Sprawiedliwość to podstawa działania pracodawcy

Sprawiedliwość to podstawa działania pracodawcy

Każdy przełożony musi stosować się do przepisów umieszczonych w Kodeksie Pracy. Wśród nich jest dobre traktowanie każdego pracownika oraz tolerancje i równouprawnienie. Są to fundamentalne zasady konieczne do zachowania odpowiednich relacji służbowych oraz ogólnego poszanowania i zaufania.

W przypadku złamania obowiązujących zasad każdy zatrudniony może zasygnalizować ten fakt i oczekiwać odszkodowania oraz ukarania zatrudniającego. Kary przewidziane za tego typu praktyki są dość duże i mogą skończyć się wyrokiem skazującym.

Wedle ustawy naruszenie zasady równości ma miejsce w chwili, gdy przełożony wyróżnia lub poniża pracowników przy innych oraz daje do zrozumienia, że darzy grupę różną sympatią.

Poza tym może wiązać się z różnymi pensjami za spełnianie tych samych obowiązków. Oprócz tego bardzo dużym nadużyciem jest rozdzielanie zatrudnionych ze względu na płeć, światopogląd, religię, rasę i skłonności seksualne. Jest to całkowicie niedozwolone, wprowadza napiętą i bardzo niekorzystną atmosferę.

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Jak określić wartość mieszkania do celów amortyzacji?
Next Pracować na własny rachunek czy dla obcego pracodawcy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Kto może przejąć prawa pracownicze?

Każdy zatrudniony ma duży zbiór praw i obowiązków, które powinny być egzekwowane. Jednak w momencie śmierci tracą swoją ważność. Czy ktoś może przejąć zobowiązania służbowego takiego podwładnego? Okazuje się, że

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy pracodawca nie odmówi wolnego?

Każdy zatrudniony funkcjonujący na zasadach umowy o pracę ma święte prawo do wybrania dni wolnych od pracy. Wystarczy tylko, że podwładny spełnia wszystkie wymogi niezbędne do ubiegania się o wspomniane

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

Kodeks pracy 0 Comments

Czy związki zawodowe muszą być akceptowane przez dyrektora?

Istnienie organizacji związkowych przez współpracowników i właścicieli firm to prawne działanie określone w Kodeksie Pracy. Do tego typu grup należą powszechne związki zawodowe. Przystąpienie do tego rodzaju stowarzyszeń nie określa

Kodeks pracy 2 komentarze

Jakie korzyści wynikają z wprowadzania elastycznego czasu pracy ?

Już ponad rok po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy nowe przepisy funkcjonują bez zarzutu. Niewielka liczba zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie stosowania tego sposobu organizacji pracy, które wpłynęły do Okręgowych

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?

Każdy podwładny jest zobowiązany do nieujawniania informacji uzyskanych podczas pracy oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści. Co grozi za niestosowanie takiego prawa? Owa konieczność do utrzymywania w tajemnicy informacji biznesowych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź