Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy.

W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu pracy. Ponadto zajmują się ochroną swoich uprawnień oraz kontrolą stosowania Kodeksu Pracy przez pracodawcę.

Do podstawowych obowiązków Inspekcji Społecznej należy:

– tworzenie sprawozdań o stanach fizycznych biur i innych budynków, gdzie wykonują obowiązki służbowe podwładni,

– kontrola stosowania się do regulaminu kierownika,

– troszczenie się o otoczenie w działaniach zawodowych,

– aktywny udział w sytuacjach mających wpływ na relacje personalne pomiędzy pracownikami, a szczególnie badanie przyczyn wypadków i służenia radą w otrzymaniu świadczeń na bazie stwierdzonej choroby zawodowej.

W rzeczywistości państwowi inspektorzy pracy mogą w obszarze przeprowadzanych kontroli czytać wszystkie dokumenty firmowe i sprawdzać stan każdego lokalu gospodarczego. Członek Społecznej Inspekcji może wskazać przełożonemu uchybienia, ale musi czekać na jego aprobatę przed wszczęciem jakichkolwiek czynności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Faktury korygujące in plus - kiedy odliczyć naliczony podatek?
Next Rozbieżność w rozumieniu ustawy o CIT

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że

Kodeks pracy 0 Comments

Kary dla firm za substancje nieoznakowane

Podstawowym zadaniem przełożonego jak organizacja miejsca pracy tak, aby było bezpieczne, nie zagrażało życiu lub zdrowiu pracowników oraz umożliwiało wykonywanie powierzonych obowiązków. Jak zatrudniający powinien zabezpieczać substancje chemiczne w zakładzie

Pracownik nie ma obowiązku odbierania służbowych SMS-ów i e-maili podczas urlopu

Pracodawca nie powinien wymagać, aby jego podwładny był dostępny podczas urlopu wypoczynkowego. W praktyce wielu pracodawców oczekuje jednak, że pracownik pozostanie w kontakcie telefonicznym czy e-mailowym, a pracownicy z różnych powodów akceptują ten

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opisują właściwe pomieszczenie, w którym realizowane są obowiązki służbowe. Ze względu na rodzaj posiadanej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu. Zatrudniający jest

Kodeks pracy 0 Comments

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W przepisach prawa pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara

Kodeks pracy 3 komentarze

Jak lekarz odpowiada za swoje błędy?

Każdy lekarz, który otworzył prywatny gabinet opieki zdrowotnej uważany jest za przedsiębiorcę i powinien wypełniać określone obowiązki podatkowe. Poza tym ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych usług oraz zgodność z wcześniejszą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź