50% niższy VAT na paliwo– co skontroluje fiskus?

50% niższy VAT na paliwo– co skontroluje fiskus?

W lipcu 2015r. zostały znowelizowane przepisy podatkowe w zakresie odliczeń podatku VAT od samochodów firmowych oraz samochodów służbowych wykorzystywanych częściowo do celów prowadzenia działalności gospodarczej a częściowo do celów prywatnych. Zgodnie z nowym prawem wykorzystując pojazd zarówno służbowo, jak i prywatnie, można odliczać 50% podatku VAT m.in. od zakupu paliwa. Nowa sytuacja prawna rodzi wiele pytań podatników, którzy nie są pewni czy ich odliczenia nie zostaną podważone przez urzędników fiskusa w trakcie ewentualnej kontroli.

Fiskus nie bada już proporcji w wykorzystaniu aut do celów mieszanych

Zmiana przepisów miała przede wszystkim ułatwić życie podatników, ale również pracowników urzędu skarbowego. Znoszą one obowiązek ustalania w jakiej części wydatek został poniesiony w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w jakim na użytek prywatny. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w broszurze pt. „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” – „Zgodnie z decyzją Rady uznano, że tego rodzaju pojazdy wykorzystywane w celach „mieszanych” (tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą  działalnością)średnio są wykorzystywane w 50% w biznesie, a w pozostałej części prywatnie. Przyjęte uproszczenie oznacza, że nie bada się już realnego wykorzystywania tych pojazdów w celach biznesowych,bo niezależnie od tego czy realne wykorzystywanie byłoby wyższe czy niższe od przyjętego w decyzji Rady, dla celów rozliczania podatku VAT uznaje się, że pojazd wykorzystywany jest w 50% w biznesie. Realne badanie wykorzystywania pojazdów niweczyłoby bowiem ideę uproszczenia”.

Które wydatki nie podlegają odliczeniu?

Nie do końca jest jednak tak, że firma może dowolnie wykorzystywać swoje pojazdy bez konieczności powiązania poniesionego wydatku z działalnością, którą prowadzi.

Wydatek udokumentowany fakturą musi być poniesiony w jakiejś (nieokreślonej) części na prowadzoną działalność gospodarczą. Zachowanie jakichkolwiek proporcji nie jest wymagane, zatem nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji w celu ich określenia. Natomiast, niezasadnym jest fakt odliczania podatku VAT od zakupu paliwa w przypadku, gdy w całości zostanie ono spożytkowane na realizację prywatnych celów użytkownika samochodu.

Jeśli zatem właściciel auta zakupi paliwo w piątek tylko i wyłącznie w celu zużycia go na weekendowy wypoczynek i od momentu zakupu do ponownego tankowania nie wykona żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (choćby zakupów na rzecz firmy), wówczas nie ma prawa do dokonywania odliczeń.

Inaczej wygląda kwestia zakupu paliwa, choćby w przytaczany już piątek, gdy przedsiębiorca po tankowaniu będzie jeszcze wykonywał działania na rzecz firmy (spotkania służbowe, zakupy itp.), a dopiero w sobotę odbędzie wyjazd prywatny. Wówczas prawo do odliczenia VAT zostaje zachowane.

Fiskus porówna ilość nabytego i paliwa i przebieg pojazdu

Ministerstwo Finansów zapowiada, że będzie kontrolować rzeczywiste wykorzystanie paliwa w pojazdach firmowych. Oznacza to, że fisku zajmie się porównywaniem ilości zakupionego paliwa i wskazaniami przebiegu samochodu o określonej pojemności silnika, w celu ustalenia, czy wydatek rzeczywiście został poniesiony.

Działania kontrolne urzędników skarbówki będą skupiały się ograniczaniu nadużyć mogących pojawić się przy okazji stosowania nowych przepisów. Zatem jeśli komuś przyjdzie do głowy odliczanie podatku VAT od faktur uzyskanych od osób trzecich, musi liczyć się z tym, że zostanie posądzony o wyłudzanie VAT, jeśli w toku kontroli wskazanie spalania w pojeździe będzie odbiegało od przyjętej normy.

Jak zabezpieczyć się przed zarzutami o wyłudzenie VAT?

Jak widać, mimo braku obowiązku udowadniania proporcji wykorzystania firmowych samochodów w celu odliczenia 50% podatku VAT, skarbówka będzie mogła zakwestionować prawo podatnika do odliczeń jeśli uzna, że zużycie paliwa w danym aucie jest nieadekwatnie wysokie w stosunku do parametrów jego silnika i przebiegu pojazdu. Warto zatem zabezpieczyć się na wypadek zarzutów o niedozwolone odliczanie VAT.

Jak podpowiadają eksperci jest kilka rozwiązań, które warto wprowadzić w firmie. Dobrym zwyczajem jest wpisywanie przez wystawcę faktury VAT dotyczącej zakupu paliwa, numerów rejestracyjnych pojazdu, do którego zatankowano paliwo. Nie ma obowiązku umieszczania takiego zapisu w treści dokumentu, lecz warto poprosić, żeby jednak numery rejestracyjne samochodu zostały określone na fakturze. Zapobiegnie to zarzutom, że w praktyce został zatankowany inny samochód, niż ten, który jest użytkowany w przedsiębiorstwie.

Kolejną kwestią jest dokumentowanie czynności podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą to być faktury poświadczające dokonywanie danego dnia zakupów firmowych, umowy zawarte z kontrahentami, czy klientami, czy inne dokumenty zawierające datę dokonania czynności. To szczególnie ważne zwłaszcza w takich przypadkach, jak te opisane powyżej, związane z zakupem paliwa w ostatnim dniu tygodnia, czy też w dniu wyjazdu na urlop wypoczynkowy.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Zamiana długu za towar na pożyczkę – konsekwencje podatkowe
Next Kary za zwłokę nie są kosztem uzyskania przychodu

Może to Ci się spodoba

Warunki i terminy zwrotu VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, doliczany do wartości netto zakupionych dóbr jest opłacany przez ich końcowego odbiorcę. Producenci oraz handlowcy będący czynnymi podatnikami VAT, co prawda opłacają

Czy każda sprzedaż jest opodatkowana?

Portale umożliwiające sprzedaż jednostkowych rzeczy są coraz bardziej powszechne. Nie jest wykroczeniem sprzedawanie niechcianego prezentu czy niepotrzebnej rzeczy. Jednak, jeśli ktoś prowadzi sprzedaż hurtową nie odprowadzając podatku może ponieść konsekwencje

Podatki 1Comments

Utrata oleju zwolnionego z akcyzy grozi sankcją

Olej ciężki wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. Jego wykorzystanie wyłącznie do produkcji ciepła lub odsprzedaż w tym samym celu uprawnia do stosowania

Podatki osobiste 4 komentarze

Praca wakacyjna – jak rozliczyć podatek?

Wakacje to często okres, podczas którego młode osoby podejmują pierwszą pracę. Jak zapłacić podatek od dochodu, czy trzeba składać jakieś dokumenty, jeśli tak, to jakie i gdzie? Takie pytania często

Podatki 0 Comments

Ministerstwo Finansów pominęło małe i średnie firmy w pracach nad nową akcyzą tytoniową

– Forum Akcyzowe zostało zawładnięte przez jeden z koncernów tytoniowych i to tematy związane zapewne z działalnością tego koncernu będą wiodły prym – mówi Przemysław Jaskóła, członek Stowarzyszenia Vaping Association Polska. To jedna z organizacji branżowych, które

Podatki 0 Comments

Podatek od sprzedaży detalicznej wchodzi w życie

Od dzisiaj wchodzi w życie podatek od sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Podatek będzie musiało płacić ok.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź