Czym jest kontrakt eksportowy?

Czym jest kontrakt eksportowy?

Kontrakty eksportowe podpisywane są zwykle między przedsiębiorca a wspólnikiem z zagranicy. Jest bardziej sformalizowaną umową sprzedaży lub zakupu przedmiotów lub usług. Po co stosuje się kontrakt eksportowy? Jakie informacje powinien zawierać?

W zgodzie z aktualnymi przepisami funkcjonują dwa najczęściej stosowane rodzaje kontraktów. Bardziej popularny jest dokumentowy, który generowany jest w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Natomiast kontrakt multidokumentowy to cały zbiór pism (umowa, regulamin, oferta, cała dokumentacja).

Trzeba pamiętać, aby w kontrakcie wpisać wszystkie ważniejsze informacje. Wśród nich dane osobowe kontrahentów, typ współpracy, procedury reklamacyjne, zakres działania, koszty świadczenia usług lub sprzedaży/zakupu towarów oraz ewentualne sankcje karne w przypadku niewywiązania się z umowy. Poza tym warto poruszyć temat eksportowania materiałów, magazynowania oraz transportu.

Podsumowując, kontrakt eksportowy to według prawa umowa między krajową firmą a zagranicznym przedsiębiorstwem, która reguluje zakres współpracy i koszty proponowanych usług.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy stosuje się karę porządkową?
Next Jakie zadania ma agencja interaktywna?

Może to Ci się spodoba

Która umowa o współprace jest najkorzystniejsza?

Pracodawca decydujący się na współpracę z jakimkolwiek podmiotem spisuje umowę. Dokument ten reguluje zakres działań i obowiązki wynikające ze współpracy. Najczęstsza formą zawiązania współpracy są umowy o obsługę prawną. Zakres

Firma 1Comments

Kiedy pracodawca zwalnia z obowiązku świadczenia pracy

Wymóg przestrzegania okresu wypowiedzenia w sytuacjach, gdy umowa rozwiązywana jest przez jedną ze stron, ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracownika przed nagłą utratą źródła zarobkowania. W razie, gdy to

Kiedy zawiera się przedwstępną umowę o pracę?

Według Kodeksu pracy przedwstępna umowa o pracę nie funkcjonuje. Jednak nie oznacza to, że nie może zostać zastosowana, gdy obie strony uznają, że jest konieczna. Jakie informacje muszą znaleźć się

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post