OZZ zapłaci VAT od tantiem

OZZ zapłaci VAT od tantiem

Sprawa opodatkowania VAT działalności prowadzonej przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania doczekała się rozstrzygnięcia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd uznał, że zwolnienie z VAT dotyczy artystów wykonawców, a tymi OZZ nie są.

Organizacja Zbiorowego Zarządzania działa w imieniu artystów wykonawców. W ramach swoich zadań nadzoruje przestrzeganie praw autorskich, negocjuje w imieniu twórców umowy oraz udziela licencji nadawcom telewizyjnym i radiowym. Za tego rodzaju czynności OZZ pobiera opłaty, które następnie, po potrąceniu kwoty inkasa, są przekazywane autorom w formie tantiem.

Tylko inkaso podlega opodatkowaniu VAT?

Inkaso, o które OZZ umniejsza honoraria twórców jest przeznaczone na pokrycie kosztów działalności stowarzyszenia. Wielkość kosztów ustalona jest ryczałtowo na poziomie 20%, natomiast pozostała kwota trafia do kieszeni twórców. OZZ było przekonane, że powinno potrącać VAT wyłącznie od kwoty inkasa, natomiast część przeznaczona na wypłatę honorariów autorów jest zwolniona z tego podatku.

Organizacja wskazywała na art. 15 ust. 3a ustawy o VAT, zgodnie z którym usługi twórców i artystów wykonawców wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji nie są działalnością gospodarczą. Zwolnienie dotyczy również artystów wynagradzanych za pośrednictwem OZZ.

Tylko artyści są zwolnieni z VAT – twierdzi Minister Finansów

Zdaniem fiskusa wyłączenie z opodatkowania dotyczy tylko artystów, a organizacja reprezentująca ich interesy artystą nie jest. Minister Finansów uznał, że OZZ nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie wspomnianego przepisu i powinny potrącać podatek 23% od całości pobieranych opłat. Argumentacja opierała się na stwierdzeniu, że art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wprowadza fikcję prawną, zgodnie z którą przyjmuje się, że podatnik świadczący usługi we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej najpierw te usługi od niej nabywa, a następnie odsprzedaje.

Orzecznictwo sądowe

Innego zdania niż Minister Finansów był Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uchylił on interpretację organów podatkowych uznając, że fiskus pominął w niej wyjaśnienie, czy stowarzyszenie ma status podatnika VAT w odniesieniu do części przychodów odpowiadającej wartości honorariów przekazywanych artystom. Zdaniem sądu interpretacja wydana przez Ministra Finansów nie odpowiedziała na pytanie podatnika, a jedynie wskazała sposób opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 sierpnia 2015 r., (sygn. akt I FSK 633/14) orzekł, że Organizacja Zbiorowego Zarządzania bez wątpienia jest podatnikiem VAT, gdyż prowadzi działalność gospodarczą. Sąd wskazał, że nie ma możliwości, by organizacja reprezentująca artystów mogła korzystać z ulgi przewidzianej wyłącznie dla nich.

Previous Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd
Next Poczta zaoferuje ubezpieczenie sprzętu domowego i elektroniki

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Od czerwca br. zacznie działać Jednolity Sąd Patentowy

Z początkiem czerwca br. zacznie działać Jednolity Sąd Patentowy i nowy system unijnego patentu jednolitego, który będzie obowiązywać na terenie 17 państw członkowskich UE. Polska nie dołączyła do tego grona, ale mimo to

Prawo dla firm 0 Comments

Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta

W 2023 roku potencjał polskich start-upów sięgnie 2,2 mld zł wartości dodanej dla gospodarki, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych – pokazują dane Deloitte przytaczane przez MPiT.

Prawo dla firm 0 Comments

Producenci świń i tytoniu mogą się ubiegać o pomoc finansową z tytułu niezapłaconych faktur

Do 20 tys. euro dla producentów świń i tytoniu oraz do 200 tys. euro dla grup producentów suszu tytoniowego – tyle może wynieść maksymalna, jednorazowa pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla tych podmiotów, jeżeli w latach

Prawo dla firm 1Comments

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin

Prawo dla firm 0 Comments

Jak analiza prawna marki może ochronić Cię przed problemami?

Analiza prawna marki to tzw. badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Osobom „niewtajemniczonym” pewnie niewiele to mówi. Poniżej wyjaśniam na czym taka analiza polega i dlaczego warto ją przeprowadzić jeszcze zanim

Prawo dla firm 0 Comments

Przedsiębiorcy potrzebują skutecznych metod rozwiązywania sporów prawnych

Przewidywalność systemu prawnego i sprawność wymiaru sprawiedliwości mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności polskich firm i całej gospodarki – przekonuje Wojciech Kowalewski z Siemens Polska. Różne ogólnoeuropejskie i światowe rankingi pokazują jednak, że w tym zakresie warunki

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź