Albo przywrócenie do pracy albo odszkodowanie – te opcje nie idą w parze

Albo przywrócenie do pracy albo odszkodowanie – te opcje nie idą w parze

Zdaniem Sądu Najwyższego nie ma możliwości żądania przywrócenia do pracy i jednocześnie wypłaty odszkodowania. Te roszczenia wzajemnie się wykluczają.

Sprawa, w której głos zabrali sędziowie SN dotyczyła pracownicy zwolnionej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem zwolnienia wg pracodawcy była utrata zaufania wynikająca z negatywnej oceny jej pracy.

Przed upływem okresu wypowiedzenia pracodawca rozwiązał umowę z pracownicą bez wypowiedzenia z powodu braku natychmiastowego zwrotu służbowego laptopa i usunięcia z niego danych informatycznych będących własnością pracodawcy.

Kobieta skierowała sprawę na drogę sądową kwestionując zgodność z prawem decyzji pracodawcy oraz domagając się przywrócenia do pracy lub odszkodowania w wysokości 48 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Sąd Rejonowy zasądził na rzecz powódki odszkodowanie w kwocie niższej o blisko 11 tys. zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Okręgowy Sąd Pracy dodatkowo obniżył kwotę odszkodowania (do 23 tys. zł wraz z odsetkami ) z tytułu odszkodowania, jednocześnie uznał za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W opinii sądu niezgodne z prawem było zarówno pierwsze wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i drugie – rozwiązanie stosunku pracy bez  wypowiedzenia. Podane przyczyny rozwiązania stosunku pracy były nierzeczywiste i niezasadne – wskazał sąd.

Sąd obniżył kwotę odszkodowania w odpowiedzi na apelację strony pozwanej, powołującej się na przepisy Kodeksu pracy w tej materii. Odszkodowanie z art. 471 kodeksu pracy, o którym mowa w art. 45 kp., przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Sąd Okręgowy wskazał również, że nie można żądać odszkodowania jednocześnie za bezprawne wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownik musi wybrać odszkodowanie z art. 471 kp. albo art. 60 kp.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. NS wyroku z 16 lipca 2015 r., sygn. akt II PK 169/14  stwierdził, że „istotną dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy była kwestia wzajemnej relacji przepisów art. 45 par. 1 kp. i art. 60 kp. W myśl pierwszego z nich w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy albo o odszkodowaniu. Z kolei odszkodowanie, o którym mowa w powołanym przepisie, przysługuje w wysokości określonej w art. 471 kp. Natomiast stosownie do art. 60 kp., jeśli pracodawca rozwiązał umowę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia”.

Previous Mediacje – szybkie, tanie i … obowiązkowe
Next Umowa zlecenie - „śmieciówka”, czy uczciwa propozycja

Może to Ci się spodoba

Jak internet pomaga w rekrutacji pracowników?

W dobie rozwoju technologicznego i innowacyjnych rozwiązań internet stał się świetnym narzędziem służącym do wielu celów. Obecnie większość korzysta z sieci, aby porozumiewać się z rodziną lub znajomymi, czytać wiadomości

Zatrudnienie 0 Comments

O czym pamiętać przed rozpoczęciem pracy za granicą?

Wielu obywateli Polski decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Głównie dlatego, że nie widzą perspektyw dla siebie i odpowiedniej ścieżki kariery. W dużym stopniu przyciągają ich pieniądze i wizja

Zatrudnienie 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Wedle Kodeksu Pracy firma może zatrudnić pracownika na niepełny etat. Poza pracą w pełnym wymiarze, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin w miesiącu. Nie zawsze jednak

Pracownicy narzekają na problemy alergiczne w pracy? Zadbaj o czystość

Wielogodzinna praca za biurkiem tylko z pozoru wydaje się bezpieczna. Nieodpowiednie lub zbyt rzadkie czyszczenie powierzchni użytkowych bywa uciążliwym problemem nie tylko dla przedsiębiorcy, ale i wszystkich pracowników. Alergie zdarzają

Zarządzanie 1Comments

Dlaczego warto wybrać się na szkolenie grupowe?

Istnieje wiele form szkolenia, jakie oferują rozmaite firmy i prywatne uczelnie.  Jednak najskuteczniejszą metodą z dotąd poznanych jest interaktywne szkolenie w małych grupach. Takie szkolenie przewyższa swoją efektywnością duże seminarium

Zatrudnienie 0 Comments

Telepraca dla ciężarnych

Ciąża to dla kobiety moment bardzo ważny.przyczyną, dla którego wycofuje się z życia zawodowego, by w całości poświęcić się dziecku. Mimo chęci do rozwoju i dalszej pracy, z powodów zdrowotnych

1 Comment

  1. karina
    30 listopada, 15:37 Reply
    Zgadzam się z tym. Osobiście wolałabym jednak mimo wszystko wrócić do pracy, niż dostać odszkodowanie.

Zostaw odpowiedź