Czy obywatel innego kraju może założyć firmę w Polsce?

Czy obywatel innego kraju może założyć firmę w Polsce?

Zakładanie spółki z obywatelem polskim odbywa się na takich samych wytycznych, co jej utworzenie z obywatelem Unii Europejskiej. Czy zasady te są takie same w przypadku zakładania działalności gospodarczej wraz z obywatelem Federacji Rosyjskiej?

W pewnym aspekcie kwestę tą reguluje przepis, który znajdziemy} w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, który mówi, że osoba fizyczna, niemająca obywatelstwa polskiego, może podejmować się wykonywania działalności gospodarczej w postaci spółek: komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przystępowania do nich i byciem ich wspólnikiem bądź akcjonariuszem, jeśli postanowienia międzynarodowe nie określają inaczej.

Wykonywanie konkretnego typu działalności gospodarczej zależy również od posługiwania się określonymi uprawnieniami zawodowymi, posiadania zgód pisemnych, koncesji i licencji oraz wpisu do ewidencji działalności regulowanej.

Na witrynie internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rodzajów działalności gospodarczej, regulacji prawnych i kontaktów do organów dokonujących niezbędnych procedur.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak charakteryzować transakcje?
Next Obowiązki pracodawcy w zakresie zaspokajania socjalnych potrzeb zatrudnionego

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Jak powinno wyglądać sprawozdanie z działalności spółki?

Ustawa o rachunkowości stanowi o obowiązku spółek kapitałowych do złożenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok rozliczeniowy. W sytuacji prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest dołączenie raportu z funkcjonowania

Spółki 0 Comments

Ograniczenie wspólnikowi dostępu do niektórych danych

Wydawać by się mogło, że wspólnicy prowadzący spółkę handlową mają do niej jednakowe prawa. Okazuje się, że tak do końca nie jest. Dlaczego? Wedle prawa fundamentalnym założeniem w czasie otwierania

Spółki 0 Comments

Kim są członkowie spółki partnerskiej?

W porównaniu z innymi korporacjami spółka partnerska różni się od nich pewnymi właściwościami. Ważnym parametrem jest konieczność posiadania partnera. Osoba ta musi wykonywać wolny zawód. Punktem docelowym przedsiębiorstw partnerskich jest

Spółki 0 Comments

Jakie są przyczyny likwidacji spółek z o.o.?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą przestać istnieć po ich likwidacji. Takie działanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych w Polsce. Powodem zaniechania współpracy w ramach opisywanej działalności może być: – przyczyna opisana

Spółki 0 Comments

Czy spółka partnerska ma swojego reprezentanta?

Zgodnie z prawem spółka partnerska powinna być reprezentowana przez każdego z członków. Dlatego też sprawy dzielone są sprawiedliwie i realizowane jednoosobowo. Jest to metoda wybierana wielokrotnie, a nie przymus i

Spółki 0 Comments

Czy jedyny członek zarządu może świadczyć nieodpłatne świadczenie dla spółki?

Członek zarządu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonujący usługi w zakresie zarządzenia nieruchomościami chce w nie pobierając wynagrodzenia wykonywać usługi na rzecz zainteresowanych klientów i przez to zredukować koszty funkcjonowania

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź