Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Pomoc finansowa instytucji przekazane wspólnie przez małżeństwo dopuszcza odliczenie darowizny od przychodu, w skutek czego można zmniejszyć podatek do uiszczenia. Najlepiej zrobić to ze wspólnego konta, jednak jest też ewentualność przelewu z konta jednego z małżonków. Warunkiem, aby uniknąć komplikacji z fiskusem, jest pojawienie się w tytule obu małżonków.

Przekaz z wspólnego konta jest pomysłem najbezpieczniejszym, ponieważ pozwoli na potrącenie od dochodu obojga z nich, bez niepotrzebnych komplikacji.

W deklaracji podatkowej dotyczącym 2014 roku zawrzemy wsparcie przekazane od stycznia do grudnia tego roku. Odliczenia dopełnia się uzupełniając konkretne deklaracje podatkowe.

Tylko wsparcie danych podmiotów na specjalne cele umożliwi obniżyć przychód do opodatkowania.

Perspektywy oddanych dotacji są następujące:

– cele kultu religijnego,

– kościelna działalność opiekuńczo-charytatywna,

– cele krwiodawstwa,

– zapomoga instytucji pożytku publicznego (np. szkoły publiczne, spółdzielnie mieszkalne).

Każda jednostka musi przeznaczyć darowiznę na dany cel. Takimi motywami mogą być: wsparcie osób potrzebujących, sztuka i kultura czy ochrona zdrowia i jego promocja.

By wyznaczyć wielkość darowizny i skorzystać z należącego się odliczenia ustalonego wsparcia należna jest precyzyjna specyfikacja. Są to m.in. dowody przelewu, rachunki, z których wynika wartość darowizny, potwierdzenie odbioru przelewu.

Komplet tego gatunku dokumentów licząc od roku, w którym uiszczamy podatek, trzeba przechowywać przez okres 5 lat.

Małżeństwo może dokonać wspólnie pomocy bez względu na to czy rozliczają się razem czy osobno. W momencie wspólnego rozliczenia w pierwszej kolejności trzeba odjąć odpowiednią sumę od przychodu łącznie z innymi odliczeniami, następnie, w zamiarze wspólnego rozliczenia, trzeba zsumować przychody.

Komplikacje ukazują się w sytuacji, gdy przelew przeprowadzany jest z konta jednego z małżonków. Trudności z fiskusem mogą być rezultatem źle skompletowanej dokumentacji. W związku z tym wskazane jest dokładnie poznać już w chwili wręczenia darowizny z koniecznymi aneksami do zeznania podatkowego.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?
Next Czy źródło dochodu jest istotne?

Może to Ci się spodoba

W jaki sposób dokonywane jest rozliczenie podatkowe w Danii?

W Danii konieczność odprowadzania podatków mocno wiąże się ze statusem rezydenta podatkowego. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznana jest osoba, która wyraża taka chęć lub kupuje dom w Danii i postanawia

Wszystko o przychodach w okresie zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia podatnika z obliczania i płacenia składek miesięcznych na podatek dochodowy. Po jej odwieszeniu musi jednak zapłacić zaliczkę PIT od dochodów uzyskanych w czasie zawieszenia. Podatnik prowadzący

Dochody z zagranicy trzeba wykazać w PIT

Choć Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkudziesięcioma krajami świata, nie oznacza to, że można przed fiskusem nie wykazać uzyskanych za granicą dochodów. Jeśli podatnik zarabiający zagranicą spędził w ubiegłym roku w Polsce więcej

PIT 37 krok po kroku – jak wypełnić go prawidłowo?

Spoglądając na statystyki, łatwo stwierdzić, że najczęściej wykorzystywanym formularzem deklaracji podatkowej jest PIT-37. Sięga po niego ponad 80% podatników – głównie płacący podatek dochodowy od środków pochodzących z tytułu umowy

Jak rozliczyć grudniowe przychody z prowadzonej działalności?

W ubiegłym roku ustalono inne przepisy dotyczące opłacania zaliczki za listopad na rzecz rozliczenia podatkowego. Do tej pory należało dwa razy zapłacić składkę, aby pozostać w roku podatkowym. Aktualnie wycofano

Koszty 0 Comments

Kary za zwłokę nie są kosztem uzyskania przychodu

Choć kara za niedotrzymanie terminu wywiązania się z umowy nie jest ujęta w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, to jednak nie można uznać jej

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź