Czy można zawiązać spółkę jeśli nie prowadzi się działalności gospodarczej?

Czy można zawiązać spółkę jeśli nie prowadzi się działalności gospodarczej?

Wiele stereotypów urosło wokół tematu zakładania spółek. Okazuje się bowiem, że trzeba najpierw posiadać działalność, aby założyć spółkę. Najprościej jest z założeniem spółki cywilnej, bowiem nastręcza najmniej dokumentacji.

Założycielem spółki cywilnej może być każdy, kto chce osiągnąć konkretne cele gospodarcze. Udział współwłaścicieli należy do spółki, co oznacza, że o dobrach materialnych decydują wszyscy założyciele. Razem mogą kreować swoje zamierzenia, plany rozwojowe i budżetowe spółki.

Wspólnikami mogą zostać zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Umowę o założeniu spółki powinny spisywać dwa podmioty prawne zarejestrowane na potrzeby działalności gospodarczej. W związku z tym, aby założyć spółkę na mocy umowy dwóch wspólników musimy najpierw powołać własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą natomiast elastycznie zmieniać oblicze tej spółki. Poza tym trzeba sformułować umowę między wspólnikami i określić powód, dla którego spółka została zawiązana. Aby sformalizować główne cele spółki powinno się doprowadzić do wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

O czym trzeba pamiętać przy wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego? Szczególnie: nazwa spółki, adres siedziby i/lub oddziałów, dane kontaktowe wspólników i osób, które reprezentują spółkę, sprecyzowanie profilu działania (z dodaniem kodu według Polskiej Klasyfikacji Działalności istnieje wiele odmian spółek, między innymi: komandytowe, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, ale najmniej formalności wymagają spółki cywilne.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Ograniczenie wspólnikowi dostępu do niektórych danych
Next Przedsiębiorca przekształca się w spółkę

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z działalności spółki z o.o.?

Ustawa o rachunkowości nakłada na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek sporządzenia oprócz sprawozdania finansowego, dodatkowo rocznego sprawozdania z działalności spółki, którego przygotowanie należy do zadań zarządu firmy. Sprawozdanie dotyczy działalności

Prawo dla firm 1Comments

Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych jest zbiorem działań podejmowanych przez jej likwidatorów, zmierzających do zakończenia działalności tej spółki. Takimi działaniami mogą być np.

Spółki 0 Comments

Ograniczenie wspólnikowi dostępu do niektórych danych

Wydawać by się mogło, że wspólnicy prowadzący spółkę handlową mają do niej jednakowe prawa. Okazuje się, że tak do końca nie jest. Dlaczego? Wedle prawa fundamentalnym założeniem w czasie otwierania

Spółki 0 Comments

Kiedy należy składać sprawozdania?

Prowadzenie instytucji z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z przymusem stworzenia pod koniec roku obrotowego raportu przychodowego. Owy formularz składa się do lokalnego sądu rejonowego. Streszczenie ma za zadanie opisać sytuację

Spółki 0 Comments

Kiedy trzeba przerejestrować spółkę do KRS?

W 2001 roku została wprowadzona ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do tego czasu istniał Rejestr Handlowy B. Z końcem tego roku upływa ostateczny termin przerejestrowania przedsiębiorstw, ponieważ po 31 grudnia

Spółki 0 Comments

Jak przygotować pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest dokumentem sporządzanym na piśmie, czasami również ustnie, który ma duże znaczenie w czasie rozprawy sądowej. Upoważnia pełnomocnika do reprezentowania klienta oraz dochodzenia jego praw. Jak wypisuje się pełnomocnictwo?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź