Jakie elementy świadczą o dyskryminacji przy poszukiwaniu pracy?

Jakie elementy świadczą o dyskryminacji przy poszukiwaniu pracy?

Przepisy prawa pracy zakazują jakichkolwiek działań świadczących o dyskryminacji. To zjawisko może mieć miejsce już na początku starania się o pracę. Pracodawca, który dopuści do pogwałcenia zasady zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i nałożona zostanie na niego sankcja w postaci grzywny.

W zakresie nawiązania i wykonywania stosunku pracy osoby zatrudnione powinny być traktowane na równi bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności fizycznej, wyznanie, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenia etniczne i orientację seksualną.

Coraz częściej niestety możemy spotkać się z zachowaniami świadczącymi o dyskryminacji już na samym starcie szukania pracy. Wymagania opisywane w ogłoszeniach pracy często dotyczą wieku oraz sprawności. Niekiedy umieszczana jest także granica wieku, preferowana płeć czy wymagania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Jest to niezgodne z przepisami prawa, ponieważ w ofertach pracy nie mogą być zamieszczone takie elementy, chyba że umieszczający ofertę jest w stanie obiektywnie umotywować, że na danym stanowisku może pracować tylko określony w ogłoszeniu typ osoby. Podczas rozmowy o pracę również możemy spotkać się z dyskryminacją w postaci zadawania pytań wybiegających poza wyznaczone granice.

Zgodnie z regulacjami prawnymi osoba, wobec której zostały naruszone zasady równego traktowania w zatrudnieniu mogą ubiegać się o odszkodowania, którego wartość nie będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jego wartość jest zależna od stopnia naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy wystarczy jedno urządzenie fiskalne przy wielu lokalizacjach?
Next Jakie odszkodowanie przysługuje ofierze wypadku w miejscu pracy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Normy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób ubiegających się o podjęcie pracy. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mają prawo do żądania

Kodeks pracy 0 Comments

Firmy będą musiały wdrożyć u siebie system zgłaszania nieprawidłowości. Termin się zbliża, a odpowiednich regulacji brak

Do 16 grudnia Polska, podobnie jak inne kraje UE, ma czas na zaimplementowanie do krajowego prawa dyrektywy o ochronie sygnalistów w firmach. Polska regulacja nie jest jeszcze gotowa, ale przedsiębiorcy już powinni rozpocząć

Kodeks pracy 0 Comments

ABC zwolnień dyscyplinarnych

Celem każdego przedsiębiorcy jest zatrudnienie dobrego pracownika, eksperta w swojej branży oraz sprawdzonego i uczynnego człowieka. Zwykle na początku ciężko wyłapać złe cechy. W krytycznych sytuacjach zatrudniający powinien odwołać się

Urlopy 0 Comments

Kiedy pracodawca nie odmówi wolnego?

Każdy zatrudniony funkcjonujący na zasadach umowy o pracę ma święte prawo do wybrania dni wolnych od pracy. Wystarczy tylko, że podwładny spełnia wszystkie wymogi niezbędne do ubiegania się o wspomniane

Kodeks pracy 0 Comments

Czy inspektor pracy może wystawić mandat?

Kontroler pracy ma za zadanie nadzorować przestrzeganie prawa pracy przez przedsiębiorców. W momencie ich naruszenia ma za zadanie poczynić odpowiednie kroki, co może skutkować nawet mandatem karnym. Kontrolerzy wystawiając mandat

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie są prawa pracownika w zakresie rodzicielstwa?

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic odnoszące się do macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość przyznawania uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla osób obojga płci, jednak większość zapisanych w

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź