Jak wysoki jest podatek leśny?

Jak wysoki jest podatek leśny?

Wysokość podatku leśnego i rolnego zależy od gminy. W tym roku stawki te wynoszą:

189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1 ha pozostałych gruntów(równowartość 5 q żyta).

Koszt skupu żyta jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dni od upłynięcia trzeciego kwartału. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustanawia wysokość rat. Ogłaszane stawki są stawkami maksymalnymi. Gmina na mocy uchwały ma prawo je zmniejszyć.

Natomiast podatek leśny wynosi 41,01zł od 1ha, co jest równowartością 0,220 m3 drewna. Postanowienie o kosztach sprzedaży drewna podejmuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz jest ona publikowana w dzienniku „Monitor Polski”.

Koszty się zmniejszają w momencie, kiedy pod uwagę brane są lasy chronione, takie jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody.

W praktyce wszystkie obniżki podatków leśnych i rolnych są uzależnione od gminy. Jest ona zobowiązana zgłosić uchwałę przed końcem roku poprzedzającego rok, w którym będą obowiązywały dane ceny.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie mogą być najwyższe stawki podatku od środków transportowych?
Next Kto może zlikwidować kasę fiskalną?

Może to Ci się spodoba

W tym roku 45 proc. podatników rozliczy się przez internet

Resort finansów spodziewa się, że w tym roku do fiskusa wpłynie nawet 8 milionów elektronicznych PIT-ów za 2015 roku. Badanie KPMG wskazuje, że tę drogę wybierze 45 proc. Polaków. Rośnie też

Jak rozliczyć grudniowe przychody z prowadzonej działalności?

W ubiegłym roku ustalono inne przepisy dotyczące opłacania zaliczki za listopad na rzecz rozliczenia podatkowego. Do tej pory należało dwa razy zapłacić składkę, aby pozostać w roku podatkowym. Aktualnie wycofano

Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Pomoc finansowa instytucji przekazane wspólnie przez małżeństwo dopuszcza odliczenie darowizny od przychodu, w skutek czego można zmniejszyć podatek do uiszczenia. Najlepiej zrobić to ze wspólnego konta, jednak jest też ewentualność

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post