Fiskus zamknie drogę do skarg na jego decyzje

Fiskus zamknie drogę do skarg na jego decyzje

Zmiany, które mają pojawić się w Ordynacji podatkowej mogą ograniczyć możliwość dochodzenia swoich racji przed sądem, jeśli interpretacja fiskusa okaże się niekorzystna dla podatnika. Jeśli wejdą w życie, organy podatkowe będą mogły odmówić podatnikowi wydania interpretacji indywidualnej i wskazać odnoszącą się do danego problemu interpretację ogólną. Co to oznacza dla podatnika?

Uzasadnieniem dla tych zmian miałaby być ujednolicenie stanowiska organów podatkowych wyrażonych w interpretacjach indywidualnych ze stanowiskiem określonym w interpretacjach ogólnych.

Zgodnie z założeniami, podatnik, któremu skarbówka odmówi wydania interpretacji indywidualnej, a jednocześnie wskaże właściwą w sprawie interpretację ogólną będzie chroniony przed przykrymi konsekwencjami prawnymi (zapłata podatku, odsetek, odpowiedzialność karnej skarbowej), jeśli zastosuje się do tej interpretacji.

Negatywny efekt wprowadzenia zmian to brak możliwości wejścia w spór z organami podatkowym w razie, gdy podatnik nie zgadza się z interpretacją ogólną fiskusa. Trzeba pamiętać, że interpretacje ogólne nie podlegają kontroli sądów administracyjnych, a przecież wielokrotnie zdarza się tak, że sąd administracyjny w sprawach przeciwko interpretacjom indywidualnym podważa również merytoryczną zawartość interpretacji ogólnej. Dzieje się tak jednak tylko w wypadku, gdy podatnik zaskarży niekorzystną dla siebie decyzję urzędników fiskusa wyrażoną w interpretacji indywidualnej.

Przykładem mogą być sprawy rozpatrywane na salach sądowych dotyczące ulgi rodzinnej, w której zarówno interpretacje indywidualne, jak i interpretacja ogólna organów podatkowych wyraża pogląd, iż rozwiedzeni rodzice, którym nie została odebrana władza rodzicielska, winni dzielić się tą ulgą po połowie, niezależnie od tego, który z rodziców władzę rodzicielską faktycznie sprawuje. Sądy rozstrzygają spory zazwyczaj na korzyść rodziców, którzy rzeczywiście sprawują opiekę nad dzieckiem, a nie tylko posiadają władzę rodzicielską lecz w praktyce dziecka nawet nie widują. Wyroki wydawane są w sprawach indywidualnych, jednak podważają również poglądy wyrażone w interpretacji ogólnej.

Zatem, jeśli organy podatkowe odmówią podatnikowi wydania interpretacji indywidualnej, twierdząc, że wniosek jest bezprzedmiotowy, gdyż taki sam stan faktyczny został wyrażony w interpretacji ogólnej, ten nie będzie miał możliwości wniesienia skargi do sądu.

Jedyną szansą podatnika w przypadku, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem fiskusa wyrażonym we wskazanej interpretacji ogólnej jest złożenie zażalenia na odmowę wydania interpretacji, przez uzasadnienie, że sytuacja, do której odnosi się ogólna interpretacja nie odpowiada sytuacji podatnika. W takim przypadku podatnik będzie mógł polemizować z organami podatkowymi na temat zakresu zastosowania interpretacji, nie zaś na temat interpretacji przepisów podatkowych w sprawie.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy egzekucja z dotacji unijnych jest możliwa?
Next Bodyflying – oryginalny pomysł na imprezę integracyjną

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Czy procedury podatkowe ulegną zmianie?

W zgodzie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów zmianie mają ulec zasady związane z rozliczaniem podatku. Z faktu mogą być szczęśliwi przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy z formularzami mają poważne kłopoty. Czego można

Urząd Skarbowy 0 Comments

Decyzje urzędu skarbowego a wyroki sądu administracyjnego

Wiele kwestii skarbowych oraz kłopotów samych podatników rozwiązuje Urząd Skarbowy. Aczkolwiek nie zawsze wyroki ogłaszane przez Fiskus są akceptowane i odbierane z pokorą. Jednym z rozwiązań jest oddanie wyroku do

Kiedy przedsiębiorca musi wykonać spis z natury?

Biznesmen, który wszczął procedury likwidacji prowadzonej jednostki gospodarczej, jest zobowiązany stworzyć spis z natury towarów wchodzących w skład majątku firmy. Ten rejestr obejmuje produkty i usługi obarczone obowiązkiem odliczenia podatku

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post