Prawo autorskie

Prawo autorskie 0 Comments

Utwór anonimowy a prawo autorskie

Fragment ustawy o prawach autorskich mówi o tym, że prawem autorskim osobistym autora jest podpisanie się pod utworem nazwiskiem, pseudonimem, bądź nie podpisywanie się wcale, pozostawiając tenże utwór anonimowym. Kwestia

Prawo autorskie 0 Comments

Utwór audiowizualny a prawo autorskie

Zastanówmy się nad tym, jak wygląda kwestia praw autorskich, odnoszących się do filmu, czyli utworu audiowizualnego. Twórców takiej produkcji jest wielu – reżyser, scenarzysta, producent… Jak więc dzielone są prawa

Prawo autorskie 0 Comments

Pomysł a prawo autorskie

Pomysł, czyli pewna koncepcja, czy plan nie jest jednoznacznie chroniony przez prawo autorskie. Warto więc wiedzieć, jak „przerobić” pomysł na utwór, który tymże prawem jak najbardziej będzie chroniony. Otóż najlepszym

Prawo autorskie 0 Comments

Dozwolony użytek utworów chronionych

Ustawa o ochronie praw autorskich przewiduje sytuację, w której utwór chroniony prawem może być wykorzystywany. Ustawa mówi o dozwolonym użytku osobistym i publicznym. Ustawa w pewnych przypadkach pozwala na korzystanie