Jaki pomysł na małopolską gospodarkę ma Metropolia Krakowska?

Jaki pomysł na małopolską gospodarkę ma Metropolia Krakowska?

Czym jest “Metropolia Krakowska 2030”?

“Metropolia Krakowska 2030” to nazwa strategii ponadlokalnej przyjętej w grudniu 2021 roku, przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.  To dokument wyznaczający cele współpracy między Krakowem a sąsiadującymi z nim 14 gminami, które wspólnie tworzą Krakowski Obszar Funkcjonalny. Jest to pionierska na skalę Polski inicjatywa, która w perspektywie kolejnych 8 lat ma zapewnić stabilny oraz zrównoważony wzrost obszaru metropolitalnego.

Dlaczego gminy Metropolii Krakowskiej zdecydowały się na uchwalenie Strategii?

Dotychczasowa współpraca pomiędzy członkowskimi gminami pokazała bardzo dobre efekty wspólnego działania oraz wymierne korzyści związane z sukcesywnym zwiększaniem potencjału obszaru, w tym jego potencjału gospodarczego. Sama potrzeba wyznaczenia nowych celów współpracy wynikała z wielu czynników związanych aktualną sytuacją oraz realiami panującymi zarówno na świecie jak i w ujęciu ściśle krajowym. Ciężkie do oszacowania skutki związane z pandemią koronawirusa czy też nowe możliwości związane z wdrażaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to ogromne wyzwania stojące przed Metropolią Krakowską.

Na bazie tych relacji została opracowana przedmiotowa strategia “Metropolia Krakowska 2030” wyznaczająca główne cele w ramach siedmiu dziedzin współpracy. Wspomniane dziedziny mają definiować działania w zakresie wyznaczonych obszarów kluczowych a wśród wyznaczonych celów znajdujemy zapisy mówiące o inteligentnym zarządzaniu, neutralności klimatycznej oraz środowisku, ekologicznej i efektywnej mobilności, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce, kulturze czasu wolnego a także edukacji oraz usług społecznych.

Wnioski z diagnozy związane z gospodarką

Na podstawie analizy danych zgromadzonych w trakcie dwuletniego procesu opracowywania Strategii określono wyzwania, które wymagają  podjęcia wspólnych strategicznych decyzji oraz realizacji ponadlokalnych przedsięwzięć przez gminy stowarzyszone w Metropolii Krakowskiej.
W ramach dziedziny gospodarka, obszary w których stwierdzono możliwości zwiększenia potencjału poprzez zacieśnianie współpracy można rozdzielić na:

– zwiększenie stopnia wykorzystania kapitału relacyjnego, pomiędzy partnerami z sektorów nauki, biznesu oraz samorządu a także pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz biznesowego w ramach danych obszarów,

– wyrównanie potencjałów gospodarczych pomiędzy poszczególnymi gminami a centrum Metropolii Krakowem a także wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Metropolii Krakowskiej,

– zwiększenie jakości, dostępności oraz ilości dużych terenów inwestycyjnych, których deficyt jest obecnie jednym z bardziej ograniczających potencjał gospodarczy czynników.

– wzrost aktywności gospodarczej w ujęciu lokalnego rynku pracy.

Jakie korzyści dla potencjalnych inwestorów niesie uchwalenie strategii?

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora zarówno zagranicznego jak również i krajowego przedsiębiorcy dążenie do osiągnięcia wyznaczonych w Strategii celów daje praktycznie gwarancję uczynienia z Metropolii Krakowskiej innowacyjnego oraz mocno konkurencyjnego ośrodka gospodarczego nie tylko w kraju ale także na tle wiodących ośrodków europejskich. Spodziewane do uzyskania efekty pozwolą nie tylko na zrealizowanie założonych w ramach Strategii celów, ale dadzą także potencjalnym inwestorom konkretne narzędzia przydatne w procesie podejmowania decyzji o nowych inwestycjach

  • Odpowiednie tereny inwestycyjne / Wzrost liczby Inwestorów / Wysoka jakość obsługi inwestora

W przypadku terenów inwestycyjnych nie tylko otrzymujemy zwiększenie oferty tych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również poprawę ich dostępności oraz w dalszej perspektywie lepsze ich zarządzanie. Dodatkowo możemy liczyć na poprawioną obsługę inwestora w Metropolii Krakowskiej uwzględniająca nie tylko udzielenie wsparcia, ale również opiekę poinwestycyjną.

  • Marka gospodarcza Metropolii Krakowskiej / Wzrost liczby podmiotów gospodarczych / Dostępność wykwalifikowanych kadr

Dzięki odpowiednio prowadzonej polityce inwestycyjnej chcemy sprawić by Metropolia Krakowska była postrzegana jako ugruntowany oraz konkurencyjny ośrodek gospodarczy w skali europejskiej oraz światowej. Rozwijanie potencjału będzie wymagało stale zwiększającej się dostępności wykwalifikowanych i kompetentnych kadr a także lepszej dostępności kapitału ludzkiego. Jednocześnie aby zachować odpowiednio wysoką konkurencyjność gospodarczą będzie następował rozwój lokalnych specjalizacji a także sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

  • Współpraca Samorząd-Uczelnie-Biznes / Wzrost projektów B+R

Zapewniona ścisła współpraca pomiędzy samorządem, nauką oraz biznesem bez której rozwój gospodarki w oparciu o lokalne zasoby i potencjały nie będzie możliwy. W konsekwencji gwarantuje to skuteczną współpracę międzysektorową oraz odpowiednio szybkie reakcje na problemy oraz zjawiska gospodarcze występujące na terenie Metropolii Krakowskiej.

To wszystko sprawia, że warto już teraz pomyśleć o inwestycji w Metropolii Krakowskiej. Chcesz dowiedzieć się więcej. Wejdź na stronę: https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/

Artykuł powstał w ramach projektu: Kraków Metropolitan Area for Business, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”

 

Previous Polacy nie umieją zadbać o swój dobrostan. W dobie pandemii mocniej wspierają ich w tym pracodawcy
Next Newsy Polski Ład uderza po kieszeni samozatrudnionych

Może to Ci się spodoba

Inwestycje w IT mogą przynosić oszczędności i przyspieszać rozwój biznesu

W przyszłości dane i informacje staną się kluczem do wszelkich decyzji i procesów biznesowych – prognozują przedstawiciele firmy Dell. Do właściwego operowania danymi niezbędne są jednak nowoczesne technologie. I mimo że wydatki

50 proc. firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich otrzymuje tylko część należności z faktury

Połowa firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich ostatecznie dostaje przelew, ale na kwotę znacząco niższą niż należność wynikająca z faktury. Co dziesiąta w ogóle nie otrzyma zapłaty za swoje towary i usługi

Europa ma szansę wyprzedzić USA w rozwoju internetu rzeczy

Transport i motoryzacja, energetyka, opieka zdrowotna, inteligentne domy i przedmioty codziennego użytku – w tych obszarach internet rzeczy ma największy potencjał rozwoju. Według IDC do 2020 roku wydatki na ten cel wzrosną w Polsce

Firma 1Comments

W Polsce tworzy się rynek carsharingu

W największych polskich miastach zaczęły się pojawiać usługi wynajmu aut w systemie współdzielenia, umożliwiające wypożyczenie na krótki, nawet określany w minutach czas. System ma ograniczyć emisję spalin dzięki zmniejszeniu udziału prywatnych aut

Od przyszłego roku duże firmy muszą sporządzać raporty społeczne

W przyszłym roku zacznie w Polsce obowiązywać znowelizowana ustawa o rachunkowości, która nałoży na duże przedsiębiorstwa obowiązek raportowania społecznego. W Polsce obejmie on około 300 dużych firm, które będą zobowiązane upubliczniać swoje

Wynajem i leasing. Dlaczego warto z nich korzystać?

Prowadzenie praktycznie każdego biznesu wymagania korzystania z samochodu. Nie jest jednak koniecznością kupować pojazdu, równie dobrym rozwiązaniem może być leasing lub wynajem. Zarówno wynajem jak leasing w większości przypadków odciążają

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź