Zamiana długu za towar na pożyczkę – konsekwencje podatkowe

Zamiana długu za towar na pożyczkę – konsekwencje podatkowe

Gdy dłużnik nie płaci za dostarczone towary lub usługi, firmy szukają rozwiązań by odzyskać swoje należności. Niektóre działania mogą jednak zamykać drogę do zaliczenia straty w koszty podatkowe, o czym przekonała się spółka, która podpisała ze swoim dłużnikiem umowę zamiany długu ze sprzedaży na umowę pożyczki.

Spółka zajmująca się handlem detalicznym i hurtowym częściami elektronicznymi, dostarczała na rzecz swojego kontrahenta towary, a realizowana sprzedaż stanowiła dla Spółki przychód należny w rozumieniu art. 12 ust. 3 UPDOP ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm.). Niestety za zbyte towary, sprzedawca przez lata nie mógł odzyskać należności z tego tytułu. Szukając alternatywy pozwalającej na odzyskanie kwot ze sprzedaży, Spółka postanowiła zawrzeć z dłużnikiem umowę odnowienia na podstawie art. 506 par. 1 kodeksu cywilnego. W ten sposób dług z tytułu dostarczonych towarów przekształcony został w pożyczkę. Mimo wydłużanych sukcesywnie terminów spłaty pożyczki, dług nie malał. Spółka przeniosła również część wierzytelności na osobę fizyczną, ale to działanie nie przyniosło spodziewanych efektów.

Trudno ściągalne należności zarówno te pochodzące z udzielonej pożyczki, jak i te od osoby fizycznej postanowiono sprzedać. W tego rodzaju przypadkach, cena sprzedaży długu jest znacznie niższa od jego wartości nominalnej. Różnicę pomiędzy ceną, którą uzyskała Spółka ze sprzedaży długu, a jego nominalną wartością, firma zamierzała zaliczyć do kosztów podatkowych uznając, że zawarta w międzyczasie umowa nowacji jest dla sprawy bez znaczenia, gdyż wartość sprzedaży towarów została uprzednio zarachowana jako przychód.

Na takie rozwiązanie nie przystał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. W interpretacji indywidualnej nr IPPB3/423-307/14-2/MS1, stwierdził, że stratę można zaliczyć do kosztów podatkowych, tylko wówczas, gdy pochodzi ona ze sprzedaży wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny. W rozumieniu fiskusa „wskutek zawarcia umowy odnowienia wierzytelność przysługująca Spółce z tytułu sprzedanych towarów wygasła, a w jej miejsce powstała wierzytelność pożyczkowa. Ponadto, przyjmuje się, że wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania nastąpiło z zaspokojeniem wierzyciela”. Powstałe w wyniku zawarcia umowy pożyczki zobowiązanie to nowe, odrębne zobowiązanie, którego źródła nie można utożsamiać z zarachowanymi przez Spółkę – jako przychody należne – należnościami handlowymi. Zdaniem Dyrektora IS w Warszawie sprzedaż niezarachowana do przychodów należnych pożyczka nie podlega zaliczeniu w koszty podatkowe.

Ze zdaniem Dyrektora IS w Warszawie zgodził się również Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w wyroku z 25 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3347/14 uznał, iż pierwotna wierzytelność ze sprzedaży towarów wygasła wraz z zawarciem umowy pożyczki. Skoro nie została ona zarachowana do przychodów należnych, to nie ma możliwości zaliczenia straty z jej zbycia do kosztów uzyskania przychodu.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Masz terminal płatniczy? Negocjuj z operatorem niższą stawkę prowizji
Next 50% niższy VAT na paliwo– co skontroluje fiskus?

Może to Ci się spodoba

Wskaźnik rotacji zapasów – ułatwienie w korektach kosztów

Zgodnie z treścią art. 15b, ust. 2 ustawy o CIT podatnik, który otrzymał fakturę z terminem płatności dłuższym niż 60 dni, a płatności tej nie uregulował przez 90 dni od

Wydatki związane ze statutem przedsiębiorstwa

Część wydatków wydawanych przez podmioty gospodarcze jest zwolniona z konieczności uiszczania podatku przychodowego. Należą do nich ściśle te kwoty, które zostały przelane z założeniami określonymi w misji podmiotu i pokrywają

Podatki 0 Comments

Kogo obowiązuje podatek od nieruchomości

Każda gmina odrębnie wyznacza wielkość kwoty za podatek od nieruchomości. Pierwsza stawka podatku trzeba zapłacić każdego roku do daty 15 marca. Podatek od nieruchomości obejmuje użytkowników gruntów wieczystych oraz właścicieli

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post