Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Gdy dwa podmioty prawa prywatnego popadną w spór możliwy do rozstrzygnięcia jedynie przez sąd właściwy dla danej sprawy i na podstawie przepisów prawa cywilnego, rozpoczyna się postępowanie cywilne.

Rozpatrywanie spraw cywilnych

Postępowaniem cywilnym nazywamy rodzaj postępowania, w trakcie którego rozpatrywane są wszelkie sprawy cywilne, czyli sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz jego podgałęzi, takich jak:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze,
  • prawo pracy,
  • ubezpieczenia społeczne.

Należy przy tym pamiętać, że sprawy cywilne rozpoznawane są według rodzaju zachodzącego stosunku prawnego, z którego dana sprawa wynikła.

Kryteria materialne

Najważniejszą funkcją postępowania cywilnego jest realizacja przepisów prawa materialnego. Normy te realizowane są w zakresie spraw cywilnych, zaś ich wykonanie obarczone jest regułą przymusu.

Sprawy cywilne rozpatrywane w toku postępowania cywilnego dzielimy według dwóch typów kryteriów: kryteriów materialnych oraz kryteriów formalnych.

Sprawy cywilne wyróżnione według kryteriów materialnych są sprawami, przy których normowaniu wykorzystuje się przepisy prawa cywilnego. Do grupy tej należą:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego,
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • sprawy z zakresu prawa pracy.

Bez względu na to, jaki organ okaże się właściwy do rozpoznawania tychże spraw, zawsze będą one uznawane za sprawy cywilne.

Kryteria formalne

Sprawy cywilne rozróżniane według kryteriów formalnych są sprawami, które poddaje się właściwości sądów powszechnych. Do grupy spraw tego rodzaju zaliczamy przede wszystkim sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sprawami cywilnymi rozstrzyganymi według kryteriów formalnych są także wszystkie sprawy, do których stosuje się normy Kodeksu postępowania cywilnego z mocy ustaw szczególnych, a więc np.:

  • zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni,
  • wszelkie sprawy rejestrowe.

Rodzaje postępowania cywilnego

Istnieją trzy rodzaje postępowania cywilnego: proces, postępowanie pozasądowe oraz postępowanie nieprocesowe.

Proces jest dla postępowania cywilnego trybem zasadniczym. Jak stwierdza Kodeks postępowania cywilnego: „sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej” (art. 13§ 1). Oznacza to, iż zgodnie z wolą ustawodawcy rozpatrywanie spraw cywilnych w trybie procesowym należy traktować jako domyślne.

Postępowanie nieprocesowe stosowane jest w przypadku spraw, w których nie chodzi o rozstrzyganie pomiędzy przeciwstawnymi stanowiskami, ale o swoiste współdziałanie stron z sądem w celu zmiany lub zniesieniu stosunków prawnych.

W ramach postępowania pozasądowego rozpatrywane są sprawy toczone poza sądami powszechnymi.

Więcej dowiesz się z podręczników prawa i postępowania cywilnego w księgarni Profinfo.pl.

Previous Biznes musi dokonać zwrotu w kierunku wartości społecznych
Next Coraz więcej Polaków kupuje prezenty świąteczne przez internet

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Czy warto korzystać z porad prawnych w internecie?

Każdy, kto korzystał w ostatnim czasie z porady prawnej prawnej wie, jak drogie jest wynajęcie adwokata lub wizyta u polecanego i zaufanego radcy prawnego. Zatem nie może szokować fakt, że

Prawo dla firm 0 Comments

Ekspansja zagraniczna. Aspekty prawne – gdzie szukać pomocy?

W poprzednim artykule omawialiśmy aspekty związane z podjęciem decyzji o rozpoczęciu eksportu. Analiza dotychczasowej działalności, pytanie o pozycję na rynku krajowym, określenie mocnych i słabych stron firmy oraz opracowana strategia w

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Wszystko o zadośćuczynieniu

Zadośćuczynienie to zgodne z prawem usuwanie szkód o podłożu materialnym lub niematerialnym. Wysokość świadczenia oraz zasady spłaty uzależnione są od jednostkowych przypadków. W jakich sytuacjach można ubiegać się o wypłatę

Prawo dla firm 0 Comments

Wypłaty z zysku dla wspólników – podatek do 1000zł może uregulować spółka

Zapłata podatku może nastąpić przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. i znacząco ułatwił spółkom odprowadzanie

Spółki 0 Comments

Founders agreement, co to jest i kiedy podpisywać

Founders agreement, czyli umowa założycielska to nic innego jak pierwsze, oficjalne sformalizowanie powstającego startupu i jego założeń.  Choć istnieje wiele typów i rodzajów umów bardziej rozbudowanych i o wiele bardziej

Prawo dla firm 0 Comments

Przedsiębiorcy muszą się dostosować do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

W połowie 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR). Unijne prawo wprowadza narzędzia, które mają zwiększyć kontrolę osób fizycznych nad ich danymi osobowymi. Z drugiej strony nakłada

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź