Prawo autorskie

Prawo autorskie 0 Comments

O czym mówi umowa prawno-autorska?

Każdy twórca, który planuje oddać, udostępniać lub tworzyć nowe dzieła musi zabezpieczyć się i zawrzeć umowę prawno-autorską. O czym wspomnieć, aby nie zadziałać na swoją niekorzyść? Jakie informacje są obowiązkowe?

Prawo autorskie 0 Comments

Instrukcja BHP – własność zatrudnionego czy przełożonego?

Często pracownicy wśród obowiązków mają przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz, schematów, nawet programów i aplikacji. Wiele z nich trzeba uważać za utwory mimo, że powstają tylko dla przełożonego lub managera. Kto

Prawo autorskie 0 Comments

Czy prawa autorskie są chronione w Internecie?

W Internecie szukamy różnych informacji na ciekawe na dla nas tematy. Czy mamy prawo je tak do woli kopiować? Jak chronione są prawa twórcy w mobilnym świecie? Złamanie praw autorskich

Prawo autorskie 0 Comments

Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości znaczną część środków z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczyła na wzmocnienie działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego dążeniem

Prawo autorskie 0 Comments

Jakie zapisy umieścić w umowie o autorskich prawach osobistych?

Zgodnie z prawem autorskie prawa osobiste nie są poddawane zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z charakteru tych praw i ich wyróżnienia. Autorskie prawa osobiste wyrażają indywidualną więź twórcy z

Prawo autorskie 0 Comments

Czy fotografie są chronione prawem autorskim?

Prawo autorskie ma za misję chronić różnorodność. Zgodnie z obecnym prawem fotografie są oznaczane, jako sztuka, więc są objęte przez zasady prawa indywidualnego. Warto pamiętać jednak, iż opisana ochrona posiada

Prawo autorskie 0 Comments

Czy pracodawca może przejąć prawa autorskie do utworu?

Prawo autorskie odnosi się do utworów, czyli każdym przejawem działalności o charakterze subiektywnym, a także ich ochroną, warunkami udzielania licencji i prawami, które przysługują autorowi. Utworami są dzieła artystyczne, jak

Prawo autorskie 0 Comments

Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Organizacje zbiorowego zarządzenia nakładają opłatę za odtwarzanie muzyki, z którym łączą się korzyści majątkowe. Dla przedsiębiorców znaczące jest, aby do kawiarni czy restauracji dobrać odpowiednią muzykę, ponieważ wpływa ona na

Prawo autorskie 0 Comments

Prawa autorskie w zawodzie dziennikarza

Dziennikarz ze względu na charakter wykonywanej pracy jest często narażony na naruszenie praw autorskich. Osoba wykonująca ten zawód powinna dokładać wszelkich starań, by uniknąć takich oskarżeń. Prawa i obowiązki reportera

Prawo autorskie 0 Comments

Jakie znaki towarowe nie mogą być chronione przez prawo ochronne?

Według regulacji prawnych odnoszących się do własności przemysłowej, znak ochronny może być chroniony prawem ochronnym, jeżeli nie ma rejestracyjnych przeszkód. Prawo ochronne nie może zostać udzielone dla oznaczeń, które: 1.

Prawo autorskie 0 Comments

Regulamin BHP a prawo autorskie

Projekty oraz rozwiązania stosowane w związku z zajmowanym stanowiskiem także chronione są prawem autorskim. Oznacza to, że wszystkie wytwory będące wynikiem działań intelektualnych powinny stanowić własność pracownika. Jak sytuacja kształtuje

Prawo autorskie 0 Comments

Co nie jest chronione prawem autorskim?

W kwestii prawa autorskiego bardzo ważna jest wiedza na temat tego, co nie jest chronione prawem autorskim. Prawem autorskim nie są chronione dzieła, nie będące utworami, czyli takie, w których