Zdolność kredytowa – wskaźnik wiarygodności finansowej potencjalnego kredytobiorcy

Zdolność kredytowa – wskaźnik wiarygodności finansowej potencjalnego kredytobiorcy

Dlaczego bank decyduje się udzielić finansowania w postaci np. kredytu hipotecznego jednej osobie, a innej odmawia przyznania środków? Wszystko zależy od tego, czy w oczach instytucji finansowej przyszły kredytobiorca jest osobą wiarygodną. Aby to ustalić bank, przed udzieleniem kredytu, bada zdolność kredytową wnioskodawcy. Czym jest zdolność kredytowa oraz czy można wcześniej samodzielnie ją ocenić?

Każdy z banków działających na polskim rynku opracowuje własne zasady badania zdolności kredytowej potencjalnych klientów wnioskujących o przyznanie finansowania na zakup mieszkania, budowę domu (kredyt hipoteczny) lub na realizację innego, dowolnego celu (w przypadku kredytów konsumpcyjnych). Stąd też, doradcy kredytowi nierzadko sugerują składanie wniosków w kilku bankach, bo zwiększa to prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez jedną z instytucji finansowych.

Jak wspomniano, zdolność kredytowa wskazuje na to, czy przyszły kredytobiorca jest wiarygodny finansowo. Jak należy to określenie rozumieć? Nie wymaga chyba wyjaśnień fakt, że każdy zaciągnięty w banku kredyt należy spłacić (zarówno kapitał, jak i odsetki) w terminie ustalonym w umowie.  To, jak wysoka jest zdolność kredytowa przyszłego kredytobiorcy, pokazuje bankowi, czy klient będzie w stanie zwrócić pożyczone mu środki.

Co składa się na zdolność kredytową?

  • Bank badając zdolność kredytową analizuje dochody wnioskującego o przyznanie finansowania, historię jego wydatków oraz dotychczasową historię kredytową.

Mimo iż banki stosują opracowane przez siebie odrębne zasady określania zdolności kredytowej, można wskazać na pewną grupę parametrów, które większość z nich będzie brać pod uwagę w trakcie takiej analizy. Można je podzielić na dwie grupy: pierwsza z nich dotyczy finansów potencjalnego kredytobiorcy i jego sytuacji zawodowej. Druga natomiast odnosi się do samego kredytu, o którego przyznanie wnioskuje klient.  W pierwszym przypadku analitycy banku badać będą miesięczne dochody kredytobiorcy (lub kredytobiorców, jeśli wniosek składa np. małżeństwo) – to najważniejsze dla banku kryterium, ale nie jedyne. Duże znaczenie ma też zgromadzony przez klienta majątek oraz to, jak kształtują się jego miesięczne wydatki i oszczędności. Dla banku istotna też jest liczba osób tworzących gospodarstwo domowe przyszłego kredytobiorcy. Analitycy sprawdzą także źródło dochodów wnioskodawcy – chociaż umowa o pracę na czas nieokreślony najbardziej korzystnie wpływa na uzyskanie wysokiej zdolności kredytowej, inne legalne formy zatrudnienia, jak i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, również nie zamykają drogi do uzyskania finansowania w postaci kredytu. Jeśli trzeba wskazać na drugi (obok dochodów) najistotniejszy parametr w ramach pierwszej z wymienionych grup, będzie to dotychczasowa historia kredytowa wnioskodawcy. Specjaliści sprawdzą, czy i w jakiej ilości potencjalny kredytobiorca zaciągał zobowiązania oraz jak przebiegał proces ich spłaty: czy wszystkie zostały uregulowane w terminie, czy też występowały opóźnienia. Wiarygodność klienta w oczach banku rośnie, jeśli jego historia kredytowa jest rozbudowana i – rzecz jasna – pozytywna, czyli pozbawiona wszelkich opóźnień w spłacie udzielonego finansowania. Warto pamiętać, że banki zazwyczaj przychylniej spoglądają na osoby, które mają  udokumentowaną nawet skromną historię kredytową (chociażby w postaci zakupu telewizora na raty, które zostały terminowo uregulowane), aniżeli tych, którzy nie mogą się nią pochwalić. Potencjalny kredytobiorca, który wcześniej nie korzystał z finansowania z banku, na pewno jest wiarygodniejszy od osoby, która uzyskawszy pożyczkę, miała duże problemy z ich spłatą. Historia kredytowa wpływa na wynik scoringu, czyli  na ilość punktów, którą bank przyznaje każdemu potencjalnemu kredytobiorcy w trakcie analizy zdolności kredytowej. Druga grupa parametrów dotyczy samego kredytu. Przy analizie zdolności kredytowej bierze się pod uwagę kwotę finansowania, okres spłaty, wkład własny oraz rodzaj nabywanej nieruchomości (w przypadku kredytu hipotecznego). Uwzględniając przedstawione powyżej kryteria, bank dokonuje oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy i na jej podstawie decyduje o przyznaniu kredytu lub odmowie udzielenia finansowania.

Samodzielne sprawdzenie zdolności kredytowej

  • Potencjalny kredytobiorca ma możliwość zanalizowania zdolności kredytowej we własnym zakresie korzystając z jednej z kilku możliwości, m.in. rozmowy z doradcą kredytowym lub internetowego kalkulatora.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie kredytu i poddaniem się badaniu zdolności kredytowej przez bank, każdy przyszły kredytobiorca może wstępnie ocenić swoją zdolność we własnym zakresie. Uzyskanie takiej wiedzy pozwala np. zweryfikować plany dotyczące wysokości planowanego kredytu lub podjąć próbę poprawienia zdolności przez zgłoszeniem się do banku (np. wydłużając okres kredytowania lub zwiększając wkład własny). Samodzielnie zbadać zdolność kredytową można podczas rozmowy z doradcą kredytowym (zarówno reprezentującym bank, jak też z niezależnym). Skorzystać można również z dostępnych w sieci kalkulatorów kredytowych online. Po wejściu na stronę, podać należy informacje dotyczące zatrudnienia, dochodów, dotychczasowych zobowiązań oraz szczegółów kredytu. Następnie system wskaże, czy kredytobiorca ma odpowiednią zdolność, aby móc wystąpić z wnioskiem o przyznanie zobowiązania w podanej wysokości i na dany okres. Alternatywnie, można wystąpić też do Biura Informacji Kredytowej (BIK) o przygotowanie raportu dotyczącego dotychczasowej historii kredytowej (w ramach bezpłatnej usługi; po wykupieniu abonamentu możliwe jest pobranie rozbudowanego raportu, który historię kredytową wzbogaca o punkty scoringowe przyznawane przez każdy z banków).

Artykuł sponsorowany

Previous Kto może otrzymać znak jakości Q i jak się o niego ubiegać?
Next W 2017 r. prognozowany jest wzrost cyberataków

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Impreza firmowa – Integracja pracowników w nowoczesnym stylu

Organizacja imprez firmowych to doskonały sposób na zintegrowanie pracowników i wzmocnienie ich więzi. Wspólne spotkanie pozwala na lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń i wspólne spędzenie czasu. W dzisiejszych czasach imprezy

Wiadomości 1Comments

Planujesz zakup używanego wózka widłowego? Obejrzyj nasz ranking

Zdecydowałeś o modernizacji swojego zakładu produkcyjnego lub magazynu? Wymiana wózków widłowych to duże obciążenie dla firmowego budżetu, dlatego dziś przedstawiamy ranking najlepszych modeli z 3 różnych segmentów cenowych: wysokiego, średniego

Wiadomości 0 Comments

Sektor ubezpieczeniowy wdraża coraz więcej innowacji. Branża goni bankowość

Polski sektor bankowy należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie. Banki w Polsce błyskawicznie adaptują nowinki technologiczne, a towarzystwa ubezpieczeniowe próbują dotrzymać im kroku. Oczekiwania klientów i rozwój branży insurtech wymuszają wdrażanie innowacji. Ubezpieczyciele stawiają na

Wiadomości 0 Comments

Do 2030 roku polska gospodarka może podwoić swoją wielkość

Utrzymanie szybkiego tempa rozwoju polskiej gospodarki w długiej perspektywie będzie coraz trudniejsze. Jednak ta wciąż ma potencjał, żeby w nadchodzącym 10-leciu rozwijać się w tempie 5 proc. rocznie. Warunkiem jest zwiększanie produktywności, poziomu

Wiadomości 0 Comments

Jakie są najważniejsze czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze systemu podgrzewania rynien?

Kiedy decydujesz się na zakup systemu podgrzewania rynien, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejszymi czynnikami są: rodzaj powierzchni dachu, wielkość powierzchni dachu, długość rynien, rodzaj materiału, z jakiego wykonane

Wiadomości 0 Comments

Eksport na rynki rozwijające się rośnie najszybciej

O ponad jedną czwartą zwiększył się eksport polskich produktów rolno-spożywczych na pozaeuropejskie rynki rozwijające się w pierwszym kwartale 2017 roku. To wzrost dwuipółkrotnie wyższy niż eksport tych wyrobów ogółem. Rynki azjatyckie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź