Dofinansowanie wczasów pracownika. Komu i ile wypłaci pracodawca?

Dofinansowanie wczasów pracownika. Komu i ile wypłaci pracodawca?

O tym, czy pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe, czy tzw. „wczasy pod gruszą” decydują wewnętrzne regulacje zakładowe. Tam, gdzie utworzony został fundusz świadczeń socjalnych, pracownicy mogą korzystać z wczasów pod gruszą, w pozostałych firmach wypłaca się świadczenie urlopowe. Należy podkreślić, że nie każda firma zobligowana jest do współfinansowania wypoczynku swoich pracowników, a jeśli jest to obowiązek ten jest zróżnicowany w stosunku do poszczególnych zatrudnionych.

„Wczasy pod gruszą”

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wskazuje przedsiębiorstwa, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, jako podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych.

W tego rodzaju podmiotach zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określone są w regulaminie. Zapisy zawarte w regulaminie są niezwykle istotne dla oceny, czy danemu pracownikowi należy się dofinansowanie wypoczynku, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Przede wszystkim wypłata tzw. „wczasów pod gruszą” musi być przewidziana w ogóle jako forma wsparcia finansowego pracowników. Drugim ważnym aspektem jest kwalifikacja pracowników do wypłaty dofinansowania z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oznacza to, że nie każdy uprawniony do korzystania ze świadczeń dopuszczonych przez regulamin Funduszu otrzyma „wczasy pod gruszą”, a jeśli je otrzyma, to wysokość tego świadczenia ustalana będzie indywidualnie dla poszczególnych osób.

Trzeba tu podkreślić, że obowiązkiem pracodawcy jest różnicowanie wysokości wypłacanych kwot ze względu na sytuację życiową, rodzinną i materialną pracowników (wskazuje na to art. 8 ust. 1 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych), ale absolutnie niedozwolone jest określanie wysokości pomocy w oparciu o wymiar czasu pracy zatrudnionych osób, zajmowane stanowisko, czy np. wykluczenie z grupy uprawnionych emerytów i rencistów danego zakładu.

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe wypłacane jest przez przedsiębiorców, którzy 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty i jednocześnie nie tworzą Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym przypadku kwotę ustala pracodawca, jednak jej wysokość nie może być wyższa niż wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w danym roku. W odróżnieniu od „wczasów pod gruszą” wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Świadczenie urlopowe należy się pracownikowi raz w roku, jeśli korzysta on z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jego wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca może nie wypłacać świadczenia urlopowego, jeśli o tym zamiarze poinformuje pracowników nie później niż do końca stycznia danego roku, w formie przyjętej w danym zakładzie pracy.

Obciążenia publicznoprawne

Obie opisane formy dofinansowania wypoczynku pracowników są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. „Wczasy pod gruszą” są również wolne od podatku w kwocie nieprzekraczającej 380zł. Nadwyżka ponad tę sumę podlega opodatkowaniu. Świadczenia urlopowe są opodatkowane w pełnej wysokości.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Zdobądź wiedzę o walutach egzotycznych
Next Zmiana nazwy firmy - czy to możliwe?

Może to Ci się spodoba

ZUS – obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to druga po urzędzie skarbowym instytucja, z którą przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić wymianę dokumentacji, informacji i pieniędzy. Największą ilość deklaracji, wniosków, różnego rodzaju informacji przesyła do ZUS

Aplikacje mobilne pomagają zaplanować podróż służbową. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami szybko rośnie

Przedsiębiorcy chcą, by organizacja podróży służbowych była coraz prostsza. Na rynku jest dostępnych coraz więcej narzędzi do samodzielnej rezerwacji oraz aplikacji mobilnych. Rozwiązania na smartfony i tablety pozwalają m.in. wprowadzać zmiany również

Gdzie wysłać pracowników na wyjazd integracyjny?

Nikt nie ma wątpliwości, że relacja układa się dużo lepiej, gdy pracownicy się rozumieją, znają swoje dobre strony, mają takie same zainteresowania i podobne poglądy. W warunkach zawodowych trudno poznać

Hossa na rynku magazynowym. W kolejnych latach branży może zagrozić brak pracowników

Polski rynek magazynowy wciąż jest w fazie hossy i nie zwalnia. Świadczą o tym zarówno duża liczba nowych powierzchni w budowie, jak i rekordowy popyt, który generują głównie najemcy z sektora e-commerce, sieci handlowe i operatorzy logistyczni.

Urlopy 0 Comments

Kiedy urlop na żądanie jest zabroniony?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma możliwość skorzystania z urlopu na żądanie, to znaczy wolnego, którego nie trzeba usprawiedliwiać. Okazuje się, że są sytuacje, kiedy z opcji skorzystać

Urlopy 0 Comments

Pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego

Urlop pracownika uzgadniany jest zazwyczaj na podstawie wniosku o jego udzielenie przy umożliwieniu normalnego toku pracy ze strony pracodawcy. Urlop okolicznościowy jest przydzielany z powodu pewnych zdarzeń i okoliczności, które

3 komentarze

 1. Maciej90
  31 lipca, 22:39 Reply
  Ostatnio czytałem gdzieś, że stopniowo będziemy odchodzić od wczasów pod gruszą, ale jak widać nic w tym kierunku się nie dzieje. W takim wypadku to dobra informacja dla nas.
 2. Tomek
  05 sierpnia, 09:55 Reply
  Co prawda nie jestem pracodawcą, ale dobrze wiedzieć "co z czym się je" w kwestii urlopów. Teraz będę bardziej świadomym pracownikiem.
 3. luki
  05 sierpnia, 14:32 Reply
  Świadczenie urlopowe należy się pracownikowi raz w roku, przez 14 dni, ale nie każdy pracodawca tego przestrzega. Daje wolne, ale nie jest to czas ciągły.

Zostaw odpowiedź