Albo przywrócenie do pracy albo odszkodowanie – te opcje nie idą w parze

Albo przywrócenie do pracy albo odszkodowanie – te opcje nie idą w parze

Zdaniem Sądu Najwyższego nie ma możliwości żądania przywrócenia do pracy i jednocześnie wypłaty odszkodowania. Te roszczenia wzajemnie się wykluczają.

Sprawa, w której głos zabrali sędziowie SN dotyczyła pracownicy zwolnionej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem zwolnienia wg pracodawcy była utrata zaufania wynikająca z negatywnej oceny jej pracy.

Przed upływem okresu wypowiedzenia pracodawca rozwiązał umowę z pracownicą bez wypowiedzenia z powodu braku natychmiastowego zwrotu służbowego laptopa i usunięcia z niego danych informatycznych będących własnością pracodawcy.

Kobieta skierowała sprawę na drogę sądową kwestionując zgodność z prawem decyzji pracodawcy oraz domagając się przywrócenia do pracy lub odszkodowania w wysokości 48 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Sąd Rejonowy zasądził na rzecz powódki odszkodowanie w kwocie niższej o blisko 11 tys. zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Okręgowy Sąd Pracy dodatkowo obniżył kwotę odszkodowania (do 23 tys. zł wraz z odsetkami ) z tytułu odszkodowania, jednocześnie uznał za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W opinii sądu niezgodne z prawem było zarówno pierwsze wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i drugie – rozwiązanie stosunku pracy bez  wypowiedzenia. Podane przyczyny rozwiązania stosunku pracy były nierzeczywiste i niezasadne – wskazał sąd.

Sąd obniżył kwotę odszkodowania w odpowiedzi na apelację strony pozwanej, powołującej się na przepisy Kodeksu pracy w tej materii. Odszkodowanie z art. 471 kodeksu pracy, o którym mowa w art. 45 kp., przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Sąd Okręgowy wskazał również, że nie można żądać odszkodowania jednocześnie za bezprawne wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownik musi wybrać odszkodowanie z art. 471 kp. albo art. 60 kp.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. NS wyroku z 16 lipca 2015 r., sygn. akt II PK 169/14  stwierdził, że „istotną dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy była kwestia wzajemnej relacji przepisów art. 45 par. 1 kp. i art. 60 kp. W myśl pierwszego z nich w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy albo o odszkodowaniu. Z kolei odszkodowanie, o którym mowa w powołanym przepisie, przysługuje w wysokości określonej w art. 471 kp. Natomiast stosownie do art. 60 kp., jeśli pracodawca rozwiązał umowę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia”.

Previous Mediacje – szybkie, tanie i … obowiązkowe
Next Umowa zlecenie - „śmieciówka”, czy uczciwa propozycja

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie 0 Comments

Brakuje lekarzy, a liczba świadczeń medycznych systematycznie rośnie

Starzejące się społeczeństwo, zwiększony popyt na świadczenia medyczne, inwestycje w nowoczesne technologie, deficyt lekarzy i pielęgniarek, który pociąga za sobą podwyżki wynagrodzeń – to sprawia, że koszty opieki zdrowotnej w Polsce rosną. Dotyczy

Kontrola zwolnień lekarskich

Nieuzasadnione zwolnienia to dodatkowe koszty dla pracodawców, dlatego firmy coraz częściej korzystają z możliwości kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Pomaga ona ustalić, czy pracownik nie wykonuje w tym czasie pracy zarobkowej lub nie przedłuża sobie w ten

Branża budowlana zmaga się z brakiem pracowników

Coraz większy nacisk na ekologię, automatyzacja pracy, prefabrykacja i eliminacja papierowej dokumentacji – to trendy, które zdaniem liderów branży zdominują budownictwo w nadchodzących latach – wynika z raportu „Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży

Zatrudnienie 0 Comments

Czego dotyczy trudne pytanie na interview?

Będąc zaproszonym na spotkanie rekrutacyjne musimy być gotowi na różne zestawy pytań. Potencjalni zatrudniający lubią zaskakiwać kandydatów pytaniami, których ci nie spodziewają się usłyszeć w danej chwili. W tym artykule

Zatrudnienie 0 Comments

Kadra w firmie najważniejsza?

Zakładając własną firmę należy pomyśleć o dokładnym biznesplanie. Powinno się wiedzieć czego się oczekuje, precyzyjnie przeanalizować wszystkie zalety i przeciw oraz opracować taktykę. Skoncentrujmy się na fragmencie, która przedstawia hierarchię

Pracodawcy poszukują studentów i osób tuż po studiach

Niskie bezrobocie sprawia, że przedsiębiorstwa coraz chętniej przyjmują do pracy osoby młode, studentów ostatnich lat oraz absolwentów tuż po szkołach, bez doświadczenia. W I kwartale liczba ofert staży i praktyk kierowanych do

1 Comment

  1. karina
    30 listopada, 15:37 Reply
    Zgadzam się z tym. Osobiście wolałabym jednak mimo wszystko wrócić do pracy, niż dostać odszkodowanie.

Zostaw odpowiedź