Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy.

W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu pracy. Ponadto zajmują się ochroną swoich uprawnień oraz kontrolą stosowania Kodeksu Pracy przez pracodawcę.

Do podstawowych obowiązków Inspekcji Społecznej należy:

– tworzenie sprawozdań o stanach fizycznych biur i innych budynków, gdzie wykonują obowiązki służbowe podwładni,

– kontrola stosowania się do regulaminu kierownika,

– troszczenie się o otoczenie w działaniach zawodowych,

– aktywny udział w sytuacjach mających wpływ na relacje personalne pomiędzy pracownikami, a szczególnie badanie przyczyn wypadków i służenia radą w otrzymaniu świadczeń na bazie stwierdzonej choroby zawodowej.

W rzeczywistości państwowi inspektorzy pracy mogą w obszarze przeprowadzanych kontroli czytać wszystkie dokumenty firmowe i sprawdzać stan każdego lokalu gospodarczego. Członek Społecznej Inspekcji może wskazać przełożonemu uchybienia, ale musi czekać na jego aprobatę przed wszczęciem jakichkolwiek czynności.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Faktury korygujące in plus - kiedy odliczyć naliczony podatek?
Next Rozbieżność w rozumieniu ustawy o CIT

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Umyślny czy nieumyślny wypadek w pracy? Kto pokryje szkody?

Szkody powstałe podczas pracy z przewinienia poddanego, są obciążone zwrotem ze strony winnego. Jeśli pracobiorca odstąpił powinność z pełna świadomością, musi naprawić powstałe krzywdy w całości. W sytuacji faktycznej szkody

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Wszystkie umowy o prace są określane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość określona z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie wypowiedzenia współpracy. Umowa na czas nieznany

Kodeks pracy 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Kodeks cywilny mówi, że szkoda to postępowanie na czyjąś niekorzyść przynosząca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym postępowaniem i koszty remontu, naprawy lub zadośćuczynienie powinny być

Kodeks pracy 0 Comments

Kto zabezpiecza dowody wypadku w pracy?

W niejednym miejscu pracy dochodzi do wypadków. Czasem zawini człowiek, innym razem maszyna. Prawo Pracy jasno określa obowiązki wszystkich zaangażowanych w sytuacji wystąpienia takiego incydentu. Za wypadek w pracy uznaje

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie elementy świadczą o dyskryminacji przy poszukiwaniu pracy?

Przepisy prawa pracy zakazują jakichkolwiek działań świadczących o dyskryminacji. To zjawisko może mieć miejsce już na początku starania się o pracę. Pracodawca, który dopuści do pogwałcenia zasady zostanie pociągnięty do

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?

Każdy podwładny jest zobowiązany do nieujawniania informacji uzyskanych podczas pracy oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści. Co grozi za niestosowanie takiego prawa? Owa konieczność do utrzymywania w tajemnicy informacji biznesowych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post