Archive

Biuro rachunkowe 0 Comments

Jak zdobyć certyfikat księgowego?

Decyzja Ministra Finansów opisuje, jakie wymagania należy spełnić by wziąć udział w teście z księgowości i jak przebiega proces nadawania certyfikatu umożliwiającego pracę w biurze rachunkowym. W treści dokumentu odnajdziemy

Prawo autorskie 0 Comments

Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości znaczną część środków z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej przeznaczyła na wzmocnienie działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego dążeniem

Wynagrodzenie 0 Comments

Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Jedną z tradycyjnych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której wartość zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie ilości zrobionych przez niego wyrobów lub operacji. Wykorzystuje się ją najczęściej w firmach,

Dotacje 0 Comments

Jakie wsparcie finansowe mogą uzyskać przedszkola?

Aktywni zawodowo rodzice są często zmuszeni do pozostawienia swoich dzieci w przedszkolach. Niestety, dodatkowych miejsc w owych placówkach jest zbyt mało. W związku z tym w ramach aktualizacji prawa o

Mała firma 0 Comments

Kiedy możliwe będą elektroniczne zaświadczenia lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie o okresowej niezdolności do pracy wypisywane jest na skutek choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny ubezpieczonego. Osobą uprawnioną przez ZUS do wystawiania zaświadczeń

Spółki 0 Comments

Czym zajmuje się EZIG?

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim jednostka organizacyjna, której zadaniem jest ułatwienie i wsparcie w gospodarczej współpracy transgranicznej firm i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę

Skończył się czas na uzupełnienie kwalifikacji BHP

Czas na uzupełnienie kwalifikacji przez osoby pracujące w służbie higieny i bezpieczeństwa pracy minął z dniem 30 czerwca tego roku. Przez osiem lat trwał okres przejściowy, w trakcie którego osoby

Mała firma 0 Comments

Jak wystawić fakturę korygująca i notę?

Od 2013 roku obowiązują nowe reguły tworzenia pism korygujących, w szczególności faktur i not. Warto więc przypomnieć zmiany prawne. Fakturę poprawiającą wystawia tylko i wyłącznie producent towarów, w momencie dodania

Podatki 0 Comments

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w USA?

Nowa regulacja prawa pomiędzy USA a Rzeczpospolitą Polską ma wprowadzić zmiany w kwestii likwidacji podwójnego opodatkowania. Owa aktualizacja ma wejść w życie po ratyfikacji, czyli prawdopodobnie od początku następnego roku.

Prawo dla firm 0 Comments

Czy w Internecie znajdziemy poprawne informacje prawne?

W Internecie znajduje się wiele stron, które zamieszczają porady prawne. Niestety wiele z nich podaje nieprawdziwe informacje, co powoduje tzw. „dezinformację w Internecie”, dlatego chcąc uzyskać zgodną z prawdą poradę

Mała firma 0 Comments

Kto może otrzymać refundację za zatrudnienie młodocianego?

Pracodawca, który zatrudnia młodocianych pracowników może starać się o dofinansowanie wypłacanych mu wynagrodzeń. Wielkość tej kwoty nie może być większa niż 60% kosztów, które mogą zostać objęte zapomogą. Według prawa

Jakie kwoty wliczamy do limitu dochodowego?

Nie każda aktywność gospodarcza wiąże się z koniecznością uiszczania podatku dochodowego. Gdy wykonywane transakcje przez firmę nie przewyższą wartości 150 tysięcy złotych, nie ma obowiązku rozliczać podatku VAT. Do limitu