Jak wysoki jest podatek leśny?

Jak wysoki jest podatek leśny?

Wysokość podatku leśnego i rolnego zależy od gminy. W tym roku stawki te wynoszą:

189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1 ha pozostałych gruntów(równowartość 5 q żyta).

Koszt skupu żyta jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dni od upłynięcia trzeciego kwartału. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustanawia wysokość rat. Ogłaszane stawki są stawkami maksymalnymi. Gmina na mocy uchwały ma prawo je zmniejszyć.

Natomiast podatek leśny wynosi 41,01zł od 1ha, co jest równowartością 0,220 m3 drewna. Postanowienie o kosztach sprzedaży drewna podejmuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz jest ona publikowana w dzienniku „Monitor Polski”.

Koszty się zmniejszają w momencie, kiedy pod uwagę brane są lasy chronione, takie jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody.

W praktyce wszystkie obniżki podatków leśnych i rolnych są uzależnione od gminy. Jest ona zobowiązana zgłosić uchwałę przed końcem roku poprzedzającego rok, w którym będą obowiązywały dane ceny.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie mogą być najwyższe stawki podatku od środków transportowych?
Next Kto może zlikwidować kasę fiskalną?

Może to Ci się spodoba

Jak rozliczyć PIT-37?

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Rozliczają się przez niego pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci czy renciści. Jak i do kiedy można rozliczać ten PIT? O tym poniżej. Termin rozliczenia PIT-37

Jaką kwotę darowizn można odliczyć w zeznaniu PIT?

Kampanie reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na instytucje dobroczynne. Niektórzy z nas przesyłają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Jeśli rozliczamy się w małżeństwie warto takie sumy przekazywać ze

Kiedy złożenie korekty zeznania PIT jest niemożliwe?

Korektę zeznania PIT dokonuje się po znalezieniu błędu w pierwotnym formularzu bądź nie scharakteryzowaniu wszystkich dochodów. Rodzaj dokumentu jest podobny jak przy pierwszym zeznaniu podatkowym. Różnica określa jedynie cel wysyłania

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post