Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Zakup paliwa u firmanta nie uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Nie pomoże powoływanie się na dobrą wiarę oraz staranność kupiecką. Nie są one usprawiedliwieniem w przypadku podatku dochodowego, a jedynie mogą zwalniać od konsekwencji w rozliczeniach podatku VAT.

Taką gorzką lekcję odebrał przedsiębiorca, który kupował paliwo przeznaczone do celów prowadzenia działalności gospodarczej u dwóch dostawców. Kontrola podatkowa przeprowadzona ujawniła, że dostawcy paliwa firmowały działalność przestępczą. Sprawą zainteresowały się organy ścigania, natomiast organ podatkowy stwierdził, że przedsiębiorca nie ma prawa odliczać udokumentowanego w ten sposób zakupu paliwa od przychodu. Podatnik otrzymał nakaz zapłaty podatku wraz z odsetkami. Jako, że paliwo kupowane było na przestrzeni dwóch lat u tych samych dostawców, kwota zobowiązania podatkowego była niemała.

Podatnik nie zgodził się z decyzją fiskusa. Jego zdaniem paliwo zostało zakupione i opłacone, a  o przestępczej działalności sprzedawców nie było mu wiadomo. Mężczyzna stwierdził, że skoro jego firma generuje przychody uznawane przez fiskusa, a ten nie chce zaliczyć wydatków poniesionych na paliwo na podstawie przedłożonych faktur jako kosztów uzyskania przychodów, powinno mieć miejsce oszacowanie tych kosztów. Podatnik powoływał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i na dyrektywę VAT.

Sąd pierwszej instancji – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał podatnikowi rację. Zdaniem sądu skoro podatnik poniósł wydatek to miał prawo do umniejszenia o jego kwotę przychodu.

Na takie rozwiązanie nie przystał Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził, że oświadczenie podatnika nie jest wystarczającym dowodem w sprawie i nakazał WSA inne rozstrzygnięcie tej kwestii.

Sprawa ponownie wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez podatnika. NSA nie przychylił się jednak do stanowiska przedsiębiorcy. Wskazał również, że powoływanie się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i na dyrektywę VAT jest nieuzasadnione, gdyż sprawa dotyczy podatku dochodowego, a w tym przypadku powoływanie się na niewiedzę nie chroni przed konsekwencjami podatkowymi.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Wydatki komplementariusza na pokrycie straty spółki nie są kosztem podatkowym
Next Wolne tryby TSUE korzyścią dla podatnika

Może to Ci się spodoba

Zamiana długu za towar na pożyczkę – konsekwencje podatkowe

Gdy dłużnik nie płaci za dostarczone towary lub usługi, firmy szukają rozwiązań by odzyskać swoje należności. Niektóre działania mogą jednak zamykać drogę do zaliczenia straty w koszty podatkowe, o czym

Podatki 0 Comments

Kiedy można zmienić stawki amortyzacyjne?

Przepisy dotyczące zmian uprzednio przyjętych przez przedsiębiorców stawek amortyzacji są bardzo surowo interpretowane przez administrację podatkową. Spięcia pomiędzy przedsiębiorcami a fiskusem dotyczy możliwości zwiększenia stawki amortyzacyjnej przez tego pierwszego w

Czy źródło dochodu jest istotne?

Dochodem z prowadzonej działalności jest różnica pomiędzy przychodem a wydatkami wykonania danego zlecenia, czy produktu. Do scharakteryzowanych wydatków w sektorze poszczególnych zysków włączamy tylko te, które rzeczywiście są blisko powiązane

Podatki 0 Comments

Duże sieci handlowe znaczącymi płatnikami podatku CIT w Polsce

Handel odpowiada za około 8 proc. wpływów z podatku od osób prawnych w Polsce, z czego 6 proc. to CIT od dużych sieci handlowych. Udział ten rośnie do 11 proc., jeśli doliczy się

VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Podstawą opodatkowanie w procedurze VAT – marża jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Tego rodzaju opodatkowanie mogą stosować podmioty

Wszystko o przychodach w okresie zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia podatnika z obliczania i płacenia składek miesięcznych na podatek dochodowy. Po jej odwieszeniu musi jednak zapłacić zaliczkę PIT od dochodów uzyskanych w czasie zawieszenia. Podatnik prowadzący

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź