Czym są dochody źródłowe?

Czym są dochody źródłowe?

Jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą stosować się do zasad uiszczania podatku przychodowego od pozyskanych dochodów. Podmioty korzystające z ulg z tego tytułu, powinny mieć rzetelną bazę danych dla swoich zysków.

Prowadzenie rachunkowości w tego rodzaju firmach sprowadza się do obserwacji rachunkowej przy użyciu tak zwanych dowodów źródłowych, którymi są:

– pisma zewnętrzne obce, czyli faktury i rachunki od sprzedawców,

– rachunki zewnętrzne własne, to te przekazywane dla naszych partnerów w ramach współpracy,

– dowody wewnętrzne, które dotyczą działań wewnątrzzakładowych.

Aby powyższe formularze były uznane za dowody księgowe muszą opisywać:

– rodzaj dokumentu i jego numer porządkowy,

– partnerów powiązanych umową,

– opis działań oraz ich cenę,

– datę realizacji działań w obszarze umowy,

– podpisy przedsiębiorców,

– adnotację księgową zawarcia dowodu w ewidencji dowodowej przedsiębiorstwa.

W zakresie charakteryzowania wydatków otrzymania przychodów największe znaczenie mają dokumenty zewnętrzne obce i pisma tworzone wewnątrz przedsiębiorstwa. Ich rzetelne prowadzenie jest konieczne dla zgodnego odliczania kosztów uzyskania dochodów.

W rzeczywistości dokumenty nieokreślające norm dla zdefiniowania ich za dowody księgowe, nie mogą być podstawą do odjęcia wydatków uzyskania przychodów w danym terminie podatkowym.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Obowiązki pracodawcy w zakresie zaspokajania socjalnych potrzeb zatrudnionego
Next Jakie kwoty wliczamy do limitu dochodowego?

Może to Ci się spodoba

Spółki 0 Comments

Ograniczenie wspólnikowi dostępu do niektórych danych

Wydawać by się mogło, że wspólnicy prowadzący spółkę handlową mają do niej jednakowe prawa. Okazuje się, że tak do końca nie jest. Dlaczego? Wedle prawa fundamentalnym założeniem w czasie otwierania

Prawo dla firm 1Comments

Sprzedaż udziałów spółki może okazać się nieważna

Zbycie udziałów spółki nie zawsze jest skuteczne. Niekiedy, by sprzedać udziały należy uzyskać zgodę spółki. Zdarza się też, że możliwość sprzedaży jest ograniczona przez przepisy szczególne. Zgoda spółki na sprzedaż

Spółki 0 Comments

Kto przejmuje akcje w warunkowym podwyższeniu kapitału spółki?

W statucie spółki akcyjnej można istnieć zapis dotyczący warunkowego podwyższenia jej kapitału. Prawo do objęcia akcji przysługuje wyznaczonym osobom, które muszą dokonać go na zasadach zawartych w uchwale i zgodnie

Spółki 0 Comments

Jaką nazwę powinna mieć firma spółki partnerskiej?

W obszarze gospodarczym słowo „firma” opisuje najczęściej samą aktywność gospodarczą oraz uznane zasady jej prowadzenia. Natomiast firma w ramach spółki nie wprowadza nic nieznanego w prawo struktury porozumień prawnych, a

Spółki 0 Comments

Kto przechowuje księgi rachunkowe nieistniejących już firm?

Likwidacja spółki z o.o. jest równoważna z anulowaniem działalności gospodarczej i wykreśleniem jednostki z ewidencji polskich przedsiębiorstw. Ponadto już po faktycznym upadku należy przechowywać księgi i dowody z prowadzonej aktywności.

Spółki 0 Comments

Kto inwestuje w akcje ukraińskie?

W ubiegłych latach coraz liczniejsza grupa inwestorów skupia się na rynku Ukrainy. Ponad 80% akcjonariuszy ukraińskich to mieszkańcy Unii Europejskiej. Jaką firmę można prowadzić w tym państwie? Zgodnie z Konstytucją

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź