Czy obywatel innego kraju może założyć firmę w Polsce?

Czy obywatel innego kraju może założyć firmę w Polsce?

Zakładanie spółki z obywatelem polskim odbywa się na takich samych wytycznych, co jej utworzenie z obywatelem Unii Europejskiej. Czy zasady te są takie same w przypadku zakładania działalności gospodarczej wraz z obywatelem Federacji Rosyjskiej?

W pewnym aspekcie kwestę tą reguluje przepis, który znajdziemy} w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, który mówi, że osoba fizyczna, niemająca obywatelstwa polskiego, może podejmować się wykonywania działalności gospodarczej w postaci spółek: komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przystępowania do nich i byciem ich wspólnikiem bądź akcjonariuszem, jeśli postanowienia międzynarodowe nie określają inaczej.

Wykonywanie konkretnego typu działalności gospodarczej zależy również od posługiwania się określonymi uprawnieniami zawodowymi, posiadania zgód pisemnych, koncesji i licencji oraz wpisu do ewidencji działalności regulowanej.

Na witrynie internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rodzajów działalności gospodarczej, regulacji prawnych i kontaktów do organów dokonujących niezbędnych procedur.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak charakteryzować transakcje?
Next Obowiązki pracodawcy w zakresie zaspokajania socjalnych potrzeb zatrudnionego

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Na jakich zasadach działa spółka przekształcona?

Zgodnie z działającym w kraju prawem dowolna spółka handlowa może doprowadzić do przekształcenia. Po spełnieniu niezbędnych formalności wypełnia obowiązki i respektuje przepisy w zgodzie dokonanym wyborem. Jak przebiega i czy

Spółki 0 Comments

Czym są dochody źródłowe?

Jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą stosować się do zasad uiszczania podatku przychodowego od pozyskanych dochodów. Podmioty korzystające z ulg z tego tytułu, powinny mieć rzetelną bazę danych dla swoich zysków.

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Spółki 0 Comments

Kiedy należy składać sprawozdania?

Prowadzenie instytucji z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z przymusem stworzenia pod koniec roku obrotowego raportu przychodowego. Owy formularz składa się do lokalnego sądu rejonowego. Streszczenie ma za zadanie opisać sytuację

Spółki 0 Comments

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy akcjonariusz lub inny podmiot powiązany udzieli spółce kapitałowej darmowego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia

Spółki 0 Comments

Opodatkowanie w spółkach komandytowo-akcyjnych

Powodzenie spółek komandytowo-akcyjnych (w skrócie S.K.A.) rośnie. Blisko 10 lat temu takich spółek było niedużo, natomiast w tym czasie ich ilość zwiększyła się stukrotnie. Instytucje te jednoczą w sobie cechy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź