Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Czy spółka musi płacić podatek od wypłacanej dywidendy niepieniężnej?

Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą może wypłacić w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w formie przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w świetle prawa podatkowego taka metoda wypłaty powoduje przypływu w spółce przychodu?

W opinii spółki wypłata dywidendy niepieniężnej nie powoduje po jej stronie pojawienia się przychodu, który podlega opodatkowaniu.

Zdanie urzędu podatkowego jest inne. Według jego interpretacji spółka stosuje wypłatę w formie dywidendy niepieniężnej i uprawnienia do posiadania znaku towarowego jest przekazywane jednemu z udziałowców. Tym samym zwalnia się ona z długu wobec tego partnera w ramach wypłaty dywidendy kosztem majątku spółki a nie majątku wspólników, który jest dzielony.

Po złożeniu skargi do Wyższego Sądu Administracyjnego, ten przyznał, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie przyniosła majątku spółce. Równocześnie wypłata dywidendy nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ płatność dywidendy nie jest odpłatną umową, tylko jednostronną czynnością prawną.

Skarga kasacyjna zgłoszona przez organ podatkowy została odrzucona przez Najwyższy Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu NSA zgodził się ze wcześniejszym stwierdzeniem, że nie ma różnicy pomiędzy wypłatą dywidendy w formie pieniężnej i niepieniężnej. Tym samym w pojęciu podatkowym dywidenda w formie rzeczowej także pomniejsza aktywa spółki i nie ma podstaw do twierdzenia o powstaniu przychodu po jej stronie.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Komu przysługuje ulga prorodzinna?
Next Czy zapłacimy podatek VAT w przypadku zawieszenia firmy?

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Spółki kapitałowe – kto ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe

Nowe przepisy zawarte w Ordynacji podatkowej zwiększają liczbę osób odpowiedzialnych za zaległości podatkowe i ściśle określają sytuacje, w których dany podmiot staje się odpowiedzialny za te zaległości. Bardziej precyzyjne zapisy

Spółki 0 Comments

Prokurent w spółce jawnej

Zgodnie z prawem spółka jawna to organizacja pozbawiona reprezentantów. W związku z tym zadania te sprawują wszyscy udziałowcy. Bycie przedstawicielem danej organizacji określa zawiązywanie umów z innymi instytucjami. Wspólnicy charakteryzowanej

Spółki 1Comments

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Spółki 0 Comments

Czy można zawiązać spółkę jeśli nie prowadzi się działalności gospodarczej?

Wiele stereotypów urosło wokół tematu zakładania spółek. Okazuje się bowiem, że trzeba najpierw posiadać działalność, aby założyć spółkę. Najprościej jest z założeniem spółki cywilnej, bowiem nastręcza najmniej dokumentacji. Założycielem spółki

Spółki 0 Comments

Kto zostaje reprezentantem w spółce jawnej?

Każda spółka jawna prowadzona jest przez przedsiębiorstwo. Posiada odrębny majątek oraz członków. Jednak każdy z członków powinien zgodzić się na bezpłatne świadczenie usług w ramach wspólnoty. Czy spółka jawna posiada

Spółki 0 Comments

Czy polskie ustawy chronią nazwę firmy?

Nazwa spółki niejednokrotnie jest jej pierwszym znakiem rozpoznawczym dla konsumentów. Gdy przedsiębiorstwo wypracuje sobie dobrą opinię, jest ona silnym symbolem przeciw konkurencji. Według Kodeksu Cywilnego pokrzywdzony przedsiębiorca ma prawo żądać

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź