Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą może wypłacić w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w formie przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w świetle prawa podatkowego taka metoda wypłaty powoduje przypływu w spółce przychodu?

W opinii spółki wypłata dywidendy niepieniężnej nie powoduje po jej stronie pojawienia się przychodu, który podlega opodatkowaniu.

Zdanie urzędu podatkowego jest inne. Według jego interpretacji spółka stosuje wypłatę w formie dywidendy niepieniężnej i uprawnienia do posiadania znaku towarowego jest przekazywane jednemu z udziałowców. Tym samym zwalnia się ona z długu wobec tego partnera w ramach wypłaty dywidendy kosztem majątku spółki a nie majątku wspólników, który jest dzielony.

Po złożeniu skargi do Wyższego Sądu Administracyjnego, ten przyznał, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie przyniosła majątku spółce. Równocześnie wypłata dywidendy nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ płatność dywidendy nie jest odpłatną umową, tylko jednostronną czynnością prawną.

Skarga kasacyjna zgłoszona przez organ podatkowy została odrzucona przez Najwyższy Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu NSA zgodził się ze wcześniejszym stwierdzeniem, że nie ma różnicy pomiędzy wypłatą dywidendy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Tym samym w pojęciu podatkowym dywidenda w formie rzeczowej także pomniejsza aktywa spółki i nie ma podstaw do twierdzenia o powstaniu przychodu po jej stronie.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Komu przysługuje ulga prorodzinna?
Next Czy zapłacimy podatek VAT w przypadku zawieszenia firmy?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna?

W strukturze spółki komandytowo-akcyjnej występują cechy zarówno spółki osobowej, jak i kapitałowej. Stworzenie takiej spółki jest sprzyjające z perspektywy prawa podatkowego. Ta kategoria spółki należy do osobowych, w której wspólnicy,

Spółki 0 Comments

Czym zajmuje się EZIG?

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim jednostka organizacyjna, której zadaniem jest ułatwienie i wsparcie w gospodarczej współpracy transgranicznej firm i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę

Spółki 0 Comments

Jak przygotować pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest dokumentem sporządzanym na piśmie, czasami również ustnie, który ma duże znaczenie w czasie rozprawy sądowej. Upoważnia pełnomocnika do reprezentowania klienta oraz dochodzenia jego praw. Jak wypisuje się pełnomocnictwo?

Prawo dla firm 1Comments

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Spółki 0 Comments

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy akcjonariusz lub inny podmiot powiązany udzieli spółce kapitałowej darmowego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia

Spółki 0 Comments

Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest w dużej mierze ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia wymogów opisanych w tych przepisach. Zawarcie przez spółkę

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź