OZZ zapłaci VAT od tantiem

OZZ zapłaci VAT od tantiem

Sprawa opodatkowania VAT działalności prowadzonej przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania doczekała się rozstrzygnięcia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd uznał, że zwolnienie z VAT dotyczy artystów wykonawców, a tymi OZZ nie są.

Organizacja Zbiorowego Zarządzania działa w imieniu artystów wykonawców. W ramach swoich zadań nadzoruje przestrzeganie praw autorskich, negocjuje w imieniu twórców umowy oraz udziela licencji nadawcom telewizyjnym i radiowym. Za tego rodzaju czynności OZZ pobiera opłaty, które następnie, po potrąceniu kwoty inkasa, są przekazywane autorom w formie tantiem.

Tylko inkaso podlega opodatkowaniu VAT?

Inkaso, o które OZZ umniejsza honoraria twórców jest przeznaczone na pokrycie kosztów działalności stowarzyszenia. Wielkość kosztów ustalona jest ryczałtowo na poziomie 20%, natomiast pozostała kwota trafia do kieszeni twórców. OZZ było przekonane, że powinno potrącać VAT wyłącznie od kwoty inkasa, natomiast część przeznaczona na wypłatę honorariów autorów jest zwolniona z tego podatku.

Organizacja wskazywała na art. 15 ust. 3a ustawy o VAT, zgodnie z którym usługi twórców i artystów wykonawców wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji nie są działalnością gospodarczą. Zwolnienie dotyczy również artystów wynagradzanych za pośrednictwem OZZ.

Tylko artyści są zwolnieni z VAT – twierdzi Minister Finansów

Zdaniem fiskusa wyłączenie z opodatkowania dotyczy tylko artystów, a organizacja reprezentująca ich interesy artystą nie jest. Minister Finansów uznał, że OZZ nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie wspomnianego przepisu i powinny potrącać podatek 23% od całości pobieranych opłat. Argumentacja opierała się na stwierdzeniu, że art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wprowadza fikcję prawną, zgodnie z którą przyjmuje się, że podatnik świadczący usługi we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej najpierw te usługi od niej nabywa, a następnie odsprzedaje.

Orzecznictwo sądowe

Innego zdania niż Minister Finansów był Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uchylił on interpretację organów podatkowych uznając, że fiskus pominął w niej wyjaśnienie, czy stowarzyszenie ma status podatnika VAT w odniesieniu do części przychodów odpowiadającej wartości honorariów przekazywanych artystom. Zdaniem sądu interpretacja wydana przez Ministra Finansów nie odpowiedziała na pytanie podatnika, a jedynie wskazała sposób opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 sierpnia 2015 r., (sygn. akt I FSK 633/14) orzekł, że Organizacja Zbiorowego Zarządzania bez wątpienia jest podatnikiem VAT, gdyż prowadzi działalność gospodarczą. Sąd wskazał, że nie ma możliwości, by organizacja reprezentująca artystów mogła korzystać z ulgi przewidzianej wyłącznie dla nich.

Previous Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd
Next Poczta zaoferuje ubezpieczenie sprzętu domowego i elektroniki

Może to Ci się spodoba

Prawo autorskie 0 Comments

Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Organizacje zbiorowego zarządzenia nakładają opłatę za odtwarzanie muzyki, z którym łączą się korzyści majątkowe. Dla przedsiębiorców znaczące jest, aby do kawiarni czy restauracji dobrać odpowiednią muzykę, ponieważ wpływa ona na

Prawo autorskie 1Comments

Kiedy za odtworzenie muzyki należy zapłacić?

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzono usystematyzowaną tabelę stawek za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych lub podczas imprez masowych. Muszą być przestrzegane przez organizatora wydarzenia, którzy jednocześnie

Prawo dla firm 0 Comments

Jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe?

O organizacji pozarządowej należy mówić w stosunku do jednostek, które prosperują z prywatnej inicjatywy, aczkolwiek planują wspierać publiczne interesy(przetargi). Celem nie jest otrzymywanie przychodów, ale pomoc w wybranej dziedzinie życia.

Prawo autorskie 0 Comments

Pomysł a prawo autorskie

Pomysł, czyli pewna koncepcja, czy plan nie jest jednoznacznie chroniony przez prawo autorskie. Warto więc wiedzieć, jak „przerobić” pomysł na utwór, który tymże prawem jak najbardziej będzie chroniony. Otóż najlepszym

Prawo autorskie 1Comments

Czy prawo autorskie jest egzekwowane zawsze?

Każdy wytwór intelektualny, który posiada indywidualne cechy i autora powinien pozostawać pod ochroną prawa autorskiego. Daje to pewność, że pomysł, oryginalne rozwiązanie i twórcza praca nie zostaną powielone. Są jednak

Prawo dla firm 0 Comments

Fundamentalne obowiązki syndyka

Najważniejszym zadaniem syndyka jest opieka i zarządzanie majątkiem upadającego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że musi odpowiednio rozdzielić wszystkie dobra, żeby każdy wierzyciel odzyskał równowartość powierzonych pieniędzy. Jak uzyskać zezwolenie na pracę

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post