Jak skorygować zeznanie podatkowe?

Jak skorygować zeznanie podatkowe?

Jeśli pojawił się błąd w deklaracji PIT należy poczynić poprawki. By była ona właściwie wypełniona i złożona powinno się sporządzić ją na takim samym druku, co pierwotną i dołączyć do niej wytłumaczenie powodu korekty. Może też zaistnieć sytuacja, kiedy deklaracja była złożona kilka lat temu. Wtedy należy odnaleźć konkretny druk na stronie Ministra Finansów i wystosować go.

Właściwe skorygowanie zeznania podatkowego bazuje na poprawieniu wszystkich niepoprawnych lub nieaktualnych danych. Z kolei na pierwszej stronie zamiast kwadratu „złożenie zeznania” należy zaznaczyć „złożenie korekty”. Następnym istotnym elementem jest oddanie wyjaśnienia. Trzeba w nim przedstawić uchybienie jakie podatnik wygenerował oddając początkowe zeznanie i jakie przedsięwziął starania, by wyeliminować uchybienie. Istotne jest, by wziąć pod uwagę, jaki upłynął czas od złożenia błędnej deklaracji. Bowiem przedawnienie ma miejsce po upłynięciu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym oddało się ją.

Zdarzają się sytuacje, gdy Urząd Skarbowy poprawia błędne deklaracje. Są to przeważnie błędy rachunkowe. Żeby mieć możliwość dokonania korekty suma nadpłaty czy też zwrotu nie może przekroczyć 1 000 zł. Oczywiście należy także pamiętać, ze popełnione błędy w rozliczeniu podatku mogą skutkować karami finansowymi.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Samochód prywatny wliczony w koszty firmy
Next Jak prawnie wyznaczyć powierzchnię mieszkalną pod biuro?

Może to Ci się spodoba

Jaką kwotę darowizn można odliczyć w zeznaniu PIT?

Kampanie reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na instytucje dobroczynne. Niektórzy z nas przesyłają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Jeśli rozliczamy się w małżeństwie warto takie sumy przekazywać ze

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Nabywca w ramach ulgi odsetkowej zakupił lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper dokonał zmiany jego użytkowania z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper zrealizował rozbiórkę budynku zostawiając tylko fundamenty

Jak wysoki jest podatek leśny?

Wysokość podatku leśnego i rolnego zależy od gminy. W tym roku stawki te wynoszą: 189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1

Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Zakup paliwa u firmanta nie uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Nie pomoże powoływanie się na dobrą wiarę oraz staranność kupiecką. Nie są one usprawiedliwieniem w przypadku podatku

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT utrudni wyprowadzanie zysków

27 października 2015r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT, która utrudni firmom powiązanym wyprowadzanie zysków za granicę.  Wg zmienionych ustaw przedsiębiorstwa, których koszty lub przychody przekroczą

Czy źródło dochodu jest istotne?

Dochodem z prowadzonej działalności jest różnica pomiędzy przychodem a wydatkami wykonania danego zlecenia, czy produktu. Do scharakteryzowanych wydatków w sektorze poszczególnych zysków włączamy tylko te, które rzeczywiście są blisko powiązane

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź