Tag "zarządzanie biznesem"

Podatki osobiste 0 Comments

Kto ma prawo do zwolnienia z podatku?

Wymogiem zwolnienia od podatku jest nie przekroczenie sumy opodatkowanej sprzedaży opisanej w ustawie. Natomiast z tych przepisów są wykluczone podmioty świadczące usługi prawnicze i doradcze. Granica, jakiej nie można przekroczyć,

Urząd Skarbowy 0 Comments

Czy sprzedaż okazjonalna musi być ewidencjonowana?

W kraju często odbywają się różnorodne kiermasze i dożynki. Gospodynie domowe sprzedają swoje wypieki, a rzemieślnicy rzeźby przez nich wytworzone. Czy muszą oni kupić kasę rejestrującą? Według prawa każda sprzedaż

e-Firma i Startup 1 Comment

Jaki uiścić podatek za lokowanie reklam na stronach internetowych?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i osiągają przychody z tytułu użyczania powierzchni na reklamy w Internecie, muszą płacić podatek za dzierżawę. Tak postanowił sąd w chwili, kiedy pewna

Mała firma 0 Comments

Jakie opłaty bankowe są kosztem prowadzonej działalności gospodarczej?

Biznesmeni niejednokrotnie korzystają z usług bankowych w sektorze prowadzenia rachunku firmowego. Owe konto bankowe jest przydatne do prowadzenia rozliczeń w związku z funkcjonującą spółką. Niestety, porozumienia partnerskie z bankami oraz

Mała firma 0 Comments

Które czynności nie są objęte podatkiem VAT?

Podatek VAT, inaczej mówiąc podatek od towarów i usług, jest najbardziej popularny wśród polskich właścicieli firm. Przepisy opisują sytuacje, w których trzeba przyjąć opodatkowanie oraz kiedy można uniknąć dodatkowych płatności.

Samochód 0 Comments

Likwidacyjny spis z natury a samochód osobowy

Podczas nabycia samochodu osobowego czynnemu podatnikowi VAT przysługiwało limitowane prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60%. Przez okres kilku lat osoba używała pojazdu dla celów posiadanej działalności gospodarczej. Obecnie

Mała firma 0 Comments

Komu należy się zwrot VAT-u za materiały budowlane?

Możliwość uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane od początku 2014 roku ulegnie znacznej modyfikacji. Zostanie on bardzo wąski i nie wszystkim będzie się należał w odróżnieniu od aktualnego prawa. Szczególnie

Mała firma 0 Comments

Czym jest ryczałtowe opodatkowanie?

Ryczałtowe opodatkowanie oznacza, że przychodów nie łączy się z różnymi dochodami objętymi podatkiem na ogólnych wytycznych. Płatnik musi odjąć sumę słusznego podatku z wykonanej transakcji, a otrzymany podatek przetransferować na

Jak skorygować zeznanie podatkowe?

Jeśli pojawił się błąd w deklaracji PIT należy poczynić poprawki. By była ona właściwie wypełniona i złożona powinno się sporządzić ją na takim samym druku, co pierwotną i dołączyć do

Wynagrodzenie 0 Comments

Z jakiego tytułu wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe?

Pracownik ma gwarantowaną wypłatę wynagrodzenia chorobowego przez okres, gdy występuje u niego niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby lub odizolowania w rezultacie choroby zakaźnej. Te okresy mogą trwać razem

Czy wpłacając zaliczkę powinniśmy otrzymać fakturę?

Niejednokrotnie nabywcy wpłacają zaliczkę na poczet usług wykonywanych przez zleceniobiorcę. Najczęściej jest to wymóg firmy i stanowi asekuracje w momencie nie wykonania odbioru zamówionych dóbr po ich realnym wykonaniu. Według

Rozbieżność w rozumieniu ustawy o CIT

Często w sytuacji, kiedy podatnik otrzymuje pełne wynagrodzenie przed wykonaniem usługi, pojawia się kłopot z rozliczeniem. Ustawa o CIT definiuje jak trzeba zareagować, jednak niektóre instytucje podatkowe nie akceptują ją