0% VAT – nadmierna odpowiedzialność podatnika

0% VAT – nadmierna odpowiedzialność podatnika

Nie zawsze niespełniony wymóg formalny przesądzi o zakwestionowaniu stawki 0% VAT. Orzeczenie podważające zbytni formalizm wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 października 2014 r.,w sprawie C-492/13 Traum.

Zastosowanie stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jest obarczone wieloma zastrzeżeniami, których należy przestrzegać. Jednym z warunków preferencyjnej stawki jest posiadanie przez nabywcę właściwego, ważnego numeru identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wymagany numer zawiera dwuliterowy kod, np. dla Polski jest to kod PL. Na potrzeby sprawdzenia nabywcy teoretycznie wystarczy skorzystać z systemu VIES, który czerpie dane z krajowych baz. Oprócz konieczności posiadania takiego numeru identyfikacyjnego należy także mieć potwierdzenie wywozu towarów z terytorium jednego kraju i doręczenia towarów nabywcy na terytorium innego państwa UE. Takie wymogi precyzuje art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Polskie prawo w zakresie podatku od towarów i usług narzuca wypełnienie wszystkich wymogów formalnych dla zastosowania 0% stawki VAT. Nawet jeśli faktycznie cała dostawa wewnątrzwspólnotowa odbyła się bez nadużyć, a pewne formalności nie zostały dopełnione (np. brak wspomnianego numeru identyfikacji nabywcy) to polska ustawa o VAT nakazuje naliczenie stawki krajowej VAT. Prawo to jest jednak sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, gdyż tu obowiązuje zasada proporcjonalności. Zatem jeśli cała procedura odbyła się rzeczywiście i nie miały miejsca żadne nadużycia to zgodnie z tą zasadą należałoby uznać tę transakcję za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0% VAT.

Podobnie nie powinno się obarczać odpowiedzialnością działających w dobrej wierze podatników, w ten sposób, że odmawia się prawa do zastosowania 0% stawki VAT w tych przypadkach, gdy dostawca sprawdził nabywcę w systemie VIES, lecz system pokazał nieaktualne, nieprawidłowe informacje o nabywcy. Jeśli system pokazał, że nabywca jest podatnikiem VAT, a w rzeczywistości został on wcześniej wykreślony to taki błąd w przekazie informacji, zgodnie z wykładnią TSUE, nie powinien być podstawą do kwestionowania 0% stawki VAT.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kary za zwłokę nie są kosztem uzyskania przychodu
Next Kredyt na innowacyjne technologie – zmiany w sposobie przyznawania

Może to Ci się spodoba

Rząd uszczelnia ściągalność podatku VAT

Resort finansów systematycznie pracuje nad zatykaniem kolejnych luk w podatku VAT. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” wskazuje jednak, że rządowe inicjatywy nie obejmują wszystkich ważnych obszarów, jak chociażby obłożenia odwróconym VAT-em obrotu twardymi dyskami.

Podatki 0 Comments

Podatek od sprzedaży detalicznej wchodzi w życie

Od dzisiaj wchodzi w życie podatek od sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Podatek będzie musiało płacić ok.

Podatki 0 Comments

Likwidacja luki VAT – wyzwanie dla nowego rządu

Skala przekrętów podatkowych VAT jest ogromna. Według szacunków PwC luka VAT w Polsce wynosi 53 mld zł, wielkością odpowiada więc 3% PKB. Dla porównania, ok. 3,5% PKB wytwarza cały sektor

Podatki osobiste 0 Comments

Wymiana walut w e-kantorze – z podatkiem czy bez?

Globalizacja rynku, swoboda podróżowania do krajów zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i pozostałych krajów, powszechne podejmowanie pracy za ojczystą granicą sprawia, że posługiwanie się walutą obcą staje się codzienną

Nowa matryca VAT ułatwi życie przedsiębiorcom

W kwietniu 2020 roku ma wejść w życie nowa matryca stawek VAT. Celem zmian jest uporządkowanie obecnej sytuacji, która powoduje wśród przedsiębiorców kłopoty interpretacyjne. Nowym i korzystnym dla nich rozwiązaniem ma być tzw.

Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Zakup paliwa u firmanta nie uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Nie pomoże powoływanie się na dobrą wiarę oraz staranność kupiecką. Nie są one usprawiedliwieniem w przypadku podatku

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź