Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Wypłacana dywidenda co do zasady podlega opodatkowaniu wg stawki 19%. Podmioty, które zamierzają korzystać ze zwolnień w zakresie podatku muszą upewnić się, czy spełniają warunki stawiane przed nimi określone w ustawie o CIT.

Aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotarła sprawa pewnej spółki, która postanowiła wypłacić podmiotowi powiązanemu dywidendę jednocześnie korzystając ze zwolnienia na mocy przepisów art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 4c pkt 3 ustawy o CIT. Podmiot, który miał otrzymać dywidendę to zakład  w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 polsko – niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o CIT art. 22 ust. 4 pkt 3 spółka otrzymująca dywidendę musi posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, która dywidendę wypłaca. W sprawie spółki, której dotyczył problem, ten warunek nie został spełniony. Zatem dywidenda nie może być zwolniona z opodatkowania.

Podmiot, który zamierzał wypłacić dywidendę odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a na poparcie swojego stanowiska przytoczyła ekspertyzę prawną, wg której wymóg, który wskazał Dyrektor Izby Skarbowej jest sprzeczny z dyrektywą 90/435. Zdaniem spółki przepisy powinny być rozumiane jednolicie zarówno wtedy, gdy dywidenda jest przekazywana w kraju, jak i za granicę.

WSA w Krakowie miał odmienne zdanie niż spółka. Sąd uznał, że przepisy unijne nie mają zastosowania w sprawie. Przepisy te odnoszą się do transgranicznego przepływu środków, natomiast w sprawie uczestniczą dwa podmioty, które mają swą siedzibę w Polsce. Dyrektywa miałaby zastosowanie, gdyby przepływ kapitału odbył się pomiędzy podatnikami z różnych państw Unii Europejskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lipca 2015 r., (sygn. akt II FSK 1394/13) podzielił zarówno stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd wskazał, że zwolnienie dywidendy z opodatkowania może być zastosowane wyłącznie w przypadkach spełniających przesłanki z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jeśli przesłankę spełnia zakład spółki dominującej, a nie ona sama, to wymów płynący z ustawy o CIT nie jest spełniony, tym samym zwolnienie z opodatkowania nie powinno mieć miejsca.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki
Next VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Może to Ci się spodoba

W tym roku 45 proc. podatników rozliczy się przez internet

Resort finansów spodziewa się, że w tym roku do fiskusa wpłynie nawet 8 milionów elektronicznych PIT-ów za 2015 roku. Badanie KPMG wskazuje, że tę drogę wybierze 45 proc. Polaków. Rośnie też

Podatki 0 Comments

Polacy pracują trzy miesiące w roku na opłacenie rachunków

Regulowanie bieżących rachunków pochłania średnio około 25 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Oznacza to, że przeciętna polska rodzina przez pierwsze trzy miesiące roku pracuje tylko na opłacenie rocznych należności. Od 31 marca

Unijny VAT kontra mali sprzedawcy usług elektronicznych

Od  stycznia 2015r. sprzedawcy usług elektronicznych muszą stosować nowe prawo unijne. Sprzedawca, którego e-produkt kupi klient zagraniczny zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT w kraju konsumenta. Nowelizacja jest wymierzona przeciwko

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post