ABC postępowań zabezpieczających

ABC postępowań zabezpieczających

Każdy przedsiębiorca spotyka się w swojej karierze z trudnymi i problematycznymi sytuacjami. Nie wszystkie udaje się potraktować polubownie. Czasami dochodzi do konfliktów, które trzeba rozwiązywać sądownie. Wielu przedsiębiorców chce chronić swoich spraw i proszą o postępowanie zabezpieczające. Na czym polega i w jakich sytuacjach stosuje się tego typu postępowania?

Prosić o zabezpieczenie może każdy, kto jest stroną procesu w każdej chwili. Nawet jeszcze przed jego rozpoczęciem lub już w trakcie trwania. Jednak powodem zabezpieczenia musi być ochrona własnych dóbr.

Powodem rozprawy jest zazwyczaj próba odzyskania długów, które narosły przez miesiące lub lata. W tym przypadku zabezpieczenie jest stosowane, aby zminimalizować ryzyko pozbywania się majątku przez dłużnika. Może on je szybko sprzedać lub darować. Oczywiście działanie takie jest niezgodne z prawem.

Aby uzyskać zabezpieczenie należy zwrócić się z wnioskiem do sądu. Nie zawsze odpowiedzi są twierdzące. Bywają przypadki, kiedy sąd odmawia udzielenia zabezpieczenia. Oprócz samego faktu przydzielenia świadczenia, również do sądu należy ustalenie formy i metod zabezpieczania.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Wszystko o postępowaniach egzekucyjnych
Next Obliczamy wynagrodzenie za część miesiąca

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy stosuje się przypozwanie?

Każdy pozwany może składać wniosek na piśmie o przyłączenie do procesu osób trzecich. W obowiązującym prawie działanie to nosi znamiona przypozwania. Należy jednak wiedzieć, że sąd rozpatruje to pobocznie i

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czy świadek może otrzymać zwrot kosztów dojazdu?

Od ponad roku obowiązuje nowa ustawa, która określa warunki zwrotu kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników rozprawy. Sposób oraz termin regulowania należności uzależniony jest od jednostkowej sytuacji. Według jakich zasad można

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy niezbędna jest mediacja?

Mediacja stosowana jest w przypadku trudnych sytuacji spornych lub nieporozumienia dwóch stron. Zazwyczaj mediatorem jest osoba niezależna i bezstronna, która nie ma związku z zaistniałym przypadkiem i jego uczestnikami. Powinna

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Służebność przesyłu – co może zyskać właściciel gruntów?

Codziennie do każdego domu czy budynku za pomocą sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dostarczana jest energia, woda czy też gaz.  Instalacje służące do ich dostarczenia bardzo często zlokalizowane są na gruntach

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym skutkuje kradzież energii?

Gdy wykryta zostaje kradzież energii osoba, która tego dokonała musi nie tylko uiścić opłaty za nielegalnie pobrany prąd, ale również zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy. Fakt ten jest wyklucza

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym zajmują się sądy polubowne?

Historia sądów polubownych sięga średniowiecza, ale do dziś posiadają wielu fanów. Zajmują się sprawami o różnym charakterze, jednak na ostatnim etapie prowadzić mają do ugody. Jak pracują sądy polubowne? W

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź