Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy akcjonariusz lub inny podmiot powiązany udzieli spółce kapitałowej darmowego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód.

Wysokość takiego świadczenia musi być uzgodniona na podstawie ustawy o CIT zarówno w przypadku, gdy osoba poręczająca realizuje takie usługi w ramach prowadzenia firmy i wtedy szacowana jest ona wedle cen stosowanych wobec innych klientów, jak i w reszcie przypadków według cen rynkowych. Minister Finansów zajął stanowisko dotyczące wniosku podatnika o powstaniu przychodu podatkowego, gdy spółka korzysta z dokonanego nieodpłatnie przez osobę powiązaną lub akcjonariusza poręczenia uregulowania pożyczki i z urzędu w obszarze sposobu ustalenia wielkości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu.

Poręczenia pomiędzy związanymi podmiotami nie jest rzadko występującą praktyką w obrocie gospodarczym. Poręczenie, za które osoba nie pobiera zapłaty na gruncie prawa podatkowego wznieciło wątpliwości, co do skutków jego wykorzystywania. Dlatego też w ubiegłym roku Minister Finansów sformułował ogólną interpretację tej kwestii na gruncie podatkowym i w jego opinii bezpłatne udzielenie poręczenia nie jest działaniem gospodarczo obojętnym zarówno dla poręczyciela, jak i dla spółki kapitałowej, której zobowiązanie zostaje zabezpieczone poprzez poręczenie, a do wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia zastosowanie mają określone regulacje ustawy o CIT.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak zmniejszyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa?
Next Ile miesięcznie wydajemy na utrzymanie samochodu?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

W chwili wykreślenia spółki jawnej z rejestru krajowych działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym powinno się wykonać kroki mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej. Słowem ,,likwidacja” określamy

Spółki 0 Comments

Prokurent w spółce jawnej

Zgodnie z prawem spółka jawna to organizacja pozbawiona reprezentantów. W związku z tym zadania te sprawują wszyscy udziałowcy. Bycie przedstawicielem danej organizacji określa zawiązywanie umów z innymi instytucjami. Wspólnicy charakteryzowanej

Spółki 0 Comments

Co może być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.?

Jednym z wymagań otwarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dostarczenie przez udziałowców wkładu dla uzyskania kapitału zakładowego w planowanej spółce. W przypadku braku wkładu pod postacią gotówki warto zastanowić się

Spółki 0 Comments

Kto powinien założyć spółkę partnerską?

Każdy początkujący przedsiębiorca zaciekawiony założeniem spółki ma wiele opcji do wyboru. Wśród nich znajduje się plan rozkręcenia spółki partnerskiej. Trzeba jednak pamiętać o dopełnieniu najważniejszych warunków. Kto powinien prowadzić spółkę

Spółki 0 Comments

Kto przejmuje akcje w warunkowym podwyższeniu kapitału spółki?

W statucie spółki akcyjnej można istnieć zapis dotyczący warunkowego podwyższenia jej kapitału. Prawo do objęcia akcji przysługuje wyznaczonym osobom, które muszą dokonać go na zasadach zawartych w uchwale i zgodnie

Prawo dla firm 0 Comments

Dobra kondycja finansowa, czy upadłość – oceni sąd

Niewypłacalność to stan, w którym podmiot nie może wywiązywać się na bieżąco ze swoich zobowiązań. Kodeks cywilny nie zawiera definicji niewypłacalności. Ocena, czy taki stan osoby zobowiązanej jest faktem pozostawiona

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź