Zasady przyznawania ulg rolnych

Zasady przyznawania ulg rolnych

Wszystkie użytki rolne oprócz ziem przeznaczonych na prowadzenie przedsiębiorstw pozarolniczych obarczone są podatkiem rolnym. Są przypadki, w których można skorzystać z różnych ulg podatkowych. Kiedy i jak to zrobić?

Obecnie rolnik ma do dyspozycji cztery rodzaje ulg, które przyznawane są po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Oto rodzaje ulg dostępnych dla rolników:

– ulga inwestycyjna – należy się w przypadku budowy lub przebudowy pomieszczeń gospodarstwa rolnego lub na kupno całkiem nowego budynku gospodarczego. Dodatkowo z ulgi skorzystać mogą rolnicy, którzy planują zainwestować w system nawadniania oraz w maszyny przyjazne środowisku (napędzane na prąd, wiatr, wodę). Dotacja przyznawana jest po dokonaniu wszystkich zmian i wynosi ¼ ogólnych kosztów inwestycyjnych.

– ulga żołnierska – przekazywana jest rolnikom, którzy muszą uregulować sprawę służby wojskowej lub zostali powołani do działań. Przyznawana ulga stanowi 40% dotychczasowych przychodów powołanego rolnika i wydawana jest od dnia, kiedy żołnierz musiał wyjechać na działania wojskowe do momentu powrotu.

– ulga górska – należy się rolnikom, którzy posiadają ziemię na terenach górzystych. W przypadku gruntów klas I-III b obowiązuje zniżka od podatku rolnego w wysokości 30%, natomiast za grunty klas IV-IVb aż 60%.

– ulga wypadkowa – wypłacana jest rolnikom, którzy doznali szkód na skutek działania klęsk żywiołowych. Wysokość zależy od ubezpieczenia ogólnego gospodarstwa rolnego.

Czasami prawa do kliku ulg zbiegają się w czasie. Podczas wyznaczania wysokości dotacji stosuje się następującą hierarchię: najpierw ulga górska, później wypadkowa, żołnierska i inwestycyjna na końcu.

Przyznaniem ulg zajmuje się gmina i to ona odpowiada za terminowość przekazywania rolnikom.

 

Justyna Błahut
www.BiznesGazeta.pl

Previous Czego podatek VAT nie obejmuje?
Next Niższy podatek za korzystanie z usług kurierskich

Może to Ci się spodoba

Kiedy prezenty dla pracowników są zwolnione z podatku?

Każda firma może utworzyć fundusz związków zawodowych (lub fundusz pracy). Dzięki niemu zatrudnieni mogą otrzymywać wsparcie w postaci pomocy rzeczowej lub pieniędzy. Budzi to wiele pytań: na jakie formy wspomagania

Jakie ulgi podatkowe dla właściciela firmy?

W polskim prawie istnieje przynajmniej kilka powodów, dla których podatnik nie musi wypełniać swojego obowiązku podatkowego. Zanim jednak otrzyma taką ulgę musi spełnić ważne wytyczne ustawowe. Co zrobić, aby otrzymać

Ulgi na podatek leśny

Podatek leśny pobierany jest w związku z posiadaniem lasów, które wykorzystywane są do działań niezwiązanych z leśnictwem. Niektórzy właściciele obszarów leśnych mogą liczyć na ulgi podatkowe. Jakie warunki należy spełnić,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post