Rejestracja znaku towarowego – szybciej i bez komplikacji

Rejestracja znaku towarowego – szybciej i bez komplikacji

Niebawem skończy się era kilkunastomiesięcznego oczekiwania na rejestrację znaku towarowego. Urząd Patentowy nie będzie sprzeciwiał zgłoszonym znakom towarowym wszystkich wcześniejszych znaków, w tym tych nieużywanych na terytorium Polski.

Ustawodawca wprowadził stosowany w prawie europejskim model sprzeciwowy. Dla zgłaszających oznacza to skrócenie terminów przyznawania prawa do znaku towarowego. Urząd Patentowy udzieli takiego prawa niezwłocznie po przeprowadzeniu badania formalno – prawnego i ocenie przesłanek bezwzględnych oraz przy braku sprzeciwu.

Zgodnie z nowymi przepisami uprawniony z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu takiego znaku. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny prawo ochronne na znak towarowy nie będzie udzielane

Urząd Patentowy będzie zobowiązany do zawiadamiania dokonujących zgłoszeń o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Dzięki  wysyłanym przez Urząd zawiadomieniom zgłaszający uzyska informacje o potencjalnych przeszkodach rejestracji, wynikających z praw osób trzecich.

Nowelizacja ustawy eliminuje procedurę badani przez Urząd Patentowy, czy rejestracja znaku jest uprawniona. Dotychczas rejestracja znaku towarowego trwała nawet rok i dwa miesiące. Po zmianie przepisów okres wyczekiwania na prawo do znaku towarowego skróci się do 6 miesięcy.

Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy od daty jej ogłoszenia.

Previous Pracodawca i pracownik – trudna sztuka kompromisu
Next Utrata oleju zwolnionego z akcyzy grozi sankcją

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta

W 2023 roku potencjał polskich start-upów sięgnie 2,2 mld zł wartości dodanej dla gospodarki, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych – pokazują dane Deloitte przytaczane przez MPiT.

Prawo dla firm 0 Comments

Trwają prace nad zmianami zasad zatrudnienia pracowników tymczasowych

Nowe regulacje dotyczące rynku pracy tymczasowej mają za zadanie chronić pracowników – ocenia Robert Stępień, radca prawny w Kancelarii Raczkowski Paruch. Nowelizacja ustawy przewiduje, że pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować na

Prawo dla firm 0 Comments

Jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe?

O organizacji pozarządowej należy mówić w stosunku do jednostek, które prosperują z prywatnej inicjatywy, aczkolwiek planują wspierać publiczne interesy(przetargi). Celem nie jest otrzymywanie przychodów, ale pomoc w wybranej dziedzinie życia.

Prawo dla firm 0 Comments

Czy istnienie Państwowej Inspekcji Pracy jest uzasadnione?

Zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w Kodeksie pracy muszą istnieć instytucje, które nadzorują przedsiębiorców oraz jakość na miejscach pracy. Wśród nich jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która posiada szeroki zakres zobowiązań

Prawo dla firm 0 Comments

Polska deleguje do pracy za granicą najwięcej pracowników w UE. Może to się zmienić w maju po wejściu w życie zmian

Trwają prace nad ustawą o delegowaniu pracowników. Z założenia nowe prawo ma lepiej chronić pracowników delegowanych do pracy za granicą, ale zarówno dyrektywa, jak i przedstawiony przez resort pracy projekt budzą wątpliwości pracodawców.

Prawo autorskie 0 Comments

Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości znaczną część środków z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczyła na wzmocnienie działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego dążeniem

2 komentarze

  1. mark
    23 listopada, 15:49 Reply
    Super, że nowelizują tę ustawę. Podoba mi się, że w końcu w jakiś sposób nasze państwo polskie idzie do przodu.
  2. aner
    09 stycznia, 09:50 Reply
    W końcu jakieś ułatwienie dla ludzi.

Zostaw odpowiedź