Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Wypłacana dywidenda co do zasady podlega opodatkowaniu wg stawki 19%. Podmioty, które zamierzają korzystać ze zwolnień w zakresie podatku muszą upewnić się, czy spełniają warunki stawiane przed nimi określone w ustawie o CIT.

Aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotarła sprawa pewnej spółki, która postanowiła wypłacić podmiotowi powiązanemu dywidendę jednocześnie korzystając ze zwolnienia na mocy przepisów art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 4c pkt 3 ustawy o CIT. Podmiot, który miał otrzymać dywidendę to zakład  w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 polsko – niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o CIT art. 22 ust. 4 pkt 3 spółka otrzymująca dywidendę musi posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, która dywidendę wypłaca. W sprawie spółki, której dotyczył problem, ten warunek nie został spełniony. Zatem dywidenda nie może być zwolniona z opodatkowania.

Podmiot, który zamierzał wypłacić dywidendę odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a na poparcie swojego stanowiska przytoczyła ekspertyzę prawną, wg której wymóg, który wskazał Dyrektor Izby Skarbowej jest sprzeczny z dyrektywą 90/435. Zdaniem spółki przepisy powinny być rozumiane jednolicie zarówno wtedy, gdy dywidenda jest przekazywana w kraju, jak i za granicę.

WSA w Krakowie miał odmienne zdanie niż spółka. Sąd uznał, że przepisy unijne nie mają zastosowania w sprawie. Przepisy te odnoszą się do transgranicznego przepływu środków, natomiast w sprawie uczestniczą dwa podmioty, które mają swą siedzibę w Polsce. Dyrektywa miałaby zastosowanie, gdyby przepływ kapitału odbył się pomiędzy podatnikami z różnych państw Unii Europejskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lipca 2015 r., (sygn. akt II FSK 1394/13) podzielił zarówno stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd wskazał, że zwolnienie dywidendy z opodatkowania może być zastosowane wyłącznie w przypadkach spełniających przesłanki z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jeśli przesłankę spełnia zakład spółki dominującej, a nie ona sama, to wymów płynący z ustawy o CIT nie jest spełniony, tym samym zwolnienie z opodatkowania nie powinno mieć miejsca.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki
Next VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Może to Ci się spodoba

Bez CIT – tylko garaż dla lokatorów

Spółdzielnia mieszkaniowa, która wynajmuje garaże nie tylko swoim członkom, ale również osobom niezwiązanym z mieszkaniami musi odprowadzać podatek CIT.  Tak brzmi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2015 r.,

Urząd Skarbowy 1Comments

Utrata oleju zwolnionego z akcyzy grozi sankcją

Olej ciężki wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. Jego wykorzystanie wyłącznie do produkcji ciepła lub odsprzedaż w tym samym celu uprawnia do stosowania

VAT – Twoja bardzo droga karuzela

Z roku na rok rośnie luka podatkowa w dużej mierze związana z wyłudzeniami podatku VAT, rośnie też pomysłowość przestępców. Przeciętny podatnik, który skwapliwie rozlicza się ze swoich podatków z fiskusem

Obniżona akcyza dla małych browarów – tylko, gdy są niezależne

Małe browary mają prawo do obniżonej stawki podatku akcyzowego, ale tylko wtedy, gdy są niezależne pod względem prawnym i ekonomicznym od jakichkolwiek innych browarów. Niespełnianie wymogu niezależności jest równoznaczne z

Podatki 0 Comments

Co podlega limitom podatkowym w 2013 roku?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów i w poprzednim roku przekroczyli określone limity przychodów w roku 2013 nie mają możliwości korzystania z niektórych ułatwień

Podatki 0 Comments

Korekta faktur na sprzedaż energii, a akcyza

Obecnie sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego mają spory problem z rozliczaniem faktur korygujących wpływających na zmniejszenie podatku akcyzowego. Ze względu na specyfikę sprzedaży w tych branżach przedsiębiorcy wciąż muszą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź