Czy likwidatorowi spółki jawnej przysługuje wynagrodzenie?

Czy likwidatorowi spółki jawnej przysługuje wynagrodzenie?

Postępowanie likwidacyjne, jeżeli chodzi o spółkę jawną jest procederem poprzedzającym jej wycofanie się z obrotu prawno-gospodarczego i wykreślenie z KRS. Czy likwidatorowi spółki jawnej należy się wynagrodzenie za czynności przeprowadzone podczas tego etapu?

Likwidatorami spółki jawnej są zazwyczaj wszyscy jej wspólnicy, niektórzy spośród nich powołani przez siebie lub osoby spoza ich grona. Obowiązkiem likwidatora jest reprezentowanie spółki oraz zamknięcie jej działalności i uregulowanie jej wierzytelności. Kodeks spółek handlowych nie zawiera żadnych ustaleń związane z wynagrodzeniem za czynności likwidatora wybranego spoza grona udziałowców. Uważa się jednak, że takiemu likwidatorowi przysługuje wynagrodzenie, które jest wyznaczone postanowieniem sądów rejestrowych. Nie istnieją żadne warunki kalkulowania jego wysokości a także źródła pochodzenia. Dlatego też Sąd Najwyższy w 2008 roku pięć lat temu wydał orzeczenie dotyczące przysługiwania zażalenia na decyzję sądu rejestrowego o wielkości przedmiotu wynagrodzenia likwidatora spółki jawnej. Ponadto Sąd Najwyższy wskazał zasady, które w powiązaniu z innymi przepisami są wytycznymi w celu uzgodnienia takiego wynagrodzenia.

Podsumowując, istnieje prawdopodobieństwo instancyjnego nadzoru postanowienia w przedmiocie wartości wynagrodzenia likwidatora spółki jawnej wydanego przez sąd. Oznacza to, że strony, które mają w tym interes prawny mogą, złożyć na nie zażalenie i przekazać je do sądu wyższej instancji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Aktualizacja praw odnoszących się do ksiąg rachunkowych
Next Większe zagrożenie dla małych firm?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Wszystko o kosztach w spółce cywilnej

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest zgodne z prawdą przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje mechanizmy związane z potwierdzaniem wydatków. W taki

Wiadomości 0 Comments

Czy możliwe jest odzyskanie majątku z przedwojennej spółki?

Okres działań wojennych pamiętany jest jako czas wyjątkowo dotkliwy i bolesny. Nie tylko dla zwykłych ludzi, ale również dla przedsiębiorców. Dzień po dniu utracili swoje firmy, mienie, dobytki całego życia.

Prawo dla firm 1Comments

Sprzedaż udziałów spółki może okazać się nieważna

Zbycie udziałów spółki nie zawsze jest skuteczne. Niekiedy, by sprzedać udziały należy uzyskać zgodę spółki. Zdarza się też, że możliwość sprzedaży jest ograniczona przez przepisy szczególne. Zgoda spółki na sprzedaż

Spółki 0 Comments

Czy warto posiadać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgodnie z przepisami powodem założenia spółki jest posiadanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle działa na podstawie umowy między wspólnikami lub ustalonego wspólnie statutu. To właściciele decydują o metodach załatwiania

Prawo dla firm 1Comments

Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych jest zbiorem działań podejmowanych przez jej likwidatorów, zmierzających do zakończenia działalności tej spółki. Takimi działaniami mogą być np.

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post