Zwolnienie z akcyzy również dla oleju do mycia maszyn

Zwolnienie z akcyzy również dla oleju do mycia maszyn

Sprawa pewnej spółki, która chciała używać oleju napędowego do mycia maszyn używanych do produkcji asfaltu, doprowadziła do rozszerzenia zakresu zwolnień od opodatkowania akcyzą oleju procesowo -technologicznego.

Spółka trudniła się produkcją i handlem drogami asfaltowymi, asfaltami przemysłowymi, emulsjami i specyfikami asfaltowymi. Do mycia maszyn używanych w procesie produkcyjnym asfaltu przedsiębiorstwo zamierzało używać oleju napędowego. Spółka uważała, że w tym przypadku olej można zakwalifikować jako olej procesowo – technologiczny, w myśl par. 10 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 159, poz. 1070). Rozporządzenie to już nie obowiązuje, a przepis zawarty jest w par. 6 pkt 3 rozporządzenia z 8 lutego 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.).

Urzędnicy organów podatkowych mieli na ten temat inne zdanie. Zgodnie z interpretacją dyrektora jednej z izb skarbowych olej procesowo – technologiczny to taki, który jest wykorzystywany w procesie zmierzającym do wytworzenia określonego wyrobu, np. w ten sposób, że wejdzie on w skład produkowanego wyrobu albo będzie niezbędny w procesie technologicznym. Spółka natomiast oleju chciała używać w innej fazie procesu, wyłącznie jako środek do mycia maszyn po zakończeniu produkcji. Zatem, trzymając się takiej interpretacji olej nie powinien być zwolniony z akcyzy.

Podobnej zdanie zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny, który nie zgodził się z tezą spółki, iż olej jest niezbędny w fazie produkcji. Sąd wskazał, że jakkolwiek płukanie maszyn olejem można uznać za działanie będące częścią szeroko rozumianej produkcji jednak jest czynność wykonywana po zakończeniu procesu technologicznego. Zdaniem sądu mycie maszyn następuje po procesie technologicznym, a przed następnym procesem, zatem nie jest jego częścią.

Spółka znalazła zrozumienie dopiero u Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 2 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 561/15 stwierdził, że w rozporządzeniu nie ma ścisłej definicji oleju procesowo – technologicznego, a zdaniem sądu olej użyty do mycia maszyn mieści się w jej zakresie. Olej napędowy używany jako środek myjący maszyny używane w procesie produkcyjnym jest zwolniony z akcyzy.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Dług w wyniku nieściągalnych należności – jak nie wpaść w błędne koło zadłużenia?
Next Umowa z wydawcą – jak zabezpieczyć swoje finanse?

Może to Ci się spodoba

Jak uniknąć podatku VAT?

Każdy podatnik, który nie musi obawiać się o opodatkowanie ma sposobność do prezentowania wszystkich transakcji na podstawie faktur. Procedura działa tak dlatego, ponieważ zapisano konkretne ustalenia w tej sprawie oraz

Podatki 0 Comments

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w USA?

Nowa regulacja prawa pomiędzy USA a Rzeczpospolitą Polską ma wprowadzić zmiany w kwestii likwidacji podwójnego opodatkowania. Owa aktualizacja ma wejść w życie po ratyfikacji, czyli prawdopodobnie od początku następnego roku.

Czy zapłacimy podatek VAT w przypadku zawieszenia firmy?

Badania obrazują, że w ostatnim czasie zauważalnie wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zawiesić działalność gospodarczą. Jest to rezultat pogarszającej się koniunktury i braku zadowalających dochodów. Równocześnie zmalała liczba osób,

Wydatki komplementariusza na pokrycie straty spółki nie są kosztem podatkowym

Wydatek ponoszony przez spółkę na pokrycie strat w spółkach komandytowych nie może być uznany, za związany z jej przychodem, czy też służący zabezpieczeniu albo zachowaniu źródła przychodów orzekł Wojewódzki Sąd

Podatki 0 Comments

Ponad 460 tys. Ukraińców płaci składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne płaci rekordowa liczba cudzoziemców – blisko 680 tys. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią Ukraińcy, prawie 464 tys., a według ostrożnych szacunków w Polsce przebywa ich ponad milion.

Kiedy warto płacić podatek VAT?

Rejestracja podatnika VAT jest przymusowa tylko w momencie, jeśli roczny dochód działalności przekracza 150 tys. zł. Co prawda istnieją w Polsce zwolnienia z płatności podatku VAT, jednak nie zawsze się

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź