Jak uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych?

Jak uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych?

Nierzadko ponoszenie kosztów sądowych jest trudne przez niełatwą sytuację majątkową. Zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych funkcjonuje instytucja, która zwalnia z części lub całości tych należności.

Koszty, które trzeba uiścić podczas wnoszenia pisma procesowego mogą zostać zredukowane lub całkowicie anulowane, jeśli osoba dowiedzie, że jej sytuacja rodzinna, majątkowa oraz wartość dochodów dowodzi tego, że nie jest ona w stanie ich wyłożyć. Sąd może zwolnić z pokrycia kosztów sądowych oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego z takich samych powodów.

Zwolnienie z pokrywania kosztów sądowych zasądzane jest na wniosek, w którym należy wskazać liczbę członków rodziny, wysokość wynagrodzenia czy liczbę członków rodziny, którzy są na utrzymaniu wnioskodawcy.

Regulacje dotyczące zwolnienia z uiszczania kosztów sądowych praktykuje się także do zwolnienia z ponoszenia samych opłat np. od kasacji.

W sprawach karnych, kosztami sądowymi są wydatki i opłaty poniesione przez Skarb Państwa od chwili rozpoczęcia procesu. Koszty sądowe wchodzą w skład kosztów procesu wraz z pozostałymi uzasadnionymi wydatkami stron.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Aktualne rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Next Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy potrzebna jest mediacja?

Mediacja dawna uważana jest jako metoda rozwiązywania konfliktów i problemów, na końcu której zawsze dochodzi do kompromisu. Często to sąd zaleca skorzystanie ze spotkania mediacyjnego, aby zakończyć spór. Czy naprawdę

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym charakteryzuje się postępowanie pojednawcze?

Bywają sprawy sądowe, które rozstrzygają kłótnie małżeńskie, sąsiedzkie lub pracownicze. Nie raz trudno ustalić winnego, zebrać dowody i wydać obiektywny wyrok. W takich przypadkach stosuje się postępowanie pojednawcze. Jak przebiega

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Wszystko o kosztach egzekucyjnych

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że nie zawsze osiągnie oczekiwane przychody. A gdy braki finansowe okażą się standardem może mieć problem z regulowaniem wszystkich rachunków i faktur. Zazwyczaj sprawa

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy można wnioskować o apelację?

Obecnie w Polsce zastosowanie znajduje przynajmniej kilka metod zawierania współpracy. Wśród nich ogromnym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która niejednokrotnie wygrywa z zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Czym

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy zastosować pozew zbiorowy?

Istotnym prawem każdego klienta jest możliwość zrezygnowania z zakupu lub dokonania reklamacji nabytego towaru. Nawet jeśli sprzedający nie chce wysłuchać oczekiwań musi to zrobić, ponieważ obowiązują go odgórnie obowiązujące normy

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Naruszenie nazwy przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Gdy mówimy o ochronie nazwy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności mamy na myśli znak towarowy. Co w przypadku, gdy takiego prawa ochronnego nie posiadamy, a doszło do naruszenia? Ustawa o zwalczaniu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź