Urlopy

Urlopy 0 Comments

Dłuższy urlop macierzyński

Przyjście na świat dziecka jest dla rodziny istotnym i radosnym wydarzeniem. Dodatkowo politycy w ramach ulg prorodzinnych daje kilka udogodnień. Jedną z nich jest sposobność uzyskania dłuższego urlopu opiekuńczego. Ponieważ

Urlopy 0 Comments

Pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego

Urlop pracownika uzgadniany jest zazwyczaj na podstawie wniosku o jego udzielenie przy umożliwieniu normalnego toku pracy ze strony pracodawcy. Urlop okolicznościowy jest przydzielany z powodu pewnych zdarzeń i okoliczności, które

Urlopy 0 Comments

Kiedy ojciec może wziąć urlop rodzicielski?

Parlament Polski coraz więcej mówi o skutkach niżu demograficznego w państwie. Aby młodzi rodzice mogli uniknąć części kosztów związanych z troską nad niemowlęciem, przedłużono urlop wychowawczy. Od obecnego roku urlop

Urlopy 0 Comments

Kiedy można przesunąć urlop wypoczynkowy?

Pracownik ma możliwość ubiegania się o przesunięcie urlopu na inny termin składając wystarczająco umotywowany wniosek do pracodawcy. Opisane przyczyn przełożenia urlopu wypoczynkowego musi opierać się w nim o znaczące powody.

Urlopy 0 Comments

Kiedy możemy zmienić okres urlopu?

Pracodawca ma obowiązek pokierowania pracobiorcę na coroczny odpoczynek. Terminy urlopów są z reguły ustalane kilka miesięcy wcześniej. Co jeśli chcemy przesunąć okres wypoczynku? W scharakteryzowanej sytuacji pracownik jest zobowiązany do

Urlopy 0 Comments

Kiedy urlop na żądanie jest zabroniony?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma możliwość skorzystania z urlopu na żądanie, to znaczy wolnego, którego nie trzeba usprawiedliwiać. Okazuje się, że są sytuacje, kiedy z opcji skorzystać

Urlopy 0 Comments

Kiedy przysługuje urlop wypoczynkowy?

Urlop okolicznościowy jest okresem czasu, w którym pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia stosunku pracy, przy czym pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenia za ten okres. Urlopy okolicznościowe udzielane są

Urlopy 0 Comments

Kiedy można odwołać lub przerwać urlop pracownika?

Na podstawie art. 152 Kodeksu Pracy każdy zleceniobiorca pracujący na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Ściślej mówiąc ma prawo do płatnego i corocznego urlopu. Mimo to,

Urlopy 0 Comments

Jaki urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na część etatu?

Pracodawca ma styczność z wieloma utrudnieniami związanymi z prowadzeniem działalności. Jednym z nich jest wyliczenie urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin pracy. Wedle zasad płynących z Kodeksu

Urlopy 0 Comments

Jakie prawa przysługują pracownikowi na urlopie wychowawczym?

Urlop macierzyński, a później także wychowawczy, to uprawnienia dla zatrudnionej, która powiła na świat dziecko (w przypadku urlopu wychowawczego również także mężczyzna). Przyczyną przydzielenia takich urlopów jest konieczność opieki nad

Urlopy 0 Comments

Czy śnieżyca usprawiedliwia nieobecność w pracy pracownika?

Śniegowa aura za oknem, mróz, silny wiatr, trudne warunki atmosferyczne skutecznie przeszkadzają w punktualnym dotarciu do zakładu pracy. Czy taki przypadek losowy, niezależny od pracownika, może być ulgowo traktowany przez

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy pracodawca nie odmówi wolnego?

Każdy zatrudniony funkcjonujący na zasadach umowy o pracę ma święte prawo do wybrania dni wolnych od pracy. Wystarczy tylko, że podwładny spełnia wszystkie wymogi niezbędne do ubiegania się o wspomniane