Czym są spółki dominujące?

Czym są spółki dominujące?

W Polsce z powodzeniem działają spółki prawa administracyjnego, handlowego oraz cywilnego. Każda z nich dzieli się na przynajmniej kilka innych i dobierana jest zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorcy, branżą oraz charakterem pracy. Są również bardziej specyficzne, które nie należą do żadnej z wymienionych wcześniej grup. Wśród nich są spółki dominujące. Na jakich zasadach działają?

Przedsiębiorstwa zajmujące się holdingiem i jednocześnie zainteresowanie przekształceniem w spółkę dominująca powinny zajrzeć do ustawy dotyczącej spółek handlowych. Znajdą tam wszystkie niezbędne informacje oraz zasady postępowania.

Przede wszystkim warto powiedzieć, że dominacja spółki może nastąpić dopiero w momencie, gdy uda się określić spółkę zależną. Jeśli tak się stanie spółka dominująca będzie podejmować wszystkie ważne decyzje (większość głosów na spotkaniach ze wspólnikami) oraz decydować o składzie zarządu i dalszej pracy podwładnych. Czasami za spółkę dominującą uważa się tą, która posiada większość udziałową oraz posiada więcej członków w zarządzie.

Oczywiście istnieją również subiektywne i bardzo indywidualne przesłanki świadczące o dominacji. Zazwyczaj jednak chodzi o przewagę decyzyjną oraz bezpośredni wpływ na działania obu instytucji, w większym stopniu przyczynia się do generowania zysków oraz podpisuje istotne i wiążące umowy.

Kwestia decyzyjności jest bardzo ważna i jak pokazuje praktyka może mieć bardzo różny wymiar. Oprócz tego potwierdza istnienie skomplikowanych i niejednoznacznych relacji w firmach holdingowych. Uznawać zatem należy, że współpraca spółki dominującej i zależnej to mechanizm cała masa powiązań oraz komunikacja na wielu poziomach.

Umowa potwierdzająca istnienie spółki dominującej nie jest oceniana pod względem prawa zawierania porozumień monopolistycznych. Jak wskazują wyroki i oświadczenia Sądów Najwyższych istnieje dominacji nie zmusza do zbudowania praw majątkowych, które będą należeć do spółki dominującej.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous O co chodzi w ustawie okołobudżetowej?
Next Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odwołanie prokurenta

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Fundamentalne obowiązki syndyka

Najważniejszym zadaniem syndyka jest opieka i zarządzanie majątkiem upadającego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że musi odpowiednio rozdzielić wszystkie dobra, żeby każdy wierzyciel odzyskał równowartość powierzonych pieniędzy. Jak uzyskać zezwolenie na pracę

Spółki 0 Comments

Jak założyć spółkę jawną?

Obecnie młody przedsiębiorca, który pragnie założyć własną spółkę ma bardzo duży wybór. Istnieje bowiem kilka typów działalności, z uwzględnieniem branży oraz metod rozliczania. Wśród nich znajduje się spółka jawna, która

Spółki 0 Comments

Opodatkowanie w spółkach komandytowo-akcyjnych

Powodzenie spółek komandytowo-akcyjnych (w skrócie S.K.A.) rośnie. Blisko 10 lat temu takich spółek było niedużo, natomiast w tym czasie ich ilość zwiększyła się stukrotnie. Instytucje te jednoczą w sobie cechy

Spółki 0 Comments

Kto przechowuje księgi rachunkowe nieistniejących już firm?

Likwidacja spółki z o.o. jest równoważna z anulowaniem działalności gospodarczej i wykreśleniem jednostki z ewidencji polskich przedsiębiorstw. Ponadto już po faktycznym upadku należy przechowywać księgi i dowody z prowadzonej aktywności.

Spółki 0 Comments

Kiedy spółka musi być samodzielna?

Na podstawie Kodeksu Pracy za pracodawcę uznaje się jednostkę organizacyjną oraz osobę fizyczną, która w oparciu o umowy o prace zatrudnia podwładnych. W związku z tym spółka cywilna może oferować

Prawo dla firm 0 Comments

Liczba upadłości likwidacyjnych najniższa od 2009 roku

Rok temu weszło w życie nowe prawo restrukturyzacyjne, które umożliwiło przedsiębiorstwom borykającym się z problemami finansowymi skorzystanie z uproszczonych i przyspieszonych ścieżek oddłużenia i naprawy. Z drugiej strony ułatwiło też dochodzenie roszczeń wierzycielom. Zdaniem ekspertów

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź