Czym jest sąd arbitrażowy?

Czym jest sąd arbitrażowy?

Niektóre spory i konflikty rozwiązywane są za pośrednictwem sądów, ale okazuje się, że nie tylko powszechnych. Szacunkiem i uznaniem cieszą się sądy arbitrażowe, które pomagają w trudnych przypadkach. Kiedy zwracać się o pomoc do sądów arbitrażowych i w jakich sprawach się specjalizują?

Sąd arbitrażowy (innymi słowy polubowny) rozpoczyna swoje działanie na podstawie odpowiedniej umowy, którą zawierają strony sporu. Trzeba pamiętać o zapisaniu przyczyny powołania sądu oraz powodu zaistniałego konfliktu, ewentualnej historii całej sprawy i ważniejszych kwestii. Ponadto musi znajdować się odpowiednia klauzula mówiąca o zgodzie na zapis do sądu polubownego.

Trzeba pamiętać, że sąd arbitrażowy musi działać z zastosowaniem równości i bezstronności oraz dążyć do szybkiego i szczęśliwego zakończenia sprawy.

Czasami zdarza się, że jedna strona uznaje działanie sądu polubownego za mało skuteczne i wnosi sprawę pod sąd powszechny. Wówczas ten pierwszy wycofuje się z prowadzenia niepublicznego postępowania i oddaje prym sądowi powszechnemu. Należy pamiętać, że oba muszą być powiadamiane o prowadzonych sprawach.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Nagroda jubileuszowa – zasady wypłaty
Next Na czym polega spotkanie coachingowe?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy niezbędna jest mediacja?

Mediacja stosowana jest w przypadku trudnych sytuacji spornych lub nieporozumienia dwóch stron. Zazwyczaj mediatorem jest osoba niezależna i bezstronna, która nie ma związku z zaistniałym przypadkiem i jego uczestnikami. Powinna

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

W jakich sprawach konieczne jest dochodzenie?

Każde działanie przygotowawcze może być prowadzone na podstawie śledztwa lub dochodzenia. Pierwszy sposób wykorzystuje się w stosunku do podejrzenia o popełnieniu przestępstwa przestępstwa. Kiedy natomiast stosuje się dochodzenie? Jak przebiega

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Na czym polega rozprawa oddzielna?

W zgodzie z ustaleniami prawnymi sprawa karna tocząca się między przedsiębiorstwami ma miejsce w tym samym postępowaniu. Bywają jednak sytuacje, w których sąd decyduje o rozłączeniu spraw i wówczas uruchamia

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Wszystko o tytule wykonawczym

Wstępem do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Ustanawiany jest przez sąd, który przyznaje klauzulę wykonalności. Po wydaniu decyzji sprawa przenoszona jest na komornika, który monitoruje całą akcje. Co jest

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Gdy dwa podmioty prawa prywatnego popadną w spór możliwy do rozstrzygnięcia jedynie przez sąd właściwy dla danej sprawy i na podstawie przepisów prawa cywilnego, rozpoczyna się postępowanie cywilne. Rozpatrywanie spraw

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź