Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Kiedy pracobiorcy nabywają prawo do świadczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe to środki należne pracownikom, którzy z powodu choroby nie mogą pracować zawodowe bądź muszą zostać odseparowani tytułem podejrzewania dolegliwości zagrażającej innym osobom. Pracobiorca, który nie ma prawa do

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Jakie odszkodowanie przysługuje ofierze wypadku w miejscu pracy?

Każdy przedsiębiorca działający na terenie Polski jest zobligowany na bazie ustawy nabyć polisę ubezpieczeniową z tytułu wypadków w zakładzie pracy i dolegliwości zawodowych. Pracownik poszkodowany w wypadku, który miał miejsce

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Obowiązki stron zatrudnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych

Realizując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik podlega ubezpieczeniom wchodzącym w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą spełniać w tym obszarze pewne zobowiązania. Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Kiedy należy się nam zasiłek rehabilitacyjny?

Zapomoga chorobowa to świadczenie przysługujące aktywnym zawodowo pracownikom w sytuacji ich niezdolności do zadań firmowych. Zasady, jak i okres trwania owej pomocy, są dokładnie określone. Pracobiorca ma prawo do zapomogi

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Jakie zmiany weszły w zakresie świadczeń opiekuńczych?

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady uzyskiwania prawa do świadczeń opiekuńczych. Zgodnie z nowelizacją ustawy aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł, Osoby, które wypłacane miały do tej pory