alkoholu jest zabronione, wielu kierowców lekceważy ten przepis. W efekcie mogą spowodować szkodę, niszcząc mienie osób trzecich oraz swój samochód. Jeśli pojazd posiada ubezpieczenie AC, teoretycznie kierowca może ubiegać się o odszkodowanie. Uszkodzenie samochodu, które powstało na skutek prowadzenia jazdy pod wpływem alkoholu jest jednym z czynników, na podstawie których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty należnego świadczenia.

Taka sama zasada dotyczy również innych środków odurzających.

Kradzież samochodu z kluczykami w środku

Ubezpieczenie AC uwzględnia kradzież samochodu. Wyjątek stanowi jednak utrata pojazdu na skutek lekkomyślności czy roztargnienia, a więc m.in. gdy kluczyki oraz dokumenty zostały wewnątrz auta. I w tym przypadku ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie AC z wysoką franszyzą integralną

Chcąc obniżyć wysokość składki AC, wielu kierowców decyduje się na wysoką franszyzę integralną. Jest to wartość, poniżej której firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania. Jeżeli więc wartość szkody jest mniejsza niż franszyza integralna, kierowca musi pokryć ją z własnych pieniędzy. Jeżeli natomiast wartość szkody jest wyższa niż wysokość franszyzy, ubezpieczyciel wypłaci całość świadczenia.

Szkoda wyrządzona przez osobę trzecią

Wysokość składki AC zależna jest m.in. od tego, ile osób będzie korzystać z samochodu. Jeśli ubezpieczający określił, że tylko właściciel, a szkodę wyrządziła osoba trzecia, stanowi to podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Wykupując ubezpieczenie AC z myślą o otrzymaniu odszkodowania w razie nieprzewidzianego zdarzenia należy przestrzegać warunków podpisanej umowy. Dzięki temu ubezpieczający uniknie rozczarowania, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty świadczenia lub nie podejmie się naprawy auta.

Previous Artyści i fotografowie coraz częściej wchodzą na drogę sądową
Next Do internetu trafia 30 proc. wydatków reklamowych firm

Może to Ci się spodoba

Samochód 0 Comments

Karta paliwowa – w stronę profesjonalizmu

W dobie wszechobecnego profesjonalizmu, docierającego do nas zewsząd, wydawać by się mogło, że osiągnięcie wysokiego poziomu zaangażowania powinno być zaskakująco proste. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż niekoniecznie. Aby stać

Samochód 0 Comments

Jakie kary za brak OC?

Każdy właściciel samochodu, zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu (OC). Wybór ubezpieczyciela uzależniony jest od indywidualnych oczekiwań i grubości portfela kierowcy. W przypadku próby ominięcia wytycznych przewidziano kary ustawowe. Jakie sumy

Samochód 0 Comments

Likwidacyjny spis z natury a samochód osobowy

Podczas nabycia samochodu osobowego czynnemu podatnikowi VAT przysługiwało limitowane prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60%. Przez okres kilku lat osoba używała pojazdu dla celów posiadanej działalności gospodarczej. Obecnie

Samochód 0 Comments

Jakie mogą być najwyższe stawki podatku od środków transportowych?

Maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych co roku obwieszczane są przez Ministra Finansów. Poniżej podajemy maksymalne stawki ustalone na 2013 rok. W stanie faktycznym o wysokości podatków i

Samochód 0 Comments

Reklamacja wynajętego samochodu – czy to możliwe?

W obecnych czasach posiadanie samochodu jest dużym ułatwieniem. Głównie dlatego, że pozwala na dotarcie do miejsc, gdzie autobusy nie docierają oraz zwiększa niezależność i poziom życia. Niestety nie każdy może

Samochód 1Comments

Jak nie stracić najtańszego ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą komunikacyjną, do wykupienia której zobligowani są wszyscy właściciele pojazdów zarejestrowanych. Kierowcy, którzy znaleźli najtańsze OC będą dążyli do tego, by nie stracić tak atrakcyjnej polisy.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź