OZZ zapłaci VAT od tantiem

OZZ zapłaci VAT od tantiem

Sprawa opodatkowania VAT działalności prowadzonej przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania doczekała się rozstrzygnięcia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd uznał, że zwolnienie z VAT dotyczy artystów wykonawców, a tymi OZZ nie są.

Organizacja Zbiorowego Zarządzania działa w imieniu artystów wykonawców. W ramach swoich zadań nadzoruje przestrzeganie praw autorskich, negocjuje w imieniu twórców umowy oraz udziela licencji nadawcom telewizyjnym i radiowym. Za tego rodzaju czynności OZZ pobiera opłaty, które następnie, po potrąceniu kwoty inkasa, są przekazywane autorom w formie tantiem.

Tylko inkaso podlega opodatkowaniu VAT?

Inkaso, o które OZZ umniejsza honoraria twórców jest przeznaczone na pokrycie kosztów działalności stowarzyszenia. Wielkość kosztów ustalona jest ryczałtowo na poziomie 20%, natomiast pozostała kwota trafia do kieszeni twórców. OZZ było przekonane, że powinno potrącać VAT wyłącznie od kwoty inkasa, natomiast część przeznaczona na wypłatę honorariów autorów jest zwolniona z tego podatku.

Organizacja wskazywała na art. 15 ust. 3a ustawy o VAT, zgodnie z którym usługi twórców i artystów wykonawców wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji nie są działalnością gospodarczą. Zwolnienie dotyczy również artystów wynagradzanych za pośrednictwem OZZ.

Tylko artyści są zwolnieni z VAT – twierdzi Minister Finansów

Zdaniem fiskusa wyłączenie z opodatkowania dotyczy tylko artystów, a organizacja reprezentująca ich interesy artystą nie jest. Minister Finansów uznał, że OZZ nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie wspomnianego przepisu i powinny potrącać podatek 23% od całości pobieranych opłat. Argumentacja opierała się na stwierdzeniu, że art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wprowadza fikcję prawną, zgodnie z którą przyjmuje się, że podatnik świadczący usługi we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej najpierw te usługi od niej nabywa, a następnie odsprzedaje.

Orzecznictwo sądowe

Innego zdania niż Minister Finansów był Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uchylił on interpretację organów podatkowych uznając, że fiskus pominął w niej wyjaśnienie, czy stowarzyszenie ma status podatnika VAT w odniesieniu do części przychodów odpowiadającej wartości honorariów przekazywanych artystom. Zdaniem sądu interpretacja wydana przez Ministra Finansów nie odpowiedziała na pytanie podatnika, a jedynie wskazała sposób opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 sierpnia 2015 r., (sygn. akt I FSK 633/14) orzekł, że Organizacja Zbiorowego Zarządzania bez wątpienia jest podatnikiem VAT, gdyż prowadzi działalność gospodarczą. Sąd wskazał, że nie ma możliwości, by organizacja reprezentująca artystów mogła korzystać z ulgi przewidzianej wyłącznie dla nich.

Previous Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd
Next Poczta zaoferuje ubezpieczenie sprzętu domowego i elektroniki

Może to Ci się spodoba

Prawo autorskie 1Comments

Kiedy za odtworzenie muzyki należy zapłacić?

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzono usystematyzowaną tabelę stawek za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych lub podczas imprez masowych. Muszą być przestrzegane przez organizatora wydarzenia, którzy jednocześnie

Prawo dla firm 0 Comments

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem bezpodstawne wzbogacenie jest niedozwolone i odpowiednio karane. Dotyczy sytuacji, w których przychody osiąga się kosztem ofiar. Kiedy jeszcze mówić trzeba o bezpodstawnym wzbogaceniu? Jak

Prawo dla firm 0 Comments

Ekspansja zagraniczna. Aspekty prawne – gdzie szukać pomocy?

W poprzednim artykule omawialiśmy aspekty związane z podjęciem decyzji o rozpoczęciu eksportu. Analiza dotychczasowej działalności, pytanie o pozycję na rynku krajowym, określenie mocnych i słabych stron firmy oraz opracowana strategia w

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post