Urlopy

Urlopy 0 Comments

Współczynnik urlopowy w 2013 roku

Każdy pracujący na zasadach umowy o pracę ma możliwość skorzystania z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Musi go wybrać w czasie zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami. W przypadku, gdy zatrudniony ma prawo

Urlopy 0 Comments

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Wedle polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. W związku z tym przedsiębiorca nie ma żadnych podstaw do skierowania pracownika na bezpłatne wolne. Każdy pracownik może sprzeciwić się takiej decyzji, ponieważ