Coraz więcej firm angażuje się w działalność edukacyjną

Dla 92 proc. dużych i średnich firm najistotniejsze problemy, w których rozwiązanie powinien angażować się biznes, dotyczą dziedziny nauki i edukacji – wynika z badania KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Co czwarta podkreśla, że jest to dla niej priorytetowe wyzwanie. To przekłada się na coraz większą liczbę inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez biznes. Korzyści z takiej działalności odczuwają obie strony, firmy również – podkreśla prezeska FOB.

65 proc. menadżerów badanych przez PBS na zlecenie FOB uważa, ze biznes w ostatnich latach przyczynił się do rozwiązywania problemów społecznych w Polsce. Najczęściej wskazywali, że problemy te dotyczyły edukacji, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

W dzisiejszych czasach bardzo duże problemy społeczne to nie są problemy, które może rozwiązać sam rząd albo same organizacje pozarządowe. Konieczna jest współpraca. Biznes ma know-how, wiedzę i środki finansowe, żeby pomóc w rozwiązywaniu tych największych problemów społecznych w skali kraju i w skali globalnej – mówi agencji Newseria Biznes Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród najistotniejszych wyzwań wymienianych przez firmy w badaniu KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pojawiają się przede wszystkim zagadnienia związane z ekologią. 99 proc. wskazało na recykling i odpowiednie gospodarowanie odpadami, a 97 proc. na ochronę środowiska naturalnego. Na trzeciej pozycji znalazła się nauka i edukacja.

– W ciągu 15 lat liczba projektów edukacyjnych biznesu się zwiększa. Wszystkie duże firmy starają się edukować w jakimś obszarze, w którym są ekspertami, w którym mają tę wiedzę, którą chciałyby się dzielić – mówi Mirella Panek-Owsiańska.

Wśród innych wyzwań pojawiły się także przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie ubóstwu, profilaktyka zdrowotna.

Jak podkreśla prezeska FOB, coraz więcej firm zauważa, że działania edukacyjne przynoszą obustronną korzyść, zarówno firmie, która się w te działania angażuje, jak i społecznościom lokalnym albo konkretnym grupom, do których te akcje są kierowane.

Co ważne, nasi pracownicy przez takie inicjatywy też się uczą. Firma buduje pewną świadomość na zewnątrz, jednocześnie rozwija swoich pracowników i to jest dla niej największą wartością – mówi Anna Grosiak, dyrektor ds. nowego biznesu, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w Siemens.

Jej zdaniem firma, która stwarza takie możliwości rozwoju swoim pracownikom, będzie w przyszłości lepiej postrzegana na rynku pracy.

– Ja określiłabym działalność edukacyjną biznesu bardziej jako budowanie świadomości. Firma, która ma wieloletnie doświadczenie i ponad stuletnią tradycję, ma obowiązek budować pewną świadomość. Budujemy ją np. poprzez pokazywanie jak ważny jest zrównoważony rozwój, różnorodne zespoły, rola młodych w budowaniu ciekawych pomysłów – mówi Anna Grosiak.

Działalność edukacyjna to jedna z najważniejszych możliwości pozytywnego wpływu na otoczenie. Przykładowo, pomagając naszym dostawcom rozwijać swoje standardy, pomagamy im też zwiększać swoją konkurencyjność – mówi Magdalena Rzeszotalska z Polpharmy.

Jak podkreśla, naturalnym obszarem działań edukacyjnych Polpharmy jest profilaktyka zdrowotna.

Prowadzimy wiele programów edukacyjnych dla pacjentów. Uwrażliwiamy ich w obszarze ciśnienia tętniczego krwi, kontroli cukrzycy, kontroli glukozy we krwi, prowadzimy programy edukacyjne w zakresie zdrowia seksualnego i wielu innych obszarów, które pozwalają pacjentom lepiej dbać o swoje zdrowie – wymienia Magdalena Rzeszotalska. – Jeżeli byśmy patrzyli tylko na to, że celem naszej firmy jest sprzedaż leków, to moglibyśmy stwierdzić, że edukowanie ludzi w zakresie profilaktyki zdrowotnej jest sprzeczne z tym celem. Jesteśmy jednak firmą odpowiedzialną, naszym obowiązkiem jako lidera polskiego rynku jest przede wszystkim dbać o zdrowie, a nie tylko dostarczać produkty.

Promowaniu działań edukacyjnych sprzyjać ma projekt „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Spośród 271 inicjatyw zgłoszonych przez firmy wybrano 10 najlepszych.

Chcemy promować inicjatywy, które są wartościowe, oparte na wiedzy, na pewnych badaniach, na zaspokajaniu realnych potrzeb społecznych. Są to inicjatywy zarówno skierowane do osób młodych, do dzieci i młodzieży, jak i do seniorów czy do mieszkańców konkretnych miast – mówi Mirella Panek-Owsiańska.

Listę ogłoszono podczas 6. Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi.

Previous Od stycznia będzie można składać wnioski o dopłaty z MdM na 2017 rok
Next Poczta Polska chce być liderem polskiego rynku e-handlu

Może to Ci się spodoba

20- i 30-latkowie chętnie zakładają własne firmy

Do 2025 roku milenialsi mają stanowić już ponad trzy czwarte wszystkich zatrudnionych na rynku pracy. Generacja Y to pokolenie z „żyłką do biznesu”, dlatego część z nich zatrudnia się sama, zakładając własną

Firma 1Comments

Prowadzenie biznesu w Polsce wciąż skomplikowane

Polska wciąż uważana jest przez przedsiębiorców za trudne miejsce do prowadzenia biznesu. Pod względem zawiłości procedur i kosztów zajmujemy 21. miejsce wśród 76 państw świata – wynika z raportu TMF Group. W Europie

Umowa o dzieło. To powinieneś o niej wiedzieć

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie nazywane są umowami śmieciowymi. Obecnie ustawodawcy zmierzają do ograniczania nadmiernego wykorzystywania tych umów w relacjach przedsiębiorca – osoba świadcząca pracę, zmieniając przepisy dotyczące „oskładkowania”

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post