Comarch Business Intelligence – zobacz, jak podejmować biznesowe decyzje na podstawie danych?

Comarch Business Intelligence – zobacz, jak podejmować biznesowe decyzje na podstawie danych?

Zbieranie i analizowane danych firmowych to sine qua non podejmowania poprawnych decyzji biznesowych. Najlepiej to robić z pomocą specjalistycznego oprogramowania, takiego jak choćby aplikacja Comarch BI.

Dane – firmowe złoto

Powszechnie się mówi, że dane to nowe złoto lub nowa ropa. Wydaje się, że nie bez przyczyny dane firmowe porównuje się do jednych z najcenniejszych surowców na świecie. Dane tak jak złoto czy ropa, stanowią podstawę współczesnej gospodarki. Bez dostępu do rzetelnych danych trudno mówić o sprawnym zarządzaniu firmą i podejmowaniu poprawnych biznesowo decyzji. Dane stały się bardzo cenne wraz z pozyskaniem umiejętności ich zbierania i przetwarzania na wielką skalę (Big Data). Zresztą analogicznie było z węglem i złotem, trzeba było czasu i rozwoju technologii, aby można było te surowce względnie tanio wydobywać spod ziemi i przetwarzać na materię do produkcji biżuterii czy paliwa. Obecnie najlepszym narzędziem do pozyskiwania, zbierania i przetwarzania danych firmowych jest Comarch Business Intelligence.

Comarch BI – analityka biznesowa

Prawdziwa wiedza o firmie ukryta jest w liczbach. Wystarczy je zebrać i przeanalizować, aby móc efektywnie zarządzać firmą. Pomocne jest w tym specjalistyczne oprogramowanie typu Business Intelligence. To analityka biznesowa, której celem jest pomoc przedsiębiorcom przy podejmowaniu optymalnych decyzji. Dzięki danym menadżerowie mogą lepiej diagnozować problemy, a także im zapobiegać. Narzędzia tego typu dostarczają przekrojowej, zagregowanej oraz wielowymiarowej analizy z wielu danych. Informacje pozyskane tą drogą mogą być wykorzystane w zakresie zarządzania produkcją, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi czy marketingiem. Użytkownicy Comarch BI mogą analizować dane podane w różnych formatach – zarówno w raportach, jak i w postaci wykresów, map, tabel czy dashboardów. Dzięki temu, że dane mogą być prezentowane w różnorodny sposób, analizy są czytelne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników. Wykorzystując specyficzne dla branży wskaźniki efektywności, można na bieżąco śledzić wyniki i odnosić je do założonych celów.

Hurtownie danych

Kluczowym narzędziem systemu Comarch BI są hurtowanie danych, gdzie przetrzymywane są dane z różnych źródeł. Instrumentem do budowania i zarządzania hurtownią danych jest Data Warehouse Manager. Odpowiada za wspomaganie i nadzorowanie zasilania hurtowni, a także administrowanie procesami ładowania i transformacji danych. Zebranie danych to pierwszy i niezbędny krok do przeprowadzenia analizy. Hurtownie są w ten sposób zaprojektowane, aby mogły obsługiwać dużą liczbę zapytań i możliwe było szybkie wykonanie różnego rodzaju przekrojowych raportów. Dane mogą być także przechowywane w chmurze, co stanowi wymierną oszczędność dla firmy.

Analityka biznesowa

Użytkownicy aplikacji mogą dostosować sposób prezentacji danych do swoich potrzeb:

  • Raporty – prosty i przejrzysty sposób na przedstawienie skomplikowanych danych w formie zestawień, wykresów, map itp.
  • Dashboardy – interaktywne pulpity pozwalają przedstawić szeroki zakres aktualnych informacji na wiele różnych sposobów.
  • What-if – ciekawy sposób testowania procesów i symulowania efektów końcowych.
  • Wskaźniki efektywności (KPI) – monitorowanie firmy pod kątem stanu realizacji celów strategicznych przy pomocy wybranych wskaźników.
  • Mapy – możliwość prezentacji danych na mapach. Połączenie danych demograficznych, geograficznych i lokalizacyjnych z danymi firmowymi zapewnia wszechstronne spojrzenie na szereg zjawisk i zdarzeń w firmie.

Machine learning

Do podjęcia zarówno właściwej decyzji biznesowej, jak i zaprojektowania skutecznej strategii potrzebna jest nie tylko wiedza o aktualnej sytuacji biznesowej firmy, ale także pewna prognoza odnośnie bliższej i dalszej przyszłości. Tę pozwoli nam odkryć zaawansowana technologicznie aplikacja BI, wykorzystująca sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Na podstawie zebranych danych program nakreśli pewne wzory przyszłych zdarzeń, zidentyfikuje wszelkie zmienne i relacje rynkowe (np. przewidywany popyt na produkty, przyszłą sytuację firmy przy uwzględnieniu informacji o trendach, zmiany potrzeb konsumenckich itp.). Analizy o charakterze predykcyjnym są w stanie oszacować wysokość marży w przyszłych okresach przy pewnych założeniach, zbadać, czy nasza sprzedaż w różnych kategoriach ma charakter sezonowy, określić, czy należy się czegoś obawiać w kontekście zmian rynkowych itp.

Controlling

Controlling to proces zapewniający całościowy obraz przedsiębiorstwa. Comarch BI oferuje wsparcie w tym jakże trudnym zadaniu. Przewaga rozwiązań IT w controllingu nad tradycyjnymi metodami jest ogromna. Kompleksową analizę złożonych danych można przeprowadzić znaczniej szybciej, ponadto przy zaangażowaniu znacznie mniejszych nakładów. Dodatkowo kontrolerzy, zamiast tracić czas na opracowywanie standardowych raportów, mogą się skupić na merytorycznej analizie danych. Comarch BI w tym ostatnim aspekcie zapewnia wsparcie w takich działaniach jak:

– usystematyzowana prezentacja danych,

– konsolidacja danych,

– analiza danych historycznych,

– analizy ad-hoc

– prezentacja raportów na urządzeniach mobilnych.

Więcej o controllingu: https://www.comarch.pl/erp/business-intelligence/rozwiazania-dedykowane/controlling/

Segmentacja klientów

Przeprowadzenie kompleksowej segmentacji klientów pozwala dokonać ich podziału na grupy profilowe. Taka operacja jest konieczna w kontekście określenia najbardziej wartościowych grup klientów. Pozwala także zidentyfikować grupy odbiorców, które generują niewielkie przychody, a nawet takie, które przynoszą straty. Bez precyzyjnej analizy klientów trudno myśleć o zbudowaniu skutecznej i efektywnej strategii komunikacyjnej. Dzięki analizie klientów z pomocą Comarch BI można komunikaty reklamowe kierować do precyzyjnie wyselekcjonowanych grup odbiorców, które rokują największy potencjał zakupowy.

Analiza koszykowa

Określenie najczęściej kupowanych ze sobą produktów, a taką możliwość oferuje aplikacja Comarch BI, stanowi klucz do zaprojektowania optymalnego systemu rekomendacji. Next Best Offer, czyli sugerowanie klientowi produktu, który zwykle kupowany jest z wybranym przez niego towarem, to bardzo skuteczny instrument marketingowy. Ponadto z informacji pozyskanych w wyniku kompleksowej analizy koszyków klientów można wyciągnąć cenne wskazówki, które mogą się okazać niezastąpione przy organizacji akcji promocyjnych czy efektywniejszej ekspozycji towarów na półkach.

Analiza migracji klientów

Wczesna identyfikacja klientów, u których prawdopodobieństwo wygaśnięcia potrzeby zakupu określonych produktów czy chęci korzystania z dotychczasowych usług jest dość duże, umożliwia podjęcie działań zaradczych w tym zakresie. Mając tego typu wiedzę, można zminimalizować ryzyko utraty klienta.

Branżowa personalizacja

Oprogramowanie Business Intelligence jest integralną częścią systemów Comarch ERP. Istnieje także możliwość dostosowania aplikacji do potrzeb konkretnej branży. Rozwiązania tego typu od dawna z powodzeniem stosowane są w sektorze paliwowym i energetycznym w celu maksymalizacji przychodów, optymalizacji kosztów, monitorowania produkcji, prognozowania przyszłych okresów, ocen ryzyka z nimi związanego czy też badania konkurencyjności rynku. Z kolei w sektorze finansowym narzędzia BI wykorzystywane są do analizowania informacji z wielu obszarów i budowania przewag konkurencyjnych. Dzięki uzyskanej wiedzy można poprawić i usprawnić efektywność operacyjną czy przygotować skuteczniejszą strategię komunikacyjną. Dane są także niezastąpionym źródłem wiedzy w kontekście efektywniejszego zarządzania produkcją. W handlu trudno mówić o optymalizacji sprzedaży bez dostępu do precyzyjnych danych. Rozwiązania BI coraz częściej można spotkać w sektorze medycznym. Tam informacje pozyskane z wielowymiarowych analiz wykorzystywane są nie tylko do optymalizacji kosztów działalności, ale także sprawnego zarządzania placówkami medycznymi (szpitale, przychodnie itp.).

Podsumowanie

Comarch Business Intelligence to swego rodzaju biznesowy rezonans magnetyczny. Potrafi szybko i sprawnie prześwietlić całą firmę, wydobyć najcenniejsze dane, uszeregować je w grupy, przeanalizować i wyciągnąć cenne wnioski. Dzięki nim menadżerowie, na co dzień mogą podejmować najlepsze decyzje biznesowe.

Previous W przyszłym roku płaca minimalna najprawdopodobniej przekroczy 4,2 tys. zł brutto
Next Jak bezpiecznie zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w Poznaniu?

Może to Ci się spodoba

Ataki hakerów stają się coraz bardziej wyrafinowane. Mogą doprowadzić nawet do upadku firmy

Cyberbezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych obszarów inwestowania każdej firmy, bo ataki hakerów są coraz bardziej wyrafinowane i kosztowne. Z badania Cisco wynika, że w ubiegłym roku ponad połowa cyberataków spowodowała straty finansowe

Biuro rachunkowe 0 Comments

Polscy rewidenci stosują Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

W kwietniu 2015r. Komisja Nadzoru Audytowego nakazała biegłym rewidentom stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. W pierwszej kolejności standardy będą musiały stosować podmioty badające sprawozdania finansowe jednostek zaufania publicznego, a więc

Co czwarta instytucja finansowa w Europie padła ofiarą cyberataku

Już 1 na 4 instytucje z sektora finansowego odnotowała incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa – wynika z raportu Capgemini. Jednocześnie tylko połowa banków ma wdrożoną odpowiednią politykę związaną z cyberzagrożeniami, mimo że tego typu incydenty

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Wiele firm działających na polskim rynku dąży do niwelowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z form optymalizacji wydatków jest poszukiwanie pracowników gotowych do wykonywania pracy za niższe wynagrodzenie niż dotychczasowi.

Firma 1Comments

Lampy LED-owe coraz szybciej zastępują zwykłe żarówki

Rynek lamp LED-owe dynamicznie się rozwija. Następuje cyfryzacja oświetlenia, zamiast zwykłych żarówek wybierane są te energooszczędne. W tym roku technologia LED może stanowić 50 proc. globalnego rynku oświetlenia, a w 2020

Pracownicy Poczty Polskiej dostaną w tym roku drugą podwyżkę

Druga w tym roku podwyżka wynagrodzenia to efekt podpisanego właśnie porozumienia zarządu Poczty Polskiej ze związkami zawodowymi. W ciągu ostatnich miesięcy pensje osób najmniej zarabiających wzrosły w spółce o 520 zł, a od

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź