Rejestracja znaku towarowego – szybciej i bez komplikacji

Rejestracja znaku towarowego – szybciej i bez komplikacji

Niebawem skończy się era kilkunastomiesięcznego oczekiwania na rejestrację znaku towarowego. Urząd Patentowy nie będzie sprzeciwiał zgłoszonym znakom towarowym wszystkich wcześniejszych znaków, w tym tych nieużywanych na terytorium Polski.

Ustawodawca wprowadził stosowany w prawie europejskim model sprzeciwowy. Dla zgłaszających oznacza to skrócenie terminów przyznawania prawa do znaku towarowego. Urząd Patentowy udzieli takiego prawa niezwłocznie po przeprowadzeniu badania formalno – prawnego i ocenie przesłanek bezwzględnych oraz przy braku sprzeciwu.

Zgodnie z nowymi przepisami uprawniony z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu takiego znaku. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny prawo ochronne na znak towarowy nie będzie udzielane

Urząd Patentowy będzie zobowiązany do zawiadamiania dokonujących zgłoszeń o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Dzięki  wysyłanym przez Urząd zawiadomieniom zgłaszający uzyska informacje o potencjalnych przeszkodach rejestracji, wynikających z praw osób trzecich.

Nowelizacja ustawy eliminuje procedurę badani przez Urząd Patentowy, czy rejestracja znaku jest uprawniona. Dotychczas rejestracja znaku towarowego trwała nawet rok i dwa miesiące. Po zmianie przepisów okres wyczekiwania na prawo do znaku towarowego skróci się do 6 miesięcy.

Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy od daty jej ogłoszenia.

Previous Pracodawca i pracownik – trudna sztuka kompromisu
Next Utrata oleju zwolnionego z akcyzy grozi sankcją

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Pojawienie się listów zgody pozwoli na rejestrowanie większej liczby znaków towarowych

Dzięki listom zgody podmioty trzecie mogą zgaszać do rejestru znaki towarowe podobne lub nawet takie same dla identycznych towarów lub usług. Głównym beneficjentem zmian są podmioty z tej samej grupy kapitałowej, które

Prawo dla firm 0 Comments

Prosta spółka akcyjna wcale nie taka prosta

W 2023 roku potencjał polskich start-upów sięgnie 2,2 mld zł wartości dodanej dla gospodarki, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych – pokazują dane Deloitte przytaczane przez MPiT.

Prawo dla firm 0 Comments

Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych

Obecnie procedura rejestracja znaków towarowych trwa średnio rok. W kwietniu po nowelizacji przepisów Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie spełnienie bezwzględnych przesłanek. Nie będzie natomiast sprawdzał każdego zgłoszenia pod kątem kolizji

2 komentarze

  1. mark
    23 listopada, 15:49 Reply
    Super, że nowelizują tę ustawę. Podoba mi się, że w końcu w jakiś sposób nasze państwo polskie idzie do przodu.
  2. aner
    09 stycznia, 09:50 Reply
    W końcu jakieś ułatwienie dla ludzi.

Zostaw odpowiedź