Wszystko o przychodach w okresie zawieszenia działalności

Wszystko o przychodach w okresie zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia podatnika z obliczania i płacenia składek miesięcznych na podatek dochodowy. Po jej odwieszeniu musi jednak zapłacić zaliczkę PIT od dochodów uzyskanych w czasie zawieszenia.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r. na zasadach ogólnych a zaliczki na ten podatek zobowiązana jest ustalać miesięcznie. Działalność została zawieszona od początku grudnia 2012 roku. W okresie zawieszenia podatnik uzyskiwał przychody w postaci wcześniejszych należności od klientów, które uzyskał dzięki pośrednictwu komornika środki te wpływały sukcesywnie na jego konto. Przychody napływały zarówno przed zawieszeniem działalności, jak i po jej zawieszeniu od stycznia do kwietnia 2013 r. Działalność została odwieszona w czerwcu 2013 r. Czy wcześniej uzyskane za pośrednictwem komornika środki zaliczały się jako źródło uzyskanych przychodów?

Kwestia jest też czy podatnik powinien za okres zawieszenia działalności, czyli od stycznia do kwietnia, ustalić zaliczkę na podatek dochodowy, jako jedną zaliczkę od łącznego dochodu za ten okres i uregulować ją do 20 czerwca przelewami odrębnymi za każdy miesiąc?

Przepisy mówią, że aby podatnik był zwolniony z płacenia zaliczki na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności, nie może on wykonywać żadnych czynności związanych z prowadzeniem tejże działalności.

Czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczania źródła przychodów tj. regulowanie zobowiązań powstałych przed data zawieszenia działalności czy przyjmowanie należności.

Wniosek jest takie, że wpływy na koncie podatnika, na które składały się należności wyegzekwowane przez komornika z tytułu wcześniejszych zobowiązań nie maja wpływu na zwieszenie działalności.

Zgodnie z prawem, podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej i zwiesił jej wykonywanie, jest zwolniony w zakresie tej działalności z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, za okres objęty tym zwieszeniem. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności podatnicy wracają do regulowania zaliczek na podatek dochodowy według zasad zawartych w ustawie o podatku dochodowym.

Podatnik odwiesił działalność w czerwcu 2013 roku, od dochodów uzyskanych przez okres zawieszenia działalności tzn. od początku roku, do czerwca włącznie, należną zaliczkę w terminie do 20 lipca 2013 roku.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak udokumentować podróż służbową w księdze przychodów i rozchodów?
Next Jakie znaki towarowe nie mogą być chronione przez prawo ochronne?

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

W tym roku 45 proc. podatników rozliczy się przez internet

Resort finansów spodziewa się, że w tym roku do fiskusa wpłynie nawet 8 milionów elektronicznych PIT-ów za 2015 roku. Badanie KPMG wskazuje, że tę drogę wybierze 45 proc. Polaków. Rośnie też

Podatki 0 Comments

Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Zakup paliwa u firmanta nie uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Nie pomoże powoływanie się na dobrą wiarę oraz staranność kupiecką. Nie są one usprawiedliwieniem w przypadku podatku

Podatki 0 Comments

Do 18 kwietnia urzędy skarbowe wypełnią za podatników PIT

Jeszcze przez  tydzień podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 300 tys. osób. W tym roku może być ich znacznie

Podatki 0 Comments

Jak rozliczyć PIT-37?

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Rozliczają się przez niego pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci czy renciści. Jak i do kiedy można rozliczać ten PIT? O tym poniżej. Termin rozliczenia PIT-37

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Nabywca w ramach ulgi odsetkowej zakupił lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper dokonał zmiany jego użytkowania z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper zrealizował rozbiórkę budynku zostawiając tylko fundamenty

Podatki 0 Comments

Rozliczenie kwartalne podatku dochodowego i VAT

Podatnicy podatku dochodowego oraz VAT z reguły rozliczają się z fiskusem za miesięczne okresy rozliczeniowe. Nie jest to jednak obligatoryjny tryb rozliczeń dla wszystkich przedsiębiorców. Część podatników decyduje się na

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź