Jak wysoki jest podatek leśny?

Jak wysoki jest podatek leśny?

Wysokość podatku leśnego i rolnego zależy od gminy. W tym roku stawki te wynoszą:

189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1 ha pozostałych gruntów(równowartość 5 q żyta).

Koszt skupu żyta jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dni od upłynięcia trzeciego kwartału. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustanawia wysokość rat. Ogłaszane stawki są stawkami maksymalnymi. Gmina na mocy uchwały ma prawo je zmniejszyć.

Natomiast podatek leśny wynosi 41,01zł od 1ha, co jest równowartością 0,220 m3 drewna. Postanowienie o kosztach sprzedaży drewna podejmuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz jest ona publikowana w dzienniku „Monitor Polski”.

Koszty się zmniejszają w momencie, kiedy pod uwagę brane są lasy chronione, takie jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody.

W praktyce wszystkie obniżki podatków leśnych i rolnych są uzależnione od gminy. Jest ona zobowiązana zgłosić uchwałę przed końcem roku poprzedzającego rok, w którym będą obowiązywały dane ceny.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie mogą być najwyższe stawki podatku od środków transportowych?
Next Kto może zlikwidować kasę fiskalną?

Może to Ci się spodoba

Wszystko o przychodach w okresie zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia podatnika z obliczania i płacenia składek miesięcznych na podatek dochodowy. Po jej odwieszeniu musi jednak zapłacić zaliczkę PIT od dochodów uzyskanych w czasie zawieszenia. Podatnik prowadzący

Rozliczenie kwartalne podatku dochodowego i VAT

Podatnicy podatku dochodowego oraz VAT z reguły rozliczają się z fiskusem za miesięczne okresy rozliczeniowe. Nie jest to jednak obligatoryjny tryb rozliczeń dla wszystkich przedsiębiorców. Część podatników decyduje się na

W jaki sposób dokonywane jest rozliczenie podatkowe w Danii?

W Danii konieczność odprowadzania podatków mocno wiąże się ze statusem rezydenta podatkowego. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznana jest osoba, która wyraża taka chęć lub kupuje dom w Danii i postanawia

Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Pomoc finansowa instytucji przekazane wspólnie przez małżeństwo dopuszcza odliczenie darowizny od przychodu, w skutek czego można zmniejszyć podatek do uiszczenia. Najlepiej zrobić to ze wspólnego konta, jednak jest też ewentualność

Kary za zwłokę nie są kosztem uzyskania przychodu

Choć kara za niedotrzymanie terminu wywiązania się z umowy nie jest ujęta w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, to jednak nie można uznać jej

Czy źródło dochodu jest istotne?

Dochodem z prowadzonej działalności jest różnica pomiędzy przychodem a wydatkami wykonania danego zlecenia, czy produktu. Do scharakteryzowanych wydatków w sektorze poszczególnych zysków włączamy tylko te, które rzeczywiście są blisko powiązane

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź