Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Gdy dwa podmioty prawa prywatnego popadną w spór możliwy do rozstrzygnięcia jedynie przez sąd właściwy dla danej sprawy i na podstawie przepisów prawa cywilnego, rozpoczyna się postępowanie cywilne.

Rozpatrywanie spraw cywilnych

Postępowaniem cywilnym nazywamy rodzaj postępowania, w trakcie którego rozpatrywane są wszelkie sprawy cywilne, czyli sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz jego podgałęzi, takich jak:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze,
  • prawo pracy,
  • ubezpieczenia społeczne.

Należy przy tym pamiętać, że sprawy cywilne rozpoznawane są według rodzaju zachodzącego stosunku prawnego, z którego dana sprawa wynikła.

Kryteria materialne

Najważniejszą funkcją postępowania cywilnego jest realizacja przepisów prawa materialnego. Normy te realizowane są w zakresie spraw cywilnych, zaś ich wykonanie obarczone jest regułą przymusu.

Sprawy cywilne rozpatrywane w toku postępowania cywilnego dzielimy według dwóch typów kryteriów: kryteriów materialnych oraz kryteriów formalnych.

Sprawy cywilne wyróżnione według kryteriów materialnych są sprawami, przy których normowaniu wykorzystuje się przepisy prawa cywilnego. Do grupy tej należą:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego,
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • sprawy z zakresu prawa pracy.

Bez względu na to, jaki organ okaże się właściwy do rozpoznawania tychże spraw, zawsze będą one uznawane za sprawy cywilne.

Kryteria formalne

Sprawy cywilne rozróżniane według kryteriów formalnych są sprawami, które poddaje się właściwości sądów powszechnych. Do grupy spraw tego rodzaju zaliczamy przede wszystkim sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sprawami cywilnymi rozstrzyganymi według kryteriów formalnych są także wszystkie sprawy, do których stosuje się normy Kodeksu postępowania cywilnego z mocy ustaw szczególnych, a więc np.:

  • zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni,
  • wszelkie sprawy rejestrowe.

Rodzaje postępowania cywilnego

Istnieją trzy rodzaje postępowania cywilnego: proces, postępowanie pozasądowe oraz postępowanie nieprocesowe.

Proces jest dla postępowania cywilnego trybem zasadniczym. Jak stwierdza Kodeks postępowania cywilnego: „sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej” (art. 13§ 1). Oznacza to, iż zgodnie z wolą ustawodawcy rozpatrywanie spraw cywilnych w trybie procesowym należy traktować jako domyślne.

Postępowanie nieprocesowe stosowane jest w przypadku spraw, w których nie chodzi o rozstrzyganie pomiędzy przeciwstawnymi stanowiskami, ale o swoiste współdziałanie stron z sądem w celu zmiany lub zniesieniu stosunków prawnych.

W ramach postępowania pozasądowego rozpatrywane są sprawy toczone poza sądami powszechnymi.

Więcej dowiesz się z podręczników prawa i postępowania cywilnego w księgarni Profinfo.pl.

Previous Biznes musi dokonać zwrotu w kierunku wartości społecznych
Next Coraz więcej Polaków kupuje prezenty świąteczne przez internet

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

W jakich sprawach konieczne jest dochodzenie?

Każde działanie przygotowawcze może być prowadzone na podstawie śledztwa lub dochodzenia. Pierwszy sposób wykorzystuje się w stosunku do podejrzenia o popełnieniu przestępstwa przestępstwa. Kiedy natomiast stosuje się dochodzenie? Jak przebiega

Prawo dla firm 0 Comments

Wezwanie do zapłaty – niekonieczne ale pożyteczne

Od 2013r. stosowanie wezwania do zapłaty nie jest warunkiem koniecznym, by wstąpić na drogę sądową o zapłatę należności wobec krnąbrnego kontrahenta. Nowelizacja kodeksu cywilnego zwolniła przedsiębiorców z obowiązku wzywania do

Prawo dla firm 0 Comments

Ratunek dla firm zamiast upadłości

Co roku w całej UE około 200 tys. firm staje w obliczu niewypłacalności, a 1,7 mln osób traci pracę. Nowa dyrektywa w sprawie ram prawnych restrukturyzacji ma zmniejszyć liczbę takich zdarzeń i dać drugą

Prawo dla firm 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością można mówić wiele. Są bardzo popularne w Polsce i chętnie wybierane przez samych przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kwestie formalne są jasne i

Odszkodowania 0 Comments

Rośnie liczba katastrof naturalnych. Powodują o 20 proc. wyższe straty niż kilka lat temu

Każda katastrofa naturalna kosztuje dziś gospodarkę znacznie więcej, niż miało to miejsce w przeszłości. Gdyby wielka powódź z 2010 roku miała miejsce w tym roku, straty przekroczyłyby 16 mld zł, czyli byłyby wyższe

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy dochodzi do przesłuchania?

Każda ofiara lub świadek wypadku, w którym doszło do popełnienia przestępstwa, odsyłany jest do przesłuchania. Zachodzi na podstawie wniosku sądu lub po ustaleniu zarzutów. Jak przebiega przesłuchanie podejrzanego? Na początku

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź