Wskaźnik rotacji zapasów – ułatwienie w korektach kosztów

Wskaźnik rotacji zapasów – ułatwienie w korektach kosztów

Zgodnie z treścią art. 15b, ust. 2 ustawy o CIT podatnik, który otrzymał fakturę z terminem płatności dłuższym niż 60 dni, a płatności tej nie uregulował przez 90 dni od daty ujęcia jej w kosztach podatkowych, wówczas ma on obowiązek skorygować koszty o kwoty wynikające z nieopłaconej faktury. Pilnowanie upływających terminów może nastręczać wielu kłopotów, zwłaszcza w dużych firmach, dlatego warto zastanowić się nad zastosowaniem wskaźnika rotacji zapasów.

Podatnik zobowiązany do zachowania terminów wynikających z art. 15b, ust. 2 ustawy o CIT, w praktyce powinien codziennie weryfikować terminy, w których faktury zostały ujęte w kosztach podatkowych oraz terminy, w których dokonano płatności za nie. Często narzędzia księgowe nie są tak wyspecjalizowane, aby proces monitorowania przebiegał w miarę sprawnie, pozostaje więc sprawdzanie dat „na pieszo”. Szczególnie trudne może się to okazać w przedsiębiorstwach, które odnotowują duży przepływ dokumentów księgowych, w tym faktur. W większości dotyka to dużych firm, ale bywają też i mniejsze podmioty, które nie uzyskują imponujących przychodów, za to pod względem ilości dokumentacji niczym się nie różnią od większych przedsiębiorstw.

Z pomocą może tu przyjść użycie wskaźnika rotacji zapasów. W przypadku zastosowania tego miernika, obliczanie 90-dniowego terminu należałoby rozpocząć nie od daty ujęcia faktury w kosztach podatkowych, a od daty wyznaczonej przez wskaźnik rotacji zapasów.

Wskaźnik ten informuje jaki czas jest przeciętnie potrzebny na sprzedaż towaru, licząc od daty jego zakupu. Jeżeli wg tego wskaźnika przeciętnie, od momentu zakupu do momentu sprzedaży towaru, upływa 20 dni, to korekta kosztów winna zostać przeprowadzona nie po upływie 90 dni od daty ujęcia kosztu w kosztach podatkowych, a po upływie 110 dni (jest to termin wynikający z przepisów ustawy o CIT – 90 dni, przedłużony o wskaźnik rotacji zapasów – 20 dni).

Choć uproszczona metoda ustalania terminów korekty kosztów nie jest poparta żadnymi regulacjami prawnymi, jednak prawidłowości takiego korygowania kosztów nie kwestionują organy podatkowe (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2015 r., nr IBPBI/2/423-1476/14/BG).

Previous Służebność przesyłu – regulacje prawne w praktyce
Next Prawa autorskie – kary za łamanie praw twórców zbyt surowe

Może to Ci się spodoba

VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Podstawą opodatkowanie w procedurze VAT – marża jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Tego rodzaju opodatkowanie mogą stosować podmioty

Podatki 0 Comments

Rewolucja w kontroli podatku VAT. Od 1 lipca wejdzie w życie Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system podatkowy

Na dodatkowe wpływy w wysokości 200 mln zł w pierwszym roku i 300 mln zł w drugim liczy Ministerstwo Finansów po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego w rozliczeniach przedsiębiorców z fiskusem. W wybranych przypadkach nowy system zakłada

Podatki 0 Comments

System podatkowy w Polsce trzeba zacząć budować od nowa

W Polsce mamy patchworkowe prawo podatkowe – na już istniejące regulacje są nakładane kolejne, często sprzeczne ze sobą – mówią przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Problemem są częste zmiany przepisów,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post