Jak uzyskać rentę szkoleniową?

Jak uzyskać rentę szkoleniową?

O rencie szkoleniowej trzeba mówić w odniesieniu do pracowników, którzy utracili zdolność do pracy zawodowej, ale po zmianie zawodu ciągle mogą pozostawać czynni zawodowo. Są jednak pewne wymogi, które trzeba spełnić, aby starać się o zasiłek. Co zrobić, aby uzyskać rentę szkoleniową?

Aby pozyskać prawo do renty szkoleniowej trzeba przedstawić niezdolność do wykonywania zawodu, mieć uregulowaną sytuację składkową i nieskładkową oraz potwierdzić, kiedy zrodził się problem z kontynuowaniem pracy na zajmowanym wcześniej stanowisku.

O przydzieleniu zasiłku może decydować tylko lekarz orzecznik, przyjęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który bada chorego, ocenia stan zdrowia oraz szansę na zatrudnienie w innej branży. Dodatkowo brany jest pod uwagę wiek, ukończone szkoły, lata pracy, możliwości psychofizyczne i zakres niepełnosprawności.

Podsumowując można powiedzieć, że renta przysługuje wąskiej grupie pracowników, którzy mają nadzieję na dalszy rozwój zawodowy oraz przeszli pozytywnie weryfikację. Pieniądze wypłacane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy warto założyć spółkę kapitałową?
Next Jak zmieniła się ustawa o podatku akcyzowym?

Może to Ci się spodoba

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Kto powinien ubiegać się o ubezpieczenie chorobowe?

Świadczenie chorobowe wprowadzono, żeby chronić podwładnego w razie problemów zdrowotnych lub w związku z narodzinami dziecka. Zwykle należy się osobom przyjętym w ramach umowy o pracę. Kto powinien starać się

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Czym jest postępowanie likwidacyjne?

Postępowanie likwidacyjne stosuje się, gdy ubezpieczony doprowadził do wyrządzenia szkody. Wówczas pracownik firmy ubezpieczeniowej powinien pozyskać kilka najważniejszych informacji, żeby określić należną rekompensatę finansową. Jakie kwestie poruszane są podczas postępowania

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

System ubezpieczeń społecznych czekają poważne wyzwania demograficzne

System powszechnych ubezpieczeń społecznych, którym administruje ZUS, obejmuje ponad 20 mln Polaków. Składki na ubezpieczenia społeczne pobierane są od 14,5 mln, a miesięcznie ZUS wypłaca emerytury i renty dla ponad 7 mln

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post