Czym są dochody źródłowe?

Czym są dochody źródłowe?

Jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą stosować się do zasad uiszczania podatku przychodowego od pozyskanych dochodów. Podmioty korzystające z ulg z tego tytułu, powinny mieć rzetelną bazę danych dla swoich zysków.

Prowadzenie rachunkowości w tego rodzaju firmach sprowadza się do obserwacji rachunkowej przy użyciu tak zwanych dowodów źródłowych, którymi są:

– pisma zewnętrzne obce, czyli faktury i rachunki od sprzedawców,

– rachunki zewnętrzne własne, to te przekazywane dla naszych partnerów w ramach współpracy,

– dowody wewnętrzne, które dotyczą działań wewnątrzzakładowych.

Aby powyższe formularze były uznane za dowody księgowe muszą opisywać:

– rodzaj dokumentu i jego numer porządkowy,

– partnerów powiązanych umową,

– opis działań oraz ich cenę,

– datę realizacji działań w obszarze umowy,

– podpisy przedsiębiorców,

– adnotację księgową zawarcia dowodu w ewidencji dowodowej przedsiębiorstwa.

W zakresie charakteryzowania wydatków otrzymania przychodów największe znaczenie mają dokumenty zewnętrzne obce i pisma tworzone wewnątrz przedsiębiorstwa. Ich rzetelne prowadzenie jest konieczne dla zgodnego odliczania kosztów uzyskania dochodów.

W rzeczywistości dokumenty nieokreślające norm dla zdefiniowania ich za dowody księgowe, nie mogą być podstawą do odjęcia wydatków uzyskania przychodów w danym terminie podatkowym.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Obowiązki pracodawcy w zakresie zaspokajania socjalnych potrzeb zatrudnionego
Next Jakie kwoty wliczamy do limitu dochodowego?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Jak przekształcić przedsiębiorstwo w spółkę z o.o.?

Z roku na rok coraz prostsze staje się przekształcanie własnej firmy w spółkę z o.o. Obecnie na rynku jest mnóstwo firm jednoosobowych, w których to jedna osoba jest odpowiedzialna za

Spółki 0 Comments

Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki jawnej

Jedną z przyczyn unieważnienia spółki jawnej jest śmierć jednego z partnerów. Rozwiązanie spółki nie oznacza jednak ustania jej bytu prawnego, ponieważ traci ona go z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Spółki 0 Comments

Czy nieodpłatne poręczenie to przychód dla spółki?

Na podstawie ustawy dotyczącej podatku dochodowego bezpłatne poręczenie osoby powiązanej ze spółką jest rozliczane jako przychód. Definiuje to, iż od takiej pomocy trzeba odliczyć i odprowadzić podatek. Wartość owego świadczenia

Spółki 0 Comments

Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

W chwili wykreślenia spółki jawnej z rejestru krajowych działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym powinno się wykonać kroki mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej. Słowem ,,likwidacja” określamy

Spółki 0 Comments

Na jakich zasadach funkcjonują niemieckie spółki cywilne?

Reguły funkcjonowania spółki cywilnej na terenie Niemiec są określone w niemieckim Kodeksie Cywilnym, który podaje, iż jest to podmiot gospodarczy powołany do osiągania wspólnych celów. Wypracowanie misji ma mieć miejsce

Spółki 0 Comments

Opodatkowanie w spółkach komandytowo-akcyjnych

Powodzenie spółek komandytowo-akcyjnych (w skrócie S.K.A.) rośnie. Blisko 10 lat temu takich spółek było niedużo, natomiast w tym czasie ich ilość zwiększyła się stukrotnie. Instytucje te jednoczą w sobie cechy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź