Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Wypłacana dywidenda co do zasady podlega opodatkowaniu wg stawki 19%. Podmioty, które zamierzają korzystać ze zwolnień w zakresie podatku muszą upewnić się, czy spełniają warunki stawiane przed nimi określone w ustawie o CIT.

Aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotarła sprawa pewnej spółki, która postanowiła wypłacić podmiotowi powiązanemu dywidendę jednocześnie korzystając ze zwolnienia na mocy przepisów art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 4c pkt 3 ustawy o CIT. Podmiot, który miał otrzymać dywidendę to zakład  w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 polsko – niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o CIT art. 22 ust. 4 pkt 3 spółka otrzymująca dywidendę musi posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, która dywidendę wypłaca. W sprawie spółki, której dotyczył problem, ten warunek nie został spełniony. Zatem dywidenda nie może być zwolniona z opodatkowania.

Podmiot, który zamierzał wypłacić dywidendę odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a na poparcie swojego stanowiska przytoczyła ekspertyzę prawną, wg której wymóg, który wskazał Dyrektor Izby Skarbowej jest sprzeczny z dyrektywą 90/435. Zdaniem spółki przepisy powinny być rozumiane jednolicie zarówno wtedy, gdy dywidenda jest przekazywana w kraju, jak i za granicę.

WSA w Krakowie miał odmienne zdanie niż spółka. Sąd uznał, że przepisy unijne nie mają zastosowania w sprawie. Przepisy te odnoszą się do transgranicznego przepływu środków, natomiast w sprawie uczestniczą dwa podmioty, które mają swą siedzibę w Polsce. Dyrektywa miałaby zastosowanie, gdyby przepływ kapitału odbył się pomiędzy podatnikami z różnych państw Unii Europejskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lipca 2015 r., (sygn. akt II FSK 1394/13) podzielił zarówno stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd wskazał, że zwolnienie dywidendy z opodatkowania może być zastosowane wyłącznie w przypadkach spełniających przesłanki z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jeśli przesłankę spełnia zakład spółki dominującej, a nie ona sama, to wymów płynący z ustawy o CIT nie jest spełniony, tym samym zwolnienie z opodatkowania nie powinno mieć miejsca.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki
Next VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Rewolucja w kontroli podatku VAT. Od 1 lipca wejdzie w życie Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system podatkowy

Na dodatkowe wpływy w wysokości 200 mln zł w pierwszym roku i 300 mln zł w drugim liczy Ministerstwo Finansów po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego w rozliczeniach przedsiębiorców z fiskusem. W wybranych przypadkach nowy system zakłada

Ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem

Do 2 maja można składać zeznania podatkowe za 2016 rok. Termin obowiązuje osoby rozliczające się na formularzu PIT-37, które m.in. pracują na umowie o pracę czy cywilnoprawnej, oraz PIT-36, dla osób prowadzących działalność

Podatki 0 Comments

Czynności sprawdzające organów podatkowych mają ograniczyć ukrywanie dochodów przez osoby fizyczne

Czynności sprawdzające w zakresie dochodów nieujawnionych mają się przyczynić do zwalczania problemu ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez osoby fizyczne. Takie narzędzie umożliwia badanie stanu majątkowego podatnika bez wszczynania oficjalnych postępowań podatkowych. Czynności sprawdzające

Podatki 0 Comments

Folia z z naniesionym pyłem tytoniowym nie podlega akcyzie?

Pytanie spółki, która zamierzała produkować folię z celulozy z naniesionym pyłem tytoniowym (folia zastępować miała bibułkę papierosową) o kwestię akcyzy w odniesieniu do sprzedaży tego produktu,  doczekało się dwóch interpretacji

Podatki 0 Comments

Czy procedury podatkowe ulegną zmianie?

W zgodzie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów zmianie mają ulec zasady związane z rozliczaniem podatku. Z faktu mogą być szczęśliwi przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy z formularzami mają poważne kłopoty. Czego można

Podatki 0 Comments

Największy od dekady spadek sprzedaży piwa. Główne przyczyny to pandemia, wzrost cen i podatków

Rok 2021 był trzecim z rzędu rokiem spadku konsumpcji piwa w Polsce, co więcej – najgłębszym od dekady. Rynek w tym okresie skurczył się aż o 5 mln hl. W ubiegłym roku spożycie było niższe

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź