Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

W chwili wykreślenia spółki jawnej z rejestru krajowych działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym powinno się wykonać kroki mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej.

Słowem ,,likwidacja” określamy działania, które mają doprowadzić do rozwiązania porozumienia udziałowców. Kroki takie mogą zostać rozpoczęte po zgodzie wszystkich zainteresowanych bądź zaistnieniu jednego z powodów likwidacji przedsiębiorstwa określonego w Kodeksie Spółek Handlowych. Opisany proces zajmuje kilka miesięcy. Powszechnymi powodami wstrzymania działań spółki są zazwyczaj:

– nie generowanie zysków przewidzianych w biznesplanie,

– wspólna inicjatywa udziałowców o zerwaniu współpracy,

– ogłoszenie upadłości,

– śmierć jednego z inwestorów,

– prawomocna decyzja sądu w tej kwestii.

W trakcie prowadzenia likwidacji firma nadal posiada osobowość prawną i może być aktywna na polskim rynku. Jednakże o swojej sytuacji musi informować klientów i współpracowników.

Za poprawny przebieg scharakteryzowanego procesu odpowiadają likwidatorzy. Najczęściej są nimi sami wspólnicy. Udziałowiec niebiorący aktywnego udziału w zamknięciu spółki nie może jej reprezentować w owym terminie. Ponadto powołani wcześniej reprezentanci tracą swoje uprawnienia, jeśli nie wchodzą w skład grupy likwidacyjnej.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Dłuższy urlop macierzyński
Next Jak zawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach. Zawarcie przez spółkę

Spółki 0 Comments

Kiedy mówimy o spółce partnerskiej?

Organizacja partnerska łączy podmioty wykonujące tylko wolne zawody. Nie może być stworzona dla prowadzenia przedsiębiorstwa, ale jest bazą do wykonywania przez stowarzyszonego dwóch wolnych aktywności zarobkowych jednocześnie. Członkami spółek partnerskich

Spółki 0 Comments

Jakich dokumentów wymaga ZUS, kiedy przekształcamy spółkę?

W momencie,gdy przedsiębiorca kieruje spółką jawną, ale chciałby zmienić ją w inną, np. z ograniczoną odpowiedzialnością, na początek musi dopełnić wszystkie obowiązki formalne. Komplet koniecznych dokumentów stanowczo przyspieszy i ułatwi

Spółki 0 Comments

Opodatkowanie w spółkach komandytowo-akcyjnych

Powodzenie spółek komandytowo-akcyjnych (w skrócie S.K.A.) rośnie. Blisko 10 lat temu takich spółek było niedużo, natomiast w tym czasie ich ilość zwiększyła się stukrotnie. Instytucje te jednoczą w sobie cechy

Spółki 0 Comments

Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą może wypłacić w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w formie przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w świetle prawa podatkowego taka metoda wypłaty powoduje

Spółki 0 Comments

Jakie są przyczyny likwidacji spółek z o.o.?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą przestać istnieć po ich likwidacji. Takie działanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych w Polsce. Powodem zaniechania współpracy w ramach opisywanej działalności może być: – przyczyna opisana

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź