Umowy

Firma 1 Comment

Jak rozwiązać umowę?

W dzisiejszych czasach umowa o pracę jest szczególnie ważna. Pozwala na stabilne zatrudnienie, systematyczne wynagrodzenie, państwową opiekę medyczną oraz pozostałe przywileje (urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie czy wychowawcze). Nie zawsze jednak praca

Co warto wiedzieć na temat umowy zlecenia?

W dzisiejszych czasach zdobywanie zatrudnienia wymaga ogromnej cierpliwości i kreatywności w poszukiwaniach (atrakcyjne CV, przekonujący list motywacyjny, dobre portfolio). Problemy ekonomiczne oraz gospodarcze spowodowały, że na rynku pracy brakuje ciekawych

Kiedy zawiera się umowę o dzieło?

Aktualnie w Polsce funkcjonuje co najmniej kilka sposobów zawierania współpracy. Wśród nich dużym zainteresowaniem wykazuje się umowa o dzieło, która niejednokrotnie wygrywa z zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Czym

Czym charakteryzują się umowy agencyjne?

Wedle Kodeksu cywilnego dowolna umowa agencyjna zakłada stanowisko agenta oraz strony zlecającej konkretne zadanie do wykonania. Innymi słowy reguluje zasady pośredniczenia w transakcjach usługowych. Po co zawiera się umowę agencyjną?

Kiedy zawiera się przedwstępną umowę o pracę?

Według Kodeksu pracy przedwstępna umowa o pracę nie funkcjonuje. Jednak nie oznacza to, że nie może zostać zastosowana, gdy obie strony uznają, że jest konieczna. Jakie informacje muszą znaleźć się

Jak wygląda umowa o dzieło?

Aktualnie w kraju istnieje co najmniej kilka metod zawierania współpracy. Wśród wielu dostępnych dużym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która dość często wygrywa z zatrudnienie w ramach umowy o

Kiedy stosuje się kontrakty eksportowe?

Duża część przedsiębiorstw zawiera kontakt z zagranicznymi korporacjami, ponieważ upatruje w tym nadzieje na przychody. Aby interesy przebiegały w zgodzie z oczekiwaniami należy zawrzeć umowę, która zapewni poczucie bezpieczeństwa. Czy

W jakim celu zawiera się umowę agencyjną?

Wedle Kodeksu cywilnego każda umowa agencyjna zakłada istnienie agenta oraz zlecającego zadanie do wykonania. Innymi słowy określa reguły pośredniczenia w transakcjach usługowych. Po co zawiera się umowę agencyjną? Kiedy warto

W jakim celu zawiera się umowę o dzieło?

Aktualnie w kraju zastosowanie znajduje przynajmniej kilka sposobów zawierania współpracy. Wśród nich ogromnym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która dość często stanowi konkurencję dla zatrudnienia na podstawie umowy o

Kiedy warto podpisać kontrakt eksportowy?

Duża część polskich właścicieli zawiera współpracę z zagranicznymi firmami, ponieważ ma nadzieję na zysk. Aby transakcje toczyły się zgodnie z ustaleniami należy podpisać umowę, która zapewni bezpieczeństwo. Czy właściwym rozwiązaniem

Czym charakteryzuje się umowa forfaitingu?

Jedną z metod sprzedaży wierzytelności jest zastosowanie umowy forfaitingu. Zachodzi między sprzedawcą i forfaiterem i może zostać zawarta w wybranej formie. Dlaczego stosuje się tego rodzaju umowy? Czy rzeczywiście warto

Czym jest umowa faktoringowa?

Kryzys finansowy i załamanie gospodarcze spowodowały, że wiele firm bierze kredyty i posiada pokaźne długi. W wielu przypadkach odzyskanie pieniędzy od upadającego wspólnika jest w zasadzie niemożliwe. Dlatego też otwarto