Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Gdy dwa podmioty prawa prywatnego popadną w spór możliwy do rozstrzygnięcia jedynie przez sąd właściwy dla danej sprawy i na podstawie przepisów prawa cywilnego, rozpoczyna się postępowanie cywilne.

Rozpatrywanie spraw cywilnych

Postępowaniem cywilnym nazywamy rodzaj postępowania, w trakcie którego rozpatrywane są wszelkie sprawy cywilne, czyli sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz jego podgałęzi, takich jak:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze,
  • prawo pracy,
  • ubezpieczenia społeczne.

Należy przy tym pamiętać, że sprawy cywilne rozpoznawane są według rodzaju zachodzącego stosunku prawnego, z którego dana sprawa wynikła.

Kryteria materialne

Najważniejszą funkcją postępowania cywilnego jest realizacja przepisów prawa materialnego. Normy te realizowane są w zakresie spraw cywilnych, zaś ich wykonanie obarczone jest regułą przymusu.

Sprawy cywilne rozpatrywane w toku postępowania cywilnego dzielimy według dwóch typów kryteriów: kryteriów materialnych oraz kryteriów formalnych.

Sprawy cywilne wyróżnione według kryteriów materialnych są sprawami, przy których normowaniu wykorzystuje się przepisy prawa cywilnego. Do grupy tej należą:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego,
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • sprawy z zakresu prawa pracy.

Bez względu na to, jaki organ okaże się właściwy do rozpoznawania tychże spraw, zawsze będą one uznawane za sprawy cywilne.

Kryteria formalne

Sprawy cywilne rozróżniane według kryteriów formalnych są sprawami, które poddaje się właściwości sądów powszechnych. Do grupy spraw tego rodzaju zaliczamy przede wszystkim sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sprawami cywilnymi rozstrzyganymi według kryteriów formalnych są także wszystkie sprawy, do których stosuje się normy Kodeksu postępowania cywilnego z mocy ustaw szczególnych, a więc np.:

  • zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni,
  • wszelkie sprawy rejestrowe.

Rodzaje postępowania cywilnego

Istnieją trzy rodzaje postępowania cywilnego: proces, postępowanie pozasądowe oraz postępowanie nieprocesowe.

Proces jest dla postępowania cywilnego trybem zasadniczym. Jak stwierdza Kodeks postępowania cywilnego: „sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej” (art. 13§ 1). Oznacza to, iż zgodnie z wolą ustawodawcy rozpatrywanie spraw cywilnych w trybie procesowym należy traktować jako domyślne.

Postępowanie nieprocesowe stosowane jest w przypadku spraw, w których nie chodzi o rozstrzyganie pomiędzy przeciwstawnymi stanowiskami, ale o swoiste współdziałanie stron z sądem w celu zmiany lub zniesieniu stosunków prawnych.

W ramach postępowania pozasądowego rozpatrywane są sprawy toczone poza sądami powszechnymi.

Więcej dowiesz się z podręczników prawa i postępowania cywilnego w księgarni Profinfo.pl.

Previous Biznes musi dokonać zwrotu w kierunku wartości społecznych
Next Coraz więcej Polaków kupuje prezenty świąteczne przez internet

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Projekty ustaw mające ukrócić nieuczciwe praktyki handlowe mogą utrudnić funkcjonowanie UOKiK

Nieuczciwe praktyki handlowe to bolączka dostawców produktów rolno-spożywczych, mocno odczuwają je zwłaszcza małe i średnie zakłady przetwórstwa. Dlatego partie polityczne proponują projekty ustaw, które mają je ukrócić. Nakładają m.in. nowe obowiązki

Prawo dla firm 0 Comments

Od czerwca br. zacznie działać Jednolity Sąd Patentowy

Z początkiem czerwca br. zacznie działać Jednolity Sąd Patentowy i nowy system unijnego patentu jednolitego, który będzie obowiązywać na terenie 17 państw członkowskich UE. Polska nie dołączyła do tego grona, ale mimo to

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Komisja Pojednawcza jest powoływana w sytuacjach problemowych pomiędzy przedsiębiorcą a pracobiorcą. Ową instytucje mogą utworzyć wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie gdy na terenie zakładu funkcjonują już związki zawodowe. Dodatkowo pracobiorcy muszą wyrazić

Prawo dla firm 0 Comments

Niemal połowa firm hazardowych na rynku online działa nielegalnie

– Restrykcyjne zapisy polskiej ustawy o grach hazardowych zwiększają atrakcyjność oferty nielegalnych operatorów – podkreśla Katarzyna Mikołajczyk, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie. Z raportu EY wynika, że w Polsce średnia efektywna stawka opodatkowania w latach

Kodeksy 8 komentarzy

Zmiana nazwy firmy – czy to możliwe?

Rejestrując działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy wskazać nazwę firmy. Jest to warunek konieczny do dokonania wpisu. Nazwa firmy nie może być tworzona w sposób

Prawo dla firm 0 Comments

Utylizacja majątku firmy – jak udokumentować i kiedy się opłaca?

W obecnych czasach sprzęt, zwłaszcza elektroniczny, bardzo szybko staje się przestarzały i trzeba zastąpić go nowym. To najczęstszy powód, dla którego właściciele firm zastanawiają się w jaki sposób pożegnać się

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź