Doradztwo prawne dla e-biznesu

Doradztwo prawne dla e-biznesu

E-biznes obejmuje swoim zakresem wiele rodzajów i form działalności gospodarczej, które mogą być wykonywane drogą elektroniczną. Jedną z najbardziej popularnych jest prowadzenie e-sklepów – jako akcesoryjny kanał sprzedażowy, obok sklepów stacjonarnych tudzież jako jedyna droga oferowania przed przedsiębiorców swoich towarów. Twórca sklepu internetowego – nierzadko realizujący wizję takiego sklepu – w obliczu wielości przepisów odnoszących się do sprzedaży w sklepach internetowych pozostaje bezradny. Właśnie w takich sytuacjach skorzystanie z usług świadczonych przez sektor doradztwa prawnego jest najpewniejszym rozwiązaniem – zwłaszcza, gdy podmiot doradzający specjalizuje się w zagadnieniach prowadzenia e-biznesu.

Przedsiębiorcy wykonujący swoją działalność w formie e-biznesu oczekują w zakresie doradztwa wieloaspektowości. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań doradczych niezbędne jest zapoznanie się dokładnie z formą prowadzenia e-biznesu, z którą mamy do czynienia. Z uwagi na ogromną (i nadal rosnącą) konkurencję w sieci, e-biznes powinien rządzić się przemyślanymi regułami, doskonale dopasowanymi do jego specyfiki. Doradztwo generalizujące e-biznes może wyrządzić więcej szkód niż samodzielne, nieprofesjonalne próby opracowywania regulaminów czy pozostałych dokumentów.
Dla e-biznesu wyjściowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („uUDE”). Niemniej ważna pozostaje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („KC”). E-biznes musi stosować się również do znowelizowanej i obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („uPrK”).

Przedsiębiorca oferujący usługę świadczoną drogą elektroniczną powinien posiadać regulamin jej świadczenia. Przedsiębiorca w treści regulaminu wskazuje rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Obowiązkowo w regulaminie powinny znaleźć się również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, wskazanie na prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy i tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin nie powinien być zbyt obszerny, gdyż może działać na potencjalnych klientów odstraszająco lub może być niezrozumiały. Szczególne znaczenie należy przypisać zrozumiałym sformułowaniom oraz prostocie wyrazu. Skonkretyzowanie wielu kwestii zależne będzie od kategorii klientów. W treści regulaminu niezbędne jest zróżnicowanie sytuacji prawnej kupujących będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] KC oraz kupujących występujących w obrocie profesjonalnym (B2B).
Przedsiębiorca powinien przygotować również politykę prywatności, w której należy zawrzeć m.in. informacje wskazane w art. 6 uUDE. Polityka w stosunku do regulaminu jest stosunkowo krótka i opiera się na dość jednolitych rozwiązaniach. E-przedsiębiorcę wiążą również szczególne zasady w odniesieniu do ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z jego usług.

Z uwagi na wspomnianą wieloaspektowość oraz możliwość bardzo indywidualnego dopasowania rozwiązań do specyfiki prowadzenia konkretnych e-biznesów niniejszy artykuł ma na celu zaakcentowanie wybranych zagadnień dotyczących prawnych aspektów e-biznesu, z którymi spotykają się na co dzień eksperci JPL Group. Rolą doradztwa prawnego jest wspieranie e-przedsiębiorcy tak, by jego e-biznes działający w oparciu o przepisy prawa i przyjazne klientom rozwiązania prawidłowo funkcjonował. Tymczasem nie można zapomnieć, iż doradztwo – pomimo tego, iż przymiotnik „prawne” wskazuje na pewną konieczność i obowiązek – powinno być otwarte na sugestie i potrzeby e-przedsiębiorców, gdyż to oni są gospodarzami własnych przedsiębiorstw.

Paweł Leśny

Katarzyna Barszczewska

JPL Group Sp. z o. o.

Previous Po 24 latach połączą siły: Ericsson przejmuje polską firmę Ericpol
Next Pracodawca i pracownik – trudna sztuka kompromisu

Może to Ci się spodoba

Ponad połowa Polaków regularnie stresuje się swoją pracą

Polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych w Europie. Ponad połowa regularnie stresuje się swoją pracą, co może prowadzić do problemów ze zdrowiem, spadku efektywności, wypalenia zawodowego, a w konsekwencji – konieczności odejścia

Prawie połowa oprogramowania w Polsce wykorzystywana jest nielegalnie

Mimo że skala piractwa w Polsce systematyczne maleje, to wciąż jest na wysokim poziomie i wynosi 48 proc. Polska nadal ma wiele do nadrobienia do unijnej średniej wynoszącej 29 proc. czy światowej

Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku od aktywów

Kluczem do powodzenia pracowniczych planów kapitałowych jest ich dostępność – przekonuje prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Mogliby ją zapewnić ubezpieczyciele, którzy mają dobre relacje z pracodawcami, pracownikami i związkami zawodowymi. Nowa ustawa o PPK

Dotacje 1Comments

Jak dobrze napisać wniosek o dofinansowanie?

Podstawą wniosku o dofinansowanie jest biznesplan, który zawiera informacje na podstawie których prywatni inwestorzy,banki oraz instytucje przyznające dotacje oraz dofinansowania oceniają szansę przedsięwzięcia. Dobry biznesplan: Zachęci potencjalnych inwestorów oraz pokaże,

Budimex szuka inżynierów. Zapłaci do 2 tys. zł każdemu, kto poleci kandydata do pracy

Coraz mniejsze zasoby kadr na rynku i niewielka popularność szkolnictwa zawodowego składają się na problemy branży budowlanej z pozyskiwaniem fachowców. Budimex jako pierwszy w Polsce wprowadził zewnętrzny program rekomendacji osób do pracy. Do końca 2019

UE wspiera gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i OSN. Zobacz na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy w ramach najnowszego PROW 2014 – 2020?

UE jest jedną z organizacji międzynarodowych, która bardzo poważnie podchodzi do ekologii. Wspiera nie tylko wszelkiego rodzaju innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska, ale także inwestuje w odnawialne źródła

1 Comment

  1. sieradz
    19 listopada, 17:58 Reply
    A czy ktoś wie w ogóle czy takie porady prawne mogą być dostępne bezpłatnie?

Zostaw odpowiedź