Na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu inwestycyjnego ?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu inwestycyjnego ?

Przed dokonaniem wyboru funduszu inwestycyjnego dobrze jest zdobyć rzetelne informacje o prowadzącym go Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Warto przeanalizować również bieżącą i historyczną wycenę tego funduszu. Należy ponadto wybrać fundusz, który odpowiada swoimi parametrami – takimi jak ryzyko, zysk, horyzont inwestycyjny – potrzebom i możliwościom inwestora.

Informacje o TFI prowadzącym dany fundusz

Zanim zainwestuje się swoje pieniądze w wybrany fundusz, najlepiej zdobyć jak najwięcej informacji o prowadzącym go TFI. Warto poczytać np. o jego historii: jak długo funkcjonuje, ewentualnie od jak dawna działa za granicą, a od kiedy w Polsce. Jeśli informacje o wartości rynkowej danego towarzystwa są dostępne, też warto wziąć je pod uwagę. Firma o przynajmniej kilkuletniej historii i stosunkowo wysokiej wartości rynkowej to większe szanse na bezpieczeństwo inwestycji. Powinno się również zapoznać ze statutem funduszu inwestycyjnego i prospektem informacyjnym. Wszystkie zawarte w nich informacje powinny być dla przyszłego inwestora zrozumiałe. Dobrze jest wiedzieć, kto zarządza danym funduszem, jakie jest wykształcenie tej osoby, kompetencje, doświadczenie oraz sukcesy. Warto dla pewności sprawdzić, czy dana instytucja nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wycena funduszy inwestycyjnych

Niezwykle istotną dla inwestorów informacją są notowania funduszy inwestycyjnych, czyli ich wycena. Aktualne dane na ten temat często można znaleźć na stronie internetowej danego TFI. Warto wziąć pod uwagę nie tylko obecną, ale też historyczną wycenę. Z wykresów, które obrazują jej zmiany, można wywnioskować m.in.

  • kiedy był najlepszy moment na zakup funduszy (jest nim na ogół dołek poprzedzający wzrost),
  • czy występują pewne prawidłowości w rytmie wzrostów i spadków wartości,
  • jak długo trzeba na ogół czekać, zanim dany fundusz zacznie zyskiwać na wartości.

Osoba, która pozna te informacje, będzie mogła np. świadomie zmieniać strategię inwestowania, np. dokupywać lub zbywać jednostki wybranych subfunduszy funduszu parasolowego, w zależności od tego, w co aktualnie będzie warto inwestować.

Parametry funduszu powinny być dopasowane do potrzeb inwestora

Równie ważne jak informacje o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i wybranym funduszu są potrzeby i możliwości samego inwestora. Poszczególne fundusze inwestycyjne różnią się pod względem parametrów, takich jak chociażby udział poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu, zalecany horyzont czasowy inwestowania, wysokość pierwszej i kolejnych wpłat. Czynniki te powinny odpowiadać m.in.:

  • celowi inwestowania (jak dużo chce się zyskać, na co mają być przeznaczone pieniądze z funduszu),
  • możliwościom finansowym inwestora (ile jest on w stanie wpłacić na początek, ile może dopłacać systematycznie, czy opłaty manipulacyjne za zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa będą dla niego odpowiednie, czy jest gotowy na odprowadzenie podatku od zysków kapitałowych),
  • horyzontowi czasowemu inwestowania (jak długo chce on inwestować),
  • stopniowi akceptowanego przez inwestora ryzyka.

Od tych czynników zależy np. to, czy lepiej będzie wybrać bardziej ryzykowny, ale też pozwalający więcej zyskać fundusz akcji, który zazwyczaj wymaga przynajmniej 6-letniego horyzontu inwestycyjnego, czy też bardziej stabilny i mniej zyskowny, krótkoterminowy fundusz pieniężny.

Previous Budowa dróg pogrążyła wielu wykonawców
Next Chcesz założyć własny biznes? Przypadek salonu masażu

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 5 komentarzy

Pożyczki dla osób z zajęciem komorniczym

Choć zarówno banki, jak i parabanki kuszą minimalnymi formalnościami, uproszczoną procedurą czy nawet brakiem weryfikacji zdolności kredytowej, to tylko nieliczne podmioty rzeczywiście kierują swoją ofertę do osób, których wynagrodzenie zostało

Wiadomości 0 Comments

Pracownicze plany kapitałowe mają szansę osiągnąć sukces

Większe oszczędności i inwestycje w gospodarce oraz pobudzenie rynku kapitałowego – to dwa czynniki, na które może wpłynąć wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych – ocenia ekonomista Ignacy Morawski. Dzięki temu w ciągu jednego pokolenia polskie

Wiadomości 4 komentarze

Firmy logistyczne stawiają na jakość. Konkurowanie ceną nie jest już możliwe

Stabilne prawo, niskie koszty pracy i dostępność pracowników to czynniki, które wspierają rozwój polskiej branży logistycznej. Choć jeszcze 20 lat temu tego sektora prawie w Polsce nie było, teraz jest to już rynek

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post