Faktury korygujące in plus – kiedy odliczyć naliczony podatek?

Faktury korygujące in plus – kiedy odliczyć naliczony podatek?

Zgodnie z przepisami podatkowymi prawo do obniżenia kwoty należnego podatku powstaje w rozliczeniu, w którym podatnik dostał fakturę lub w ciągu dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, ma obowiązek obniżyć kwotę podatku, który został skalkulowany w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał. Normy prawne nie określają jednak sposobu ujmowania przez odbiorcę skorygowanych faktur zwiększający podstawę opodatkowania i kwotę należnego podatku. Zatem jasne wydaje się obranie takiego samego klucza rozliczeń dotyczących takich faktur, jaki jest uniwersalnie przyjmowany dla wypisywanych przez sprzedawcę faktur korygujących in plus podatek należny. Faktura korygująca podwyższająca podatek należny w odniesieniu do faktury pierwotnej może być sporządzona:

– w celu poprawienia błędu, który wpłynął na zmniejszenie kwoty podatku określonego w fakturze pierwszej,

– z innych powodów, np. gdy po sfinalizowaniu transakcji nastąpiło podwyższenie ceny sprzedaży.

Osoba, która otrzymała fakturę korygującą in plus należny podatek powinna przeanalizować przyczynę jej wystawienia przez sprzedawcę.

Jeżeli przyczyną wystawienia faktury korygującej był błąd pierwotny, który widniał już na dokumencie pierwotnym, wówczas podatnik ma prawo do poprawienia podatku, który został nałożony wstecz, czyli w miesiącu otrzymania faktury pierwotnej. Jeżeli przyczyną sporządzenia faktury korygującej było jednak zdarzenie następcze, wówczas podatnik powinien uwzględnić taką fakturę na bieżąco, w miesiącu jej otrzymania.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kim są członkowie spółki partnerskiej?
Next Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Może to Ci się spodoba

Mała firma 1Comments

Dlaczego firmy powołują grupy zadaniowe?

Każdy pracownik przyjęty w większej firmie posiada zakres zobowiązań, którymi powinien się zajmować na co dzień. Zdarzają się jednak sytuacje, w których należy wykonać dobrze i sprawnie konkretny projekt, ale

Mała firma 0 Comments

Amortyzacja środków wykorzystywanych sezonowo

Inwestycja w środki trwałe polega na stopniowym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. W przypadku środków trwałych, których koszt nie przekroczył 3 500 zł wydatki na ich kupno mogą być doliczane w koszty

Mała firma 0 Comments

Prezenty w sytuacjach biznesowych

Obdarowywanie świątecznymi upominkami w biznesie stało się swego rodzaju tradycją. Odpowiednio dobrany podarunek, wręczany ważnym klientom lub partnerom biznesowym, jest formą podziękowania za współpracę oraz szansą na ocieplenie relacji. W

Mała firma 0 Comments

Jak wygląda rozmowa telefoniczna z kontrahentem?

Dobre kontakty z wspólnikami są bardzo istotne, ponieważ budują więzi biznesowe i są dodatkową zaletą całej współpracy. Niejednokrotnie jednak rozmowa w cztery oczy nie jest możliwa z wielu względów. Jak

Mała firma 0 Comments

Jak zorganizować sprawny obieg dokumentów w firmie?

Odpowiednia organizacja obiegu dokumentów usprawnia funkcjonowanie firmy i pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu. Wpływ na to ma wiele różnych czynników, dlatego też najważniejsze jest to, aby system dostosować do potrzeb

Mała firma 0 Comments

Obowiązki pracodawcy w zakresie zaspokajania socjalnych potrzeb zatrudnionego

W obrębie obowiązków pracodawcy zamieszczone jest zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracownika w stopniu, na jaki udostępniają to jego możliwości i warunki finansowe. Zobowiązanie to jest zdefiniowane przepisem, jednak

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź